25
Jul

Jeg har en mistanke om, at en af årsagerne til at så mange kirker er kommet væk fra den sunde lære, har at gøre med vores søgen efter lykke. Istedet for at søge Guds ansigt, søger vi vores egen lykke. Det gør vi i en grad, der gør at vi endda taler om at vi har ret til at være lykkelige. Lykken er blevet til et krav. Men når lykke bliver til et krav, er det ikke længere en gave.

En af årsagerne til at vi fokuserer så meget på retten til at være lykkelig, tror jeg har at gøre med, at vi har fokuseret for meget på de modsatte ting. Eksempel: For 50 år siden talte man så vidt jeg har kendskab til, meget om at vi skulle være parate til når Jesus kom. Desværre blev det nogen steder nærmest brugt som en trussel mod menigheden. 
Personlig har jeg intet imod at man bruger talen om Jesu tilbagekomst til at opmuntre til et liv tæt på Gud. Jeg har heller ikke noget imod at man bliver opfordret til at teste sig selv om man er i troen. For det står der i bibelen at vi skal. Men vi kan selvfølgelig komme til at overfokusere på det, så det går hen og bliver usundt. Det tror jeg skete da vi brugte Jesu tilbagekomst som en trussel, og gjorde det i et omfang som fjernede fokus på andre vigtige områder af forkyndelsen.

Vi blev trætte af at høre om vi nu også var parat. Så da der kom nogen og talte til os om at kristne godt måtte være lykkelige, så ville vi hellere høre på dem. For det lød mere positivt. Der er da heller ikke noget problem, at kristne er lykkelige. Men det skal jo være en lykke der er bygget på, at vi er frelst fra vores synd. Det skal ikke være en lykke der er baseret på at Jeg vil være lykkelig”. For så handler det pludselig om mig istedet.

Den kristne har sin lykke i Kristus. Ikke i sig selv, og ikke i de ydre ting som penge, hus, stor bil og stor fladskærm fra Pioneer. Det må vi ikke glemme. Men hvorfor og hvordan vi er kommet til at få denne overfokusering på retten til min lykke og min egen velfærd, vil jeg vise i morgen. Der vil jeg vise en video som omhandler hvordan vores søgen efter lykke har udviklet sig igennem de sidste 50 år. Den samme video synes jeg også viser hvordan kirken har udviklet sig i den samme periode, og har været en kirke som tilsyneladende har været mere fokuseret på, hvad verden havde at tilbyde end på hvad Gud havde at tilbyde.

Så efter et par ugers pause fra forkyndelse og undervisning om lørdagen her på bloggen, vil jeg nu starte op igen. Jeg kan se på statistikkerne at folk godt vil have god forkyndelse og undervisning. Der er åbenbart mange der er sultne efter Guds ord. Det kan jeg kun glæde mig over. Jeg håber undervisningen i morgen vil være til stor gavn og opbyggelse i troen for mange. Den er forresten produceret af den nu afdøde Francis Schaeffer.

Share on Facebook

2 Responses to “Min lykke”

  1. Linealis Says:

    Det tror jeg du har ret i. Jeg har især kommet til at tænke på det under bøn (andres bøn selvføgelig, ikke min egen, host host). Rundt omkring bliver der bedt meget for den dårlige fod og for godt vejr, og meget lidt for egen og andre menneskers frelse.

  2. Markus Hvannastein Says:

    Helt klart.. vores bønner er blevet mere til(hverfald mange steder): “Vi beder for dem, som ikke har det godt, at de skal få det godt.” & “Gud vi takker dig for, at vi har det godt.” humanistiske (“Humanism says: The end of all being is the happiness of man”- Reidhead) præget bønner, der ikke har noget med Guds ære eller menneskers frelse at gøre..

Leave a Reply