Noget af det mest triste, er antallet af skuffede kristne som har mistet tilliden til kirken. Jeg møder dem ofte, og deres historier ligner hinanden. Man brændte for Jesus, og kunne se at det der skete i kirken, ofte ikke havde noget at gøre med Jesus. Det var bare en masse aktiviteter uden åndelig indhold. Når man så gjorde opmærksom på det, eller begyndte at starte noget op som havde åndeligt indhold, så fik man kun modstand fra ledelsen istedet for opbakning. Dertil så ledelsen også på disse mennesker som om de var oprørske, eller lavede undergravende virksomhed, bare fordi man ikke lige kunne stå fuldt ud inde for den “vision” som ledelsen havde valgt. Så har man måske forsøgt at skifte kirke, i håbet om at det var bedre andre steder (hvad det også kan være nogen gange). Men ofte har man så opdaget at det var det samme der skete det nye sted.

Konsekvensen er at mange folk som har oplevet lignende ting, har mistet tillid til kirken, og til kirkens ledelse. Det synes jeg er så utrolig trist, fordi en kristen er en der tilhører en menighed, og dermed også fungerer under en kristen ledelse. Men jeg kan godt forstå dem der har det sådan, selvom jeg ikke støtter dem i deres fravalg af kirke. Jeg kan godt forstå deres angst for at blive manipuleret, talt ned til, set ned på osv. Men jeg tror ikke på det er Guds vilje at Hans folk skal ligge ødelagt og spredt ud over en slagmark . Jeg tror det er Guds vilje at Hans folk skal fungere som et legeme. Det tror jeg er muligt hvis kirken går tilbage og erkender at dens autoritet ikke er præster, ikke er strategi- og organisationsbøger, ikke er folks meninger, og heller ikke “profeters” åbenbaringer, men at kirkens autoritet er bibelen.

Når kirken erkender at bibelen er dens autoritet, og lever efter det, så vil det også medføre at alle i kirken kan blive bedømt efter bibelens ord. Det giver en helt anden frihed. For i så fald, kan ingen præst eller ledelse køre på frihjul fordi de har lederstatus, og dermed påstå at de ikke må bedømmes. Det kan det menige medlem nu heller ikke. Nu er det alle der kan bedømmes. Det er en kirke hvor alle er lige, også selvom der er en ledelse. Det er ikke en utopisk kirke, for vi har faktisk fået at vide hvordan den kirke skal køres. Det står skrevet i ordet, og vi kan faktisk finde to kirker blandt de syv kirker Jesus skrev til i Johannes åbenbaringen, som kun fik ros, og ingen kritik. Det betyder det kan lade sig gøre at have en kirke efter Jesu hjerte, og dermed komme i en kirke der vil Guds vilje.

Nb: Dette er ikke en godkendelse af alle “kirkeløse kristne”. Der er mange af dem som er blevet kirkeløse, fordi de ikke ønsker at blive bedømt, eller irettesat o.l. Det er ikke dem jeg vil forsvare i dette indlæg. Det må de selv gøre på dommens dag.

Share on Facebook

3 Responses to “Når kirken træder på folk”

 1. Ole Madsen Says:

  At være fri til at være den Gud har kaldet en til at være, at være fri for at skulle styres og regeres over på baggrund til en stærkt mistænkelig teologi om at der er kæft, trit og retning i menigheden

  Jeg ved snart ikke hvor mange krstine der mister troen pga tjenere der ødelægger, men sagen er den, at slår man ihjel, så er det mord, og mord tilgives ikke ifølge bibelen, tænk på Kain, tænk på farisæerne der igen og igen prøvede at slå Jesus ihjel og blev advaret imod den utilgivelige synd, og hvad er det så Jesus til sidst siger? Jerusalem, …….du som ihjelslår profeterne,……men nu er det skjult for jer

  jeg mener der er folk der på den baggrund burde vippes af pinden, som har trådt Jesu blod under fode igen og igen

  men det er oftest steder der nok roser sig af den rette lære, men det er menneskestyre

  et andet problem i den sammenhæng er også, at alt for mange har personanseelse, ingen vil jo stå op og sige tjenere imod, de bliver mere typisk beskyttet af flokken for de er jo Guds tjenere

  vi skal dømme dem i kirken, Gud dem udenfor siger bibelen

  men jeg kan godt forstå dem der ikke vil sige noget, for det kan koste bank hvis man siger noget

  KH

  Ole

 2. Martin Nissen Says:

  Der er kun een ting at gøre, når en diktatorisk leder ønsker at lede på menneskelig vis og ikke vil ændre det. GÅ ud og find et andet sted at være. Der findes mange mange husmenigheder m.v. hvor Helligånden er lederen.

 3. Thomas Says:

  Skal man finde en kirke som er acceptabel at komme i, så tror jeg at John MacArthur har ret i de minimumspunkter som han opstiller. Og det er, at evangeliets kerne skal forkyndes klart, nemlig:

  – Treenighed
  – Jomfrufødsel
  – Jesu syndfri liv
  – Jesu stedfortrædende død
  – Jesu opstandelse (helt bogstavelig)
  – Frelse, kun af nåde, kun ved tro, kun gennem Kristus

  Lever forkyndelsen så op til disse minimumskrav, så må man se efter at den praksis som er i menigheden svarer til forkyndelsen. Vi er alle fejlbarlige mennesker, det er ikke det, men praksis i menigheden må ikke systematisk kompromitere det, som forkyndes.

  Hvis kirken lever op til det, så kan man overveje at komme i den. Hvis ikke, skal man holde sig væk.

  Mere her: http://www.gty.org/resources/sermons/GTY135/Practical-Concerns-in-the-Local-Church-An-Interview-with-John-MacArthur

Leave a Reply