Der står mange ting i moseloven, som set i vores dages lys virker uretfærdige. Der står en del om hvordan man kan handle og behandle ens slaver. Der er eksempelvis heller ikke den samme straf for at voldtage sin slavinde, som der er for at voldtage en der ikke er slave. Det var også tilladt at sælge kød fra selvdøde dyr til dem der ikke er jøder, men det var ikke tilladt at spise det selv, eller sælge det til det jødiske folk. Det virker ret uretfærdigt, og man kan stille sig selv spørgsmålet om slavinder virkelig er mindre værd i Guds øjne end dem der ikke er slaver.

Svaret er selvfølgelig at vi alle er lige meget værd i Guds øjne. Men hvorfor kan det så være at det står i moseloven. Lad os se hvad Jesus siger om dette. I Mattæus 19.3-9 står der følgende:

“Nogle farisæere kom hen til Jesus, og for at sætte ham på prøve spurgte de: »Er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru af en hvilken som helst grund?  Han sagde: »Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: ›Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød‹?  Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.« De spurgte ham: » Hvorfor har Moses så påbudt manden at give et skilsmissebrev, når han skiller sig fra hende?«  Han sagde til dem: »Det var med tanke på jeres hårdhjertethed, at Moses tillod jer at skille jer fra jeres hustru, men fra begyndelsen var det ikke sådan. Jeg siger jer: Den, der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud.”

Farisæerne spurgte Jesus om det ikke var tilladt at blive skilt fra sin kone, for der er nogle regler i moseloven som viser hvornår og hvordan det er muligt at blive skilt. Jesus siger til dem at Moseloven blev givet dem pga deres hårde hjerter. Den var altså ikke en perfekt lov, sådan som de ti bud er det. Moseloven blev givet fordi Gud vidste at de havde hårde hjerter, og at det var nødvendigt at give dem en mere specificeret lov for at lovløsheden ikke ville tage overhånd.

På samme måde gælder det også med synet på slaver. At påstå at Gud og bibelen anbefaler slaveri, er at gå langt over målet, sådan som nogen fejlagtig gør. Jeg har faktisk hørt nogen fra emergent church bevægelsen bruge det som argument for at vi ikke kan stole fuldt ud på bibelen, sikke nogle stakler. De love der er omkring slaveri blev indført for at minimere misbruget af slaver i samfundet, igen fordi Gud vidste at de havde hårde hjerter. Uden den lov ville misbruget og handlen med slaver blive endnu værre end tilfældet var.

Så var det Guds vilje at man kunne misbruge slaver? Svaret er klart nej. Var moseloven uretfærdig? Den er lidt sværere at svare på. Set i den tids lys der var dengang, var det en mere retfærdig lov end den der ellers var tilgængelig dengang. Og den blev til fordi de havde hårde hjerter.

Share on Facebook

8 Responses to “Moseloven virker uretfærdig. Hvordan kan det være Guds vilje?”

 1. Sussi Says:

  Jeg tror stadig, at folk er hårdhjertede… jeg ved ikke om du kender til begrebet “Happy slapping” og andre former for meningsløs vold, som ofte ender i drab. Så hvis vi fortsætter denne kedelige udvikling, vil Gud så tillade disse gerninger på ny?
  Jeg mener at det at holde slaver blev forbudt ved lov og det var da rimeligt effektivt – hvis loven kunne forhindre folk i at holde slaver, hvorfor kunne Gud så ikke?

 2. René Vester Says:

  Jeg er helt enig med dig i at folk stadigvæk er hårdhjertede. Men folk vil også blive straffet for deres gerninger engang på dommens dag.
  Slaveri blev heldigvis senere forbudt, men der findes faktisk stadigvæk slaver. Specielt ser vi det indenfor sexbranchen, hvor mennesker er blevet til produkter som kan handles med. Så loven er desværre ikke nok til at stoppe det.
  Loven stoppede det heller ikke dengang, men var med til at sørge for minimumsstandarder.

 3. Sussi Says:

  Er der forskellige grader af straf? Bliver jeg som synder og ikke-troende, men dog med en del mere moral/etik end en morder, straffet lige så hårdt som morderen? Det tror jeg nemlig ikke der er og så kan jeg jo lige så godt myrde til højre og venstre 😉 Men det ønsker jeg nu ikke, for jeg tror på livet (det der er lige her og nu) og jeg ønsker at alle skal have det godt (lige her og nu) 🙂
  Et menneske der har myrdet til højre og venstre, som tager imod Gud kort før han dør, står bedre i forholdet til Gud end mig, ikke sandt?
  Du må lige til til hvis der bliver for mange spørgsmål, men jeg har så uendelig mange ubesvarede spørgsmål og der er ufattelig mange kristne der ikke vil besvare dem, desværre…

 4. René Vester Says:

  Ja du har ret. Hvad enten vi kan li det eller ej viser bibelen at der er forskellige grader af straf. Jesus siger eksempelvis i Matt. 24.14:

  “Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. Derfor skal I dømmes så meget hårdere.”

  Dette ses også andre steder i bibelen. Der er alstå forskellige grader af smerte ii Helvede. Men der er samtidig ingen tvivl om at det er det mest forfærdelige sted at være.
  Hvad så med morderen? Hvis han bliver en kristen lige før han dør, ja så er han tilgivet. Men dermed at sige at man bare kan vælge at blive en kristen lige før man dør, er en farlig myte. Dem der siger sådan fatter ikke hvad der skal til for at blive en kristen. For der står i bibelen at ingen kan blive en kristen medmindre Gud drager på ham. Jeg vil i et senere indlæg skrive lidt om hvad der egentlig sker når folk finder ud af at de skal dø. Der er nogle ret tankevækkende fortællinger om netop dette.

 5. Martin W Hansen Says:

  Kære broder René,

  Du skriver at de ti bud (rettere sagt de ti ord) og moseloven er forskellige, kan du underbygge dette?
  Så vidt jeg kan se fra Guds Ord, så deler Gud aldrig loven op i de ti bud og dernæst moseloven. Endvidere er de ti bud omtalt som den Gamle Pagt:

  “Så blev han der hos Herren i fyrre dage og fyrre nætter uden at spise eller drikke noget, og han skrev pagtens ord, de ti bud, på tavlerne.” Anden Mosebog 34,28

  “Han kundgjorde jer sin pagt, som han befalede jer at følge, de ti bud, og dem skrev han ned på to stentavler.” Femte Mosebog 4,13

  Læs også: Femte Mosebog 9,9-12, 15; 10,4; 5,2-22; Første Kongebog 8,9, 21

  De ti bud var ikke givet før Sinaj. Femte Mosebog 5,2-3 siger “Herren vor Gud sluttede en pagt med os ved Horeb. Det var ikke med vore fædre, Herren sluttede denne pagt, men med alle os, som er i live og til stede her i dag.” Derefter giver han de ti bud i vers 6-22.

  Altså har den Gamle Pagt, de ti bud, en definitiv begyndelse og ikke nok med det en definitiv afslutning. Galaterbrevet 3,19 angiver klart og tydeligt, “Loven blev føjet til INDTIL afkommet [Jesus] var kommet.

  Og var den Gamle Pagt perfekt? Hvad mener du med det?

  I Jesu nåde, kh
  din bror i Jesus,
  Martin

 6. René Vester Says:

  Hej Martin
  Godt at høre fra dig. Jeg synes dit spørgsmål fortjener at blive besvaret i et nyt indlæg her på bloggen. Jeg vil derfor snares i den kommende uge besvare det.

 7. Per Larsen Says:

  Man i er langt ude… Se lige Biblen en gang og råb lige “Det er da gud” næste gang naboen brænder haveaffald af.

  Hvem var det nu lige der skrev biblen??? Nå ja.. Mænd… Mænd med storhedsvanvid. Gud er over ratet. Heller leve fedt end af helvede til pga en latterlig bog.

  Fik en latterlig lille bog som påstod at denne “jord” (klode er mere passende) ikke er mere end 6000 år gammel… Epic Fail

 8. FlameAnden Says:

  De 10 Bud er en perfekt lov? Hvis du skulle lave en liste over de 10 vigtigste ting som gør en til et godt menneske, så ville du beholde forbud imod Idol dyrkelse og Gudebilleder, men udelade forbud imod slaveri og pædofili? Hvad med Aborter og Homoseksualitet?

  Jeg finder desuden dit argument for at en alvidende og allestedværende gud, er afmagtfuld i forhold til slaveri, og derfor i stedet vælger at acceptere det, og endda lave love om den “korrekte” måde at behandle slaver og kvinder på.

  Du kan seriøst ikke se at moseloven, er den judeo-kristne Sharia, skrevet af mennesker som levede i bronzealderens stamme samfund. uden noget som helst input fra nogen som helst gud.

Leave a Reply