“Her er den store evangeliske katastrofe- den evangeliske verdens svigt af opgaven at stå for sandheden som sandhed. Der er kun et ord for dette, nemlig tilpasning: Den evangeliske kirke har sørget for plads til denne verdens tidsånd. Og lad os forstå, at det at tilpasse sig denne verdens tidsånd i vor tidsalder, er intet mindre end den mest grove form for verdslighed i den rigtige definition af dette ord. Og med den rigtige definition af verdslighed, må vi sige med tårer, med undtagelser, at den evangeliske kirke er verdslig og er ikke tro mod den levende Kristus.”

Sagt og skrevet af Francis Schaeffer før sin død i 1984. Her er originalen:

Here is the great evangelical disaster—the failure of the evangelical world to stand for truth as truth. There is only one word for this—namely accommodation: the evangelical church has accommodated to the world spirit of the age. And let us understand that to accommodate to the world spirit about us in our age is nothing less than the most gross form of worldliness in the proper definition of that word. And with this proper definition of worldliness, we must say with tears, with exceptions, the evangelical church is worldly and not faithful to the living Christ.

– Francis Schaeffer

Share on Facebook

Leave a Reply