Som jeg skrev i indlægget “Videoen som viser hvad der vil ske for de kirker der ikke bygger på Guds ordvil kirker der ikke bygger på Guds ord, få tendenser til at udvise en surrealistisk adfærd. Det lovede jeg at vise nogle eksempler på. Så velkommen til denne nye serie på omvendelse.dk om de surrealistiske kirker. Det bliver en serie som vil vise hvor langt vi mennesker er villige til at gå for at gøre kirken mere “spændende”, så vi ikke behøver prædike det gamle omvendelsesevangelium. På en måde vil der være mange af indslagene der vil være komiske. Men det rette ord er nok tragisk. For det er tragisk når kirken hellere vil gøre alt muligt andet end at prædike Guds ord, bare for at fastholde folk og tiltrække nye. Kirken har fået en meget vigtig opgave, og det er at prædike Guds ord. Det er ikke kirkens opgave at få det til at se ud som om det kun er tosser der går i kirke. Tosser som har en tendens til at minde om Baalsprofeterne der råbte og skar i sig selv for at få Baal til at manifestere sig.Det hjalp ikke dengang, og det gør det heller ikke i dag. Heller ikke selvom det vil give kirkevækst. For kirkevækst er ikke lig med at folk er frelst.

Men her er det første bud på en kirke der er blevet surrealistisk. Grace church i Ohio synes vi skal have noget mere sex ind i kirken. Så det har de lavet en video om. Jeg synes den er meeeget surrealistisk, og kan slet ikke se hvorfor jeg skulle have nogensomhelst grund til at komme i den kirke!

[display podcast]

Til dem der tænker “aarh det er bare i USA det er sådan”, kan jeg fortælle at der kommer også bud på surrealistiske kirker i Danmark senere. Men den tid den sorg.

Share on Facebook

4 Responses to “Når kirkerne bliver surrealistiske 1 Sex”

 1. Susan Møllerskov Says:

  Ja men som du ved, er det ikke meningen, at folk bliver frelst.

 2. Michael Says:

  Bwahahahaha ^^ . Kirkegaard ville have elsket det der ^___^ . Tilbage ved teateret og kirken! Hvis kirken tror, at den hører til i underholdningsbranchen, kan den vist godt låse af og sige tak.

  Man kan mene om omvendelse hvad man vil, men jeg tror vi kan blive enige om, at religion er et dybt og personligt forhold … underholdning er på den anden side et spørgsmål om at more folk, og rive dem ud af deres hverdags kaos for en kort stund, og lade dem glemme lidt af, hvor grum verden i grunden er. En kirke der satser på den midlertidige lindring af verdenslede (gennem tanketom underholdning eller opbygningen af illusioner) snarere end en accept af verden omkring os er ikke nyskabende, den er bare pineligt o.O

 3. Michael Says:

  ok, jeg kommer lige til at tænke på Kierkegaards tanker vdr. den kristne tro, i hvilke han kommer frem til, at den der tror på Gud i håbet om frelse ikke er bedre end en lejesvend (eller hore) der handler under forventning om en løn.
  Den der tror på Gud ud fra frygten om fortabelse, er ikke bedre end en træl, som handler i frygten for sin herres stræf.
  Hvad med folk der tror fordi det lindrer livssmerten og underholder dem … skulle man mon kalde dem for dårer? Er det ikke netop at tillade et øjebliks dårskab, at lade sig passivt underholde?

  Ah, når vi nu er ved det (med kirken der har lidt svært ved at finde sin rolle). Endnu et muntert lille Kierkegaard-citat om emnet ^___^ :
  “I gamle dage sagde man: det er sørgeligt, at det ikke gaaer til i Verden som Præsten prædiker – maaskee kommer den Tid, da man kan sige: heldigvis gaaer det ikke saaledes til som Præsten prædiker; thi i Livet er der dog lidt Mening, i hans Prædiken er der slet ingen.”

 4. Susan Møllerskov Says:

  Kirkegaard har ret, hvis ikke Kristus er opstået fra graven og taget op til himlen og lever endnu.

Leave a Reply