På David Jakobsens blog har jeg for nylig haft en kontrovers med pastoren for Køge Frikirke Michael Tangstad, i en diskussion om hvor vigtig treenighedslæren er. Michael Tangstad har beskyldt mig for at komme med udokumenterede anklager imod ham, og han har efter en korrespondence mellem David Jakobsen, mig og ham selv holdt fast i at han kræver at jeg skal dokumentere det jeg beskylder ham for, eller trække tilbage hvad jeg har skrevet. Jeg mener nu ikke at jeg har postuleret noget forkert, og kan heller ikke se hvorfor jeg skulle trække det jeg har skrevet om Michael Tangstad tilbage.
Som regel vil jeg ikke skrive kompromitterende om en mindre kendt pastor, som ikke har den store indflydelse i kirkedanmark. Hvis jeg skal skrive om forkyndere og pastorer som er problematiske i Danmark, så foretrækker jeg at det er folk som har en vis indflydelse, og som derfor har en negativ effekt på kristendom i Danmark. Det var bl.a. en af årsagerne til at jeg tog Henrik Csizmadia op (se dette link: “Henrik Csizmadia anbefaler falske profeter fra trosbevaegelsen”), men ham vil jeg vende tilbage til senere.

Men da Michael Tangstad nu gentagne gange har krævet at jeg trækker mine udtalelser tilbage, eller dokumenterer på hvilket grundlag jeg skriver det, vil jeg også imødekomme ham. Selvom jeg undrer mig over hvorfor der skulle være noget at dokumentere her. Hans udtalelser på Davids blog, var sådan set dokumentation nok, men….

Æreskrænket
Michael føler at jeg har ærekrænket ham (hans eget ordvalg). Han påstod gentagne gange at jeg har skrevet at han ikke er i stand til at være præst, og at han ikke har indsigt i grundlæggende kristne doktriner. Dette kræver Michael at jeg skal trække tilbage. Det har jeg blot lidt svært ved gøre, da det ikke er det jeg har skrevet. Men jeg har i stedet skrevet følgende om min oplevelse af Michael:

1) Jeg finder det bekymrende at en der er præst og har taget en teologisk uddannelse ikke kan se at treenighedslæren er så betydningsfuld at man ikke under nogen omstændigheder kan sige god for modalister (modalisme er i modstrid med treenighedslæren).

2) Jeg synes det virker som om Michael ikke har den store indsigt i grundlæggende doktriner i kristendommen.

Det er hvad jeg har skrevet. At være bekymret, og synes at noget virker til, er ikke det samme som det Michael Tangstad juridisk forkert påstår at jeg har skrevet. Men lad os så se på hvad er det for elementer som gør at jeg finder hans præstegerning bekymrende, og hvorfor det ser ud til at han mangler viden om basal kristendom. Links til de steder jeg citerer fra kan findes i bunden af dette indlæg.

Michael Tangstad siger god for modalister
David Jakobsen og Michael havde en debat om modalisme kan høre indenfor den kristne paraply. David skriver nej, og forklarer hvorfor, men Michael er uenig. Michael Tangstad skriver så følgende:

”Jeg er uenig i at der ikke er en gren af kristenheden der tror på Oneness, her kan eks. nævnes T.D. Jakes som én fra den gren.”

At Michael overhovedet kan finde på at godkende T. D. Jakes som en kristen, og som en der er indenfor den kristne paraply er undergravende nok i forvejen. T. D. Jakes prædiker ikke evangeliet, men et prosperity budskab. Det prædiker han ved at råbe, hoppe og bruge en manipulerende retorik. At nogen kan godkende det som kristendom er simpelthen helt ude i skoven. Men ok, der er der nogen der gør, men når så Michael Tangstad i sin udtalelse tilmed viser at han ved T. D. Jakes er en oneness pentacostal, og ikke engang her kan se at det her er helt udenfor kristendommen. Ja, så sender Michael et signal om at hans viden om kristendom, og hans evner til at bedømme hvad der er kristendom, ikke er særlig god. En der er ansat som pastor burde være vidende om dette. Det eneste jeg har konkluderet på baggrund af dette er, at det er bekymrende at en sådan mand kan være pastor, samt at ”jeg synes det virker som om” at Michael ikke har tjek på de grundlæggende doktriner i kristendom.

Efter den kommentar fra Michael, skrev jeg en kommentar på Davids blog, hvor jeg viste hvorfor treenigheden er nødvendig for at evangeliet hænger sammen, og dermed også hvorfor man ikke kan acceptere oneness pentacostals, eller andre modalister under den kristne paraply.

Vranglære
Efter det skrev Michael noget om at han som præst har et ansvar for at advare sin menighed om vranglære. Det undrer jeg mig så over, da jeg ved at Michael Tangstad er tilhænger af Rob Bell. Tilmed har han forsvaret Rob Bell på Facebook i en offentlig debat. Nu er det efterhånden velkendt at Rob Bell er blevet erklæret en vranglærer. Hvorfor så det? Jo, han prædiker vranglære i form af subtil universalisme, og synkretisme i form af at anbefale os at lære af hinduistiske guruer (som han kalder the enlightened ones) og buddhisten Dalai Lama. Rob Bell er simpelthen udenfor. Dokumentationen for at Michael Tangstad anbefaler og forsvarer Rob Bell findes på dels hans egen facebook profil. Hvor det står under ”oplysninger”, og dels på linket til facebook forneden.

Varetager Michael Tangstad sin præstegerning ifølge Paulus?
Andre elementer som virker undergravende for Michael Tangstads troværdighed som pastor, er at man i hans kirke lige nu og resten af året har aflyst gudstjenesterne. Det er der selvfølgelig en forklaring på som i menneskelige øren, måske lyder godt. Han siger at kirken har mistet pusten en periode, hvilket man kan læse i avisen Udfordringen denne uge. Det kan godt være at kirken har mistet pusten, men det er da den dårligste grund til at stoppe gudstjenesterne. Så er det da at man i endnu større grad har brug for at høre et godt Guds ord. Det er præstens opgave at prædike ordet, hvad enten menigheden har mistet pusten eller ej. En årsag er for at opmuntre menigheden. Men en mere vægtig årsag er det Paulus skriver i pastoralbrevet til Timotheus:

Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige: Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning! For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste! Anden Timotheus 4.1-5

Prædik ordet i tide og i utide skriver Paulus. Det er præstens opgave. Men på den anden side, jeg har hørt Michael Tangstad prædike før. Godt nok kun to gange, men jeg har ikke hørt ham prædike evangeliet, på trods af at det var nogle glimrende og lige til bibeltekster han skulle prædike udfra. Hvis Michael er i stand til at prædike evangeliet, så vil jeg med glæde høre det. Send mig en prædiken hvor han gør det, og jeg vil også skrive om det offentligt her.

Signalerer en dårlig bibelforståelse
Det er nu ikke første gang at jeg har læst debatter som Michael Tangstad har været involveret i. En anden som også var med David Jakobsen, var om Frikirkenets artikel i Domino om sex før ægteskab. Den havde David Jakobsen og Mika Kaltoft skrevet en reaktion til på apologetik.dk. Det var en rigtig god og balanceret reaktion. Men den fik Michael Tangstad lyst til at blande sig i. Det skal han selvfølgelig have ret til. Men min subjektive reaktion på hans kommentarer var at de bidrog med ligeså meget, som et askebæger på en motorcykel er til gavn. Jeg sad simpelthen tilbage fuldstændig målløs over at en der er pastor kunne skrive så meget uden at bidrage med noget fornuftigt. Han fremstod som en der skulle vise at han vidste noget, men svarede ikke på noget reelt, og mente vist heller ikke rigtig noget. Læs selv linket i bunden og lav din egen subjektive vurdering.

Har jeg ikke noget positivt at sige om Michael?
Jo, jeg kan sikkert finde flere positive sider. Men der er særlig en som dukker op i mit hoved. Michael holdt for ca 5 år siden en af de bedste indsamlingstaler jeg har hørt. Den var balanceret, den var smuk, den lagde ikke et pres på folk om at give (det var til et missionerende ungdomsarbejde) sådan som visse andre kan få folk til at føle sig dumme hvis de ikke giver. Nej, Michaels tale gjorde at man fik lyst til at give, og give af et godt hjerte. Den fine måde han gjordet det på, tror jeg mange kunne lære af. Jeg mener også at huske at der kom et meget meget pænt bidrag ind fra folk efter den indsamlingstale, og jeg er ret overbevist om at folk havde det godt med det de gav. Netop på grund af at den var så balanceret og flot, og jeg mener at huske at den var Jesuscentreret.

Ikke desto mindre skal der mere til for at kunne være præst. En præst skal være istand til at have et godt kendskab til bibelen, være parat til at prædike i tide såvel som i utide, og være istand til at skille skidt fra kanel såsom kristendom fra modalisme. Men herudover også kunne holde til at ens udmeldinger blive modsagt og vurderet. Jesus kunne godt holde til at blive modsagt, men der var nogen som ikke kunne tåle at blive modsagt af Jesus. Her er hvad Han sagde til nogen af dem fuldstændig offentligt på tempelpladsen før man korsfæstede ham:

Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I lukker Himmeriget for mennesker. Selv går I ikke ind i det, og dem, der vil ind i det, tillader I det ikke.
Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. Derfor skal I dømmes så meget hårdere.
Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I drager over sø og land for at hverve en enkelt proselyt. Og når det lykkes, gør I ham dobbelt så fortjent til Helvede som I selv. Mattæus 23.13-15

Og veråbene fortsætter lidt endnu hvis man læser videre. Jeg er sikker på at de skriftkloge og farisæerne følte deres ære krænket? De hadede at Jesus sagde dette om dem, for de var så glade for at gå rundt og se meget hellige ud, og det var jo ikke deres hellighed Jesus ligefrem tog frem her. En kristen, og i særlig grad en pastor, burde være i stand til at kunne blive modsagt uden at føle sig krænket på sin ære. Selv Rick Warren kan faktisk finde ud af det, så hvorfor kan Michael ikke? Det undrer jeg mig over, for jeg tror bestemt ikke at Michael ønsker at følge i farisæernes og de skriftkloges fodspor.

Sådan ville jeg gøre
Hvis jeg kom i en kirke, og hvor jeg fandt ud af præsten ikke havde et problem i at sige god for visse modalister, og dermed ikke anså treenighedslæren som afgørende vigtig for evangeliets sammenhængskraft, og vælger at holde bønnemøder istedetfor at prædike ordet (de bønnemøder kunne jo holdes på et andet tidspunkt i ugen). Så ville jeg tage en alvorlig snak med min præst, og hvis han ikke kunne forstå hvor vigtigt dette var, ville jeg gå videre til menighedsledelsen med det. Hvis der heller ikke her var lydhørhed for hvor vigtig det er at have styr på disse ting, så ville jeg finde en anden menighed.

Men ok, det er sådan jeg ville have det. Og har jeg ikke lov til at have det sådan? Og hvis jeg mener det, og føler det, hvad er det så lige der gør at Michael Tangstad skal have krav på at jeg skal trække det tilbage? Så vil jeg undskylde overfor dem af læserne der er vant til at læse her på bloggen, at det bliver mere personligt end normalt. Jeg ville ellers gerne have afsluttet sagen på en bedre måde. Michael havde ganske rigtigt et forslag til det, men da Michael ikke i det forslag erkendte at hans påstand om hvad jeg har skrevet var en klar misfortolkning, ville jeg hellere nedskrive her på bloggen hvordan og hvorfor jeg skrev som jeg gjorde, da jeg så det som den eneste anden løsning på Michaels krav. Jeg ser dog frem til at bruge tid på mere relevante og brugbare indlæg igen her på bloggen. Men da jeg er en offentlig person her på bloggen, må jeg også nogen gange stå offentligt til ansvar.

Her er linksene:
Den oprindelige debat: http://www.apologetik.dk/?p=1272

Responsen til Frikirkenets artikel om sex før ægteskab: http://www.apologetik.dk/?p=1264

Michael Tangstads forsvar af Rob Bell på Facebook: http://www.facebook.com/#!/note.php?note_id=38348492677

Videoen som de debatterer om Rob Bell kan ses her: http://www.youtube.com/watch?v=8wSAEezBc3s

 

 

Share on Facebook

2 Responses to “Michael Tangstad mener hans ære er blevet krænket”

 1. René Vester Says:

  Her er hvad Michael Tangstad skrev i en af sine mails om denne sag.

  “Jeg vil holde fast i at:
  1) Jeg bliver beskyldt for at mangle kendskab til flere doktriner.
  2) Udsagnet fra René: “For er der noget i det jeg har skrevet som er usandt? I så fald vil jeg trække det tilbage hvis du fortæller mig hvad der er usandt. Men jeg er ikke vidende om hvilken del det er du omtaler her.” – hæver udtalelserne fra meninger til fakta.

  Fakta skal dokumenteres, ellers er det injuriende !

  Det ser jeg frem til at de bliver, ellers forventer jeg at vi mødes på
  1) noget der ligner mit tidligere foreslåede kompromis eller
  2) en sletning af de 2 tidligere omtalte kommentarer fra René.”

  Jeg kan ikke lige se hvorfor udtalelserne i argument 2 skulle hæve mine meninger til fakta. Medmindre Michael har læst et jurafag som lige ligger lidt højere end dem jeg har læst. For jeg har aldrig nogensinde lært at en sådan udtalelse hæver ens fremsatte meninger til fakta. Det kunne selvfølgelig også være at Michael ikke har den store juridiske indsigt, og derfor bare prøver at postulere et eller andet for at virke smart.
  Det omtalte kompromis fra Michael var et ynkeligt forslag, som kun handlede om at hans ære måtte blive bevaret.

 2. Birthe Jensen Says:

  Hej Rene.

  Efter at have læst noget af debatten, kan jeg ikke se, at der på nogen måde skulle være tale æreskrænkelse, men som du selv siger, er der her tale om en personlig mening – hvilket ikke kan ligestilles med fakta.
  At han forsvarer mennesker, som kommer med et andet evangelium, er svært at forstå, når Bibelen jo netop siger, at vi skal tage afstand fra netop disse.

Leave a Reply