Ofte får jeg at vide at jeg skal lade være med at være så hård og “dømmende” overfor folk som Brian McLaren, Rick Warren og Rob Bell, bare for at tage nogle stykker. Man argumenterer for “at vi jo kan lære noget af dem”. Jeg har ovenikøbet oplevet, at folk har sagt at det har reddet deres tro at læse den vranglære som kommer fra disse personer. Det kan så medføre en ret lang debat. Men meget ofte kan det koges ned til en ganske enkelt sætning. Prædiker disse folk evangeliet eller ej? For det viser sig jo, at selvom vi kan komme med nok så mange argumenter for en forkynder, så må en af de primært afgørende punkter være om vedkommende prædiker evangeliet.

Det spørgsmål  sætter et fint lys over folk der prædiker et andet evangelium, men som påstår at de står for kristendom.  En forkynder der ikke prædiker evangeliet, men alt muligt andet, såsom; hvordan man får et bedre liv, hvordan man kan opleve Guds nærhed og tale, hvordan man kan få et formål med sit liv, eller hvordan man kan få succes osv har et problem. For han undviger det som kristendom handler om. Det handler nemlig om evangeliet. At syndige mennesker står til straf hos Gud, men Gud har i sin nåde og kærlighed sendt sin søn for at dem der vil omvende sig og give deres liv til Ham, skal få evigt liv i Himlen hos Gud, og undgå evig straf. Den forkyndelse er ikke eksisterende hos rigtig mange af de falske profeter. Så har det ikke nogen betydning at nogen af de andre ting kan være ganske udemærkede, men uden evangeliet, er de værdiløse!

Skuffet
Mange gange har jeg spurgt folk om de kan vise mig hvorhenne en eller anden forkynder skulle forkynde evangeliet henne, og så har det vist sig at være et andet evangelium. Jeg har godt nok aldrig fået at vide hvor McLaren skulle prædike det (det kan heller ikke findes), heller ikke Rob Bell, Rick Warren har jeg heller ikke hørt prædike evangeliet. Men der kommer sikkert en snart fra ham. Han skal jo prædike hos John Piper til efteråret (Læs mere her), og der forventer jeg at han prædiker et ordentligt budskab for en gangs skyld. Det hjælper ham nu ikke, for det er jo den slags forkyndelse han generelt burde stå for, men bare ikke holder sig til. Manden vil denne gang prædike evangeliet, fordi han prædiker det folk gerne vil høre. Han taler folk efter munden, det er han efterhånden ret kendt for. Læs mere om Rick Warren her.
Et ret typisk eksempel på et forsvar for en mand der ikke prædiker evangeliet, var dengang jeg skrev at Heavy Metal præsten Bob Beeman ikke prædikede evangeliet, men et søgervenligt trosbevægelses emergent jeg-fokuseret budskab. Så fik jeg af vide af flere at han bestemt prædikede evangeliet. Men der var ikke nogen der ville vise mig hvorhenne han gjorde det. Til sidst var der en der havde et bud på en prædiken jeg kunne høre af ham, hvor evangeliet blev forkyndt. Det blev det så ikke alligevel, hvilket var nærmest sypmtomatisk. For der er så mange der har glemt hvad evangeliet er, at de ikke mere kan se forskel på Guds evangelium, og et menneskeskabt. Og det er så skuffende at folk peger på en der skulle prædike evangeliet, men som istedet prædiker noget ganske andet. Trist ja trist. Læs om Bob Beeman her:Bob Beeman prædiker ikke evangeliet og her: Bob Beeman siger vi ikke er syndere

Jeg giver ordet over til Mark Kielar istedet. Han kan da finde ud af at prædike evangeliet, og se forskel på et menneskebaseret evangelium og det Gud har givet os i sin Søn.

Share on Facebook

16 Responses to “Men prædiker de evangeliet?”

 1. naem Says:

  Faldt over følgende mht. Pastor Bob: http://feeds2.feedburner.com/3MinuiteSanctuary
  – Den podcast der hedder “surprised by sin”.

 2. René Vester Says:

  Hmm jeg synes ikke der var ret meget i den. Det er det tætteste jeg har hørt Bob Beeman tale om synd, men hvorhenne talte han om hvad syndens løn, evig straf, og at vi er reddet fra den straf, i Kristus Jesus. Jeg siger ikke at han var fuldstændig forkert på den. Men det er for lidt til at godkende ham på. Han mangler at prædike et klart og tydeligt evangelium og omvende sig fra emergent og søgervenligt trosbevægelsessnak. Han skulle efter sigende have arbejdet sammen med Keith Green engang. Han burde tage og tænke lidt mere over hvad det egentlig var de arbejdede sammen om den gang. Det tror jeg kunne være godt for ham.

 3. Bluhme Says:

  Undskyld, men man kan da ikke have alt med i sine taler. da slet ikk når de er på 3 min.
  jeg gad godt høre til lave en podcast til hver dag i året på 3 min som indeholder alt det du kræver det skal indeholde!!

 4. René Vester Says:

  Nu har jeg altså ikke kun hørt 3 minutter af Bob Beeman, men ret så mange timer. Jeg kunne aldrig finde på at dømme en på baggrund af så lidt information.

 5. Birthe Jensen Says:

  Guds hellighed er en gave til mennesker. Uden den ville han acceptere synden og alle de frygtelige lidelser den fører med sig. Gud elsker mennesket og derfor sendte han Jesus. Han alene kan bortskaffe synd. Han udgød sit blod på korset til renselse for dem som vil tage imod. For at kunne tage imod, må vi indse at vi har brug for renselse, vi må erkende vor synd. Dagligt. For denne proces varer hele livet.
  Helliggørelse er ikke det samme som retfærdiggørelse. Vi er retfærdiggjorte ved vor tro på Jesus Kristus, hans død og opstandelse. Når vi er hans disciple vandre vi i hans fodspor, lytter til Hans Ord og handler derpå.
  Syndens løn er nød, lidelse og død. Hvis et menneske ikke omvender sig, vil han/hun gå den skæbne i møde, for Gud hader synd pga. hvad den gør og synd kan ikke komme i Guds nærhed.

 6. Morten Says:

  Jeg synes vi skal fjerne Judas brev fra bibelen. Jeg har læst alt jeg kunne finde fra ham, men prædiker han evangeliet? Og hver gang nogle henvise mig til noget han har skrevet, så holder det ikke vand som evangeliet. Nogle siger de har fået åbenbaringer fra hans brev, men det leder ofte til en lang diskussion. Prøv at tjekke Paulus i romerbrevet, han kan prædike.

 7. René Vester Says:

  Det er ikke helt til at forstå hvad du mener, for din kommentar går i flere retninger. Kan du ikke uddybe istedet?

 8. Morten Says:

  Pointen var at din metode ikke holder, at manglende forkyndelse på et område ikke er ensbetydende med at man er “vranglærer” (eller hvilken betegnelse man nu bruger)

  Bemærk jeg går efter metoden, ikke konklusionen.

 9. René Vester Says:

  Okay, jeg syntes bare din metode vedr, at afvise “Judas brev” var lidt mærkværdig. Men evangeliet er også at finde i det brev. Særlig i vers 3-7. Men også her i vers 21:

  ” Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv.”

  Brevet er smurt ind i den evangeliske forkyndelse, og handler om at holde vranglære udenfor kirken, og betydningen heraf. Derfor handler det også om at holde Jesu brud ren, og det er også en del af evangeliet, at Hans flok må holde sig fra synd, og fra vranglære der fører væk fra evangeliet.

 10. Morten Says:

  Det var ikke min metode, jeg brugte din fremgangsmåde på Judas brev, og brevet faldt igennem. Brevet er ikke smurt ind i evangelisk forkyndelse, men advarsel og tilbedelse. Evangeliet kan tolkes frem hvis man ønsker, det handler vel om perspektiv… Ligesom med nogle forkyndere?

 11. Birthe Jensen Says:

  Hej Morten.
  Jeg forstod godt din sarkasme (ligesom Paulus og galaterbrevet) og at du ville kritisere Rene for nogle gange at være lidt for langt fremme i skoene.

  Jeg synes du tager fejl. Rene`s hensigt er at advare imod alt det/dem der leder forkert. Hvis vi elsker hinanden, passer vi på hinanden. Jesus selv advarer også imod forfører, der leder væk fra Gud. Så Rene handler på Ordet.

  Spørgsmålet er så, hvad er vranglære og hvad er ikke. Vranglære er det som strider imod Guds Ord. For at kunne vurdere om det er tilfældet, må vi selv kende Ordet.
  Nu er vi ikke alle ens og vi har ikke alle lige muligheder. Derfor er det vigtigt, at vi har mennesker, som har den tjeneste at studere Ordet og som orienterer os. Det kan godt være hårdt, ikke alle gider høre, at de tager fejl – fordi ikke forstår, at det er til deres bedste at blive retledt/vejledt. Tjenesten kan være øretævernes holdeplads. Vi må bede for vore søskende med denne tjeneste.

  Ang. Judas Brevet. Evangeliet er naturligvis Jesu død og opstandelse. Men det er også Jesu liv og hvad han sagde. Dvs det omhandler dermed også menighedslivet. En discipel (betyder disciplineret) er en der vandre i Jesu fodspor og handler efter hans Ord. En sand discipel vil altså som tiden går, ligne sin mester mere og mere. Dertil hører også at vi ikke følger en forkert vej og lytter til de forkerte. Det er det Judas`Brev handler om. Han uddyber nogle ting Jesus sagde = evangeliet.

  Når vi hører en prædiken, er det en god ide at bemærke hvem og hvad budskabet har i centrum, er budskabet opbyggende og til hjælp, er budskabet i overensstemmelse med Ordet mv.

  Mange budskaber idag handler på det nærmeste kun om hvad vi har ret til. Ja nogle efterlader ligefrem det budskaber “min ret – Guds pligt”. Nogle sætter sig selv så meget i centrum, at de får fans, andre fremhæver en bestemt stil (fremtoning,musik ect.) hvilket kan bevirke at man forsamles for at få stimuleret sine sanser/kød. Nogle har indtjening som det sande motiv for at prædike osv.

 12. Morten Says:

  Hej Birthe.
  Tak for dit svar, jeg er opmærksom på Renes tjeneste og hans blogs formål. Jeg er enig i at nogle skal stå vagt om ordet og evangeliet.

  Men metoderne vi bruger skal holde vand. Der nytter intet, opbygger intet og virker intet, hvis vi i “tjenestens navn” slækker på kvaliteten. Så bliver det lige så ufagligt en dom over menneskers arbejde og tjeneste, som den faglighed vi efterspørger i deres forkyndelse. Jeg påpeger at René her mangler kvalitet (måske fordi han har svært ved objektivten efter mange års tjeneste)

  Bye the way… Mennesker ophøjede også Paules, Peter og Apollo, ikke at de ønskede det, men at det skete mod deres vilje. Internettet er spøjs, fordi det tager ud af kontekst og sender det tusinder af kilometer væk… Hvor nye øjne og kultur fortolker indtrykket. Hvem af os kender de mennesker og tjenester de får en tur i møllen her?

 13. Birthe Jensen Says:

  Hej Morten.
  Nu er jeg ikke den bedste kommunikator og min viden er begrænset, jeg er bare en middelaldrende kvinde, der brænder for Herren. Jeg har ikke Renes viden og kan derfor ikke forklare mig så godt, men jeg gør mit bedste.

  Morten jeg synes ikke Rene kommer med sit eget, men at han kommer med Ordet.
  Hvad er det præcist du tænker på? Og hvad ville du ændre?

  Du har selvfølgelig ret, når du påpeger, at ikke alle der får en fanskare, nødvendigvis behøver at være vranglærer. Og at det i nogle tilfælde er tilhængerne, der bør gøres opmærksom på, at det er Jesus vi følger og ikke mennesker
  Men jeg synes heller ikke, det er nogle af disse søskende, der får en “tur i møllen”. Men derimod nogle som har en attitude/stil der
  har dem selv ( penge,”mine krav” mv.) i centrum eller som kommer med et helt andet evangelium.

  Et eks. herpå er Benny Hinn.
  1. Han lever et luksusliv, som flere kongehuse ikke har råd til. Mange af de penge han får ind, går altså til ham og familien. Hans fokus er (min personlige mening) indtjening og ikke menneskers helbredelse. (der er ingen dokumentation for alle de påståede helbredelser, placebo ja)

  2.Der er flere veldokumenterede løgne (bl.a. fra et sygehus,hans baggrund)

  3. veldokumenterede falske profetier (Castro skulle dø i 95, homosexuelle skulle være “nedkæmpet” og mange andre)

  4. Han forbander dem, der er imod hans ministry og ham. Biblen opfordrer til at velsigne. Han forsøger at skræmme folk. Magtmisbrug

  5. Han er tilhænger af andre (bl.a. Copeland) som har flg. evangelium : Jesus kom i helvede, hvor han blev pint og plaget af satan og hans engle. Gud greb ind -nu er det nok. Grotesk. Det var på korset at han sagde: det er fuldbragt og det var på korset at han gav sig selv til sin Fader. Desuden var Jesus sand Gud og sandt menneske.

  Hvad med en prædiker der følger en engel emma? Det er interessant at vide, at der i den sataniske bibel er en satans ærkeengel (godt nok en mand) der hedder emma. Vi kunne blive ved.

  Årsagen til at jeg konkretisere er, at alle disse prædikanter har nogle bestemte vendinger, sætninger og ord de bruger.
  Disse letgenkendelige sætninger og ord genfindes hos flere af de personer, som Rene råber vagt i gevær overfor.
  Vi kender det fra politikkens verden. Hvis en person siger, “væk med ejendomsretten”, tager det ikke mange sek. at vide i hvilket hjørne dette menneske skal placeres. Eller hvis en roser Hitler, ja så kender vi hans ståsted, fordi vi kender denne mands vanvid.

  Jeg er selvfølgelig helt enig i, at man skal være forsigtig men sine udtalelser, men det synes jeg også Rene er.

  Og ja, du har ret i, at der er kulturelle forskelle, som vi ikke må være blinde overfor og som kan gøre at vi forstår tingene anderledes end de er ment.
  Undskyld længden.

 14. Morten Says:

  Hej Birthe.

  Jeg synes nu du er ret god til at kommunikere din mening og god til at læse andres (du læste min sarkasme, hvilket ikke altid er let på tekst). Men jeg har 2 indvendelser på dit indlæg.

  1. Med al respekt, hvad du “synes” er ikke grundlag for en dom eller bedømmelse, Hverken af Renés eller en andens tjeneste. Men holdbar dokumentation! men derfor kan det sagtens være din personlige mening.

  2. Jeg har på intet tidspunkt forholdt mig til Renés eller din bedømmelse af Benny Hinn. Jeg efterspørger kvalitet og holdbar metode fra René, således at hans bedømmelse kan tages til efterretning.

 15. Birthe Jensen Says:

  Hej Morten.
  For at afslutte.
  Du har ret, min mening er uden betydning. Jeg anvender det ord, fordi jeg ikke kender mandens tanker og kun vurderer ud fra hvad jeg ser. Dette vil altid være subjektivt. Men du har ret, jeg burde have anvendt en anden måde at udtrykke det på.

  Hvad jeg efterlyste var, hvilke metoder du ville bruge i stedet for Renes metoder og hvad der præcis er galt med hans metoder. Som du oplever det.

  At jeg trækker Benny Hinn frem, skyldes udelukkende, at han tjener til eksempel og ikke fordi jeg troede du var uenig i bedømmelsen af ham. Jeg ved godt, at du kun har anke overfor metoderne.

  Tak for din retledning, jeg må hellere arbejde lidt med mit ordvalg og hvor vidt jeg skal trække eksempler frem.

 16. Morten Says:

  Hej Birthe.

  Det er helt ok, man kan brænde så meget for en sag, at det kan være svært at holde tungen lige i munden, det kender jeg alt for godt selv.

  Jeg ved ikke hvilken metode jeg efterlyser. Men hvis man mener de ikke prædiker evangeliet, så er det ikke nødvendigvis vranglære – lidt ligesom de sorte svaner, bare fordi jeg aldrig har set en sort svane kan de sagtens findes. Rick Warren (for eks. kan sagtens prædike evangeliet steder vi ikke kan se eller høre, da vi nu bor flere 1000 kilometer væk).

  Metoden må bevise at de prædiker et falsk eller andet evangelium, altså et hvor det ikke er Jesus der frelser.

  Endvidere finder jeg det tankevækkende at Jesus siger, at på frugterne skal et træ bedømmes, ikke om evangeliet bliver præsenteret efter en helt præcis tilgang. Selv Paulus kunne glæde sig over at evangeliet blev forkyndt af uegnede folk – i stedet for at bedømme og dømme dem.

  Det skal lige nævnes at jeg forholde mig ikke til Benny Hinn, Rob Bell m.m, jeg har ikke læst noget af Rob Bell, og Benny Hinn er mange år tilbage siden jeg læste hans bog. (Rick Warren har dog en fantastisk bog om bibelstudiemetoder – den har jeg læst og haft stor glæde af i min bibellæsning).

  Men jeg forholder mig ikke til disse, da det ikke er vigtige personer i mit liv – privat eller kirkeligt.

Leave a Reply