14
May

“Hør hvad Judas siger i vers 12, “De er skampletter på jeres kærlighedsmåltider, hvor de uden undseelse deltager i gildet og bare sørger for sig selv; de er som skyer, der drives forbi af vindene uden at give regn, og som træer, der står uden frugt om efteråret, to gange døde og revet op med rode“. Jeg har beskrevet en stor del af menighedernes medlemmer udover dette land. Og vi tror at vi på en eller anden måde kan helbrede disse mennesker igennem discipelskab, når sandheden er at de har brug for evangeliet, og har brug for at blive født på ny.” Frit oversat citat af Paul Washer.

Jeg tror at der er noget om det Paul Washer siger her. En stor del af dem der kommer i vore kirker er ikke frelst. Men vi forsøger at gøre dem til bedre mennesker ved at disciple dem, bl.a. igennem discipelskabskurser o.l. Vi vil ikke vise dem at de er elendige og fordærvede i deres natur. Dermed vil vi heller ikke vise dem, at de har brug for at forstå at en god og retfærdig Gud, har skabt en udvej for dem, så de også kunne undgå den kommende dom. Vi vil hellere tale om hvordan de kan få et bedre selvværd, eller hvordan deres økonomi blive bedre, eller hvordan de kan finde de talenter frem som Gud har givet dem. Vi vil ikke have, at de får det dårligt med dem selv. Vi vil hellere give dem deres bedste liv nu, og lade dem gå fortabt. Sandheden er ikke noget vi prædiker i kirken mere. Derfor er menighedens standard mange steder nået til et nulpunkt. Et nulpunkt som har et mønster som kun kan forklares af at menighederne mange steder består af folk, der ikke er født på ny, og derfor ikke kender eller forstår Guds rige. Vi har virkelig brug for at Gud vækker os op.

Her er originalteksten:

Listen to what Jude says in verse twelve, “These are the men who are hidden reefs in your love feasts, and when they feast with you without fear, caring for themselves, clouds without water, carried along by winds, autumn trees without fruit, doubly dead, uprooted.” I have described a great majority of church membership rolls all throughout this country. And we think that we can somehow cure these men by more discipleship when the fact of the matter is they need the gospel and they need regeneration.

Share on Facebook

Leave a Reply