Har du nogensinde tænkt over hvilken provokation det var for den etablerede kirke, da Luther hængte hans 95 teser op på døren til Wittenbergs kirke? Har du tænkt over hvor kulturelt forkert det var af ham. Har du tænkt over konsekvensen for kirken ved at han gjorde det?

I dag tænker vi ikke over det mere. Vi anser det nærmest som en selvfølge at han gjorde det. Vi kritiserer ham ikke for det, men er taknemmelige for det istedet. Dog glemmer vi, at der også i dag er brug for folk der tør gøre opmærksom på at vi har glemt evangeliet! For det er hvad vi har glemt. Og det er meget meget alvorligt. For det budskab der i dag bliver prædiket i mange kirker er tømt for frelseskraften. Det er ikke længere et evangelium med Jesus Kristus som anstødssten. Det er en af de ting jeg godt vil gøre opmærksom på, for det er af kollosal betydning at det er det evangelium der bliver forkyndt i kirkerne.

Jeg ved der er mange der hader denne hjemmeside. Selvom de kigger på den jævnligt. De mener jeg er af det onde, fordi jeg skaber splid og splittelse. Mens andre mener at sådan kan man da ikke forkynde, for hvem vil høre på det? Men de samme folk kan stå og sige at de er taknemmelige for Luther, fordi han gjorde opmærksom på de fejl kirken havde dengang. Tåber er de, for de aner åbenbart ikke hvem Luther var, og slet ikke hvad evangeliet er.

Men jeg kan fortælle dem, at det ikke er mig der skaber splid og splittelse. Det er dem der gør det med deres forvredne budskab, som de kalder kristendom. Det er ikke mig der forsøger at bøje Guds ord, men dem. Og til dem der mener at man ikke kan forkynde sådan, for hvem vil dog høre på det? Kan jeg sige, I har faktisk ret. Ingen vil høre på et budskab som det sande evangelium uden at Helligånden overbeviser. Uden Helligånden ville vi vende ryggen til det, forkaste det og kalde det idioti. At forkynde det sande evangelium betyder at man stoler på, at Gud vil vise mennesker at det er sandt ved sin Helligånd.

Og så er vi tilbage til Luther. Jeg er overbevist om at Luther håbede at Gud ved sin ånd ville virke,  så de 95 teser fik betydning, og ikke blev bortvist. For han vidste at teserne ikke ville få nogen betydning hvis ikke Guds ånd virkede, og virkede stærkt. Så til jer der tror i er smarte og moderne prædikanter, stoler I på jeres egen evne til at prædike eller stoler I på Helligåndens virke. For hvis I stoler på at Helligånden virker, så er I også forpligtet til at prædike det fulde evangelium, istedet for et halvt der ikke virker!

Share on Facebook

30 Responses to “Martin Luthers 95 teser”

 1. Jesper Says:

  Den mest interessante beretning der forefindes om Luther handler ikke om hans skænderier med Paven og Erasmus, hvis tone ville provokerer mangen rundhjørnet kristen i dag, nej den mest interessante beretning er Luthers årsag til sit virke, nemlig at han som specialist i GT, havde mødt en Gud der var hellig og som straffede synd, og Luther var derfor hundeangst for at han skulle smage Herrens vrede, derfor var Luther på jagt efter en nådig Gud, på jagt efter noget der holdt vand i mødet med Gud på dommens dag, og det er det eneste væsentlige mål i livet for en hver… Hvordan finder jeg en nådig Gud? Og derfor skal der ikke tages med fløjshandsker på falsk lære, for den sikrer ikke mødet med en nådig Gud, derimod leder flask lære mennesker ind under en dom de ikke kan bestå, og mennesker vil hører ordene “Jeg kender jer ikke!”, derfor skal al lære som peger væk fra skriftens klare frelsesvej tales lodret imod uden omsvøb, for konsekvens er forfærdelig og evig!

 2. Pastor Sørensen Says:

  “Jeg ved der er mange der hader denne hjemmeside. Selvom de kigger på den jævnligt. De mener jeg er af det onde, fordi jeg skaber splid og splittelse. Mens andre mener at sådan kan man da ikke forkynde, for hvem vil høre på det? Men de samme folk kan stå og sige at de er taknemmelige for Luther, fordi han gjorde opmærksom på de fejl kirken havde dengang. Tåber er de, for de aner åbenbart ikke hvem Luther var, og slet ikke hvad evangeliet er.”

  – det er en interessant påstand, René, når man tænker på, at netop Luther ville fordømme og forkaste din falske lære om arvensynden og dåben. Luther bekæmpede sværmerne, der benægtede dåbesn frelsende og genfødende kraft, med samme iver, som han bekæmpede pavekirken.

  – Grunden til, at jeg ikke bryder mig om din hjemmeside, er præcis den modsatte af, hvad du hævder her. Du påebråber dig Luther, men aner tilsynelandede ikke, hvem Luther var, eller hvad evangeliet er. Du benægter evangeliets kraft i ordet og sakramenterne, men vil gerne smykke dig af at være evangelisk og af Luthers navn.

 3. René Vester Says:

  Og så fik vi lige Pastor Sørensens kommentar endnu engang.

  Jamen kære Pastor Sørensen, forskellen på dig og mig, er at jeg ikke kun påberåber mig Luther. Jeg har i modsætning til dig ikke noget imod at henvise til både Martin Luther, John Wesley, Charles Spurgeon, Jan Huus, William Tyndale, Jonathan Edwards o.a. Mens du med din betonlutheranisme spærrer dig selv inde i et mærkværdigt bur der har som overskrift “Alle der ikke er inde i vores bur er forkerte”.

  Jeg tror ikke som du at vi skal spærre Gud inde i Lutheranisme. Luther lavede også fejl, fejl som du før har forsøgt at undgå at besvare. Men det kan være du kan fortælle mig nu hvorfor der i Luthers Katekismus kun er ni bud, og ikke de oprindelige ti?

  Til dem der ikke kender til Pastor Sørensens og mine uenigheder kan de ses her:

  http://sand.omvendelse.dk/hvorfor-diskuterede-jeg-sadan-med-pastor-magnus-s%C3%B8rensen-497.htm

  og her:

  http://sand.omvendelse.dk/flytning-af-kommentarer-506.htm

 4. Jesper Lindgren Hejlesen Says:

  Uden at ville blande mig i jeres strid om Luther ikke Luther, så er Konkordieformlens udredning vel et klart bevis på at man enten er i den ene eller den anden lejr, da reformationens teologer klart afviser blandt andet det calvinistiske syn på nadveren, og den enkeltes medvirken til egen tro og ikke mindst den calvinistiske forudbestemmelseslære.

 5. Jakob Says:

  Luther troede også på forudbestemmelse, han fik det ganske rigtigt fra Rom. 9. Så her er der nok et område hvor Lutheranerne ikke er så lutherske. hehe. Det er de heller ikke forpligtet til at være.

 6. René Vester Says:

  Jeg tror at problemet ligger i at Calvins lære ofte bliver forvekslet med hypercalvinisme. Hypercalvinisme er ubibelsk og hører ikke hjemme i kirken. Men Calvin var nu heller ikke selv hypercalvinist, så vidt jeg er orienteret. Hypercalvinisme medfører at folk ikke mener der er brug for at prædike evangeliet, mens alm. calvinister mener vi skal prædike evangeliet. Som Charles Spurgeon sagde: Hvis de udvalgte havde en gul skilt på under kraven, ville han gå rundt og løfte kraver. Men da bibelen har kaldet os til at prædike, så valgte han at gøre det istedet, fordi det var den metode som Gud havde valgt. Kendte vækkelsesprædikanter som havde en calvinistiske tilgang var Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, og George Whitefield. To kendte armanianere som anses for at være det modsatte af calvinisme er John Wesley og Leonard Ravenhill.

  Jeg har ikke noget problem i at henvise til nogle af disse personer. Da de alle er enige om essentielle doktriner. Specielt er der enighed om at den nye fødsel er Guds værk, og ikke menneskers værk.

 7. Georg S. Adamsen Says:

  René,

  Den med de ni eller ti bud er egentlig ret interessant. Der er både en overordnet og en mere detaljeret forklaring. Den overordnede er, at vi ikke er under lov, slet ikke under Moseloven. Derfor er der ingen pligt til følge teksten slavisk ord for ord.

  Men Luther ved udmærket, at vi mennesker på den ene side vil benægte loven (antinomisme). Derfor må Guds lov forkyndes, hvilket han gør i udlægningen af De ti bud. På den anden side er der en kamp i den kristne, og for så vidt den kristne stadig slæber rundt på det gamle menneske, er der brug for vejledning i Guds vilje. Det giver Luther så også i De ti bud. Det er det overordnede. Der er noget legalistisk over din kritik af Luther. En loviskhed, som også på andre punkter adskiller lutherdom fra reformert teologi.

  Der er også en konkret forklaring på, hvorfor Luther – og andre før ham – tæller, som han gør. Det, som I kalder det andet bud, er en uddybning af det første bud. Hvis man er lidt kendt med reformationshistorie og -teologi, så vil man også vide, at der hurtigt var nogle, der mente, man skulle lave “billedstorm”. Karlstadt og de andre, der ville fjerne al udsmykning fra kirkerne, handlede legalistisk/lovisk.

  Dét handler om den kristne frihed. Luther værnede om den kristne frihed. Det er nok en diskussion værd, men skal vi diskutere den slags, må du påtage dig rent faktisk at læse, hvad de lutherske reformatorer skrev om disse spørgsmål.

 8. Pastor Sørensen Says:

  Hej René

  Jeg har nu aldrig nægtet at besvare spørgsmålet om de ti bud. jeg ville blot have dig til at besvare et andet spørgsmål først, som du nægtede at besvare. men siden du nu fremturer vil jeg alligevel svare:

  Luther har nu ti bud i den lille katekismus, men han inddeler dem anderledes end Calvin, som inddeler dem anderledes end østkirken, som inddeler dem anderledes end jøderne.

  Måske kunne du oplyse mig og andre læsere om, hvor i biblen Gud har nummereret de enkelte bud – eller det er måske en “tradition”. I så fald er forskellen på dig og mig, at jeg netop ved, at dette blot er en tradition, mens du anser din tradition for at være Guds ord. Du gør dig dermed skyldig i netop dét, du beskylder mig for.

  Problemet er, at du både vil henvise til luther og mennesker, som luther ville fordømme og forkaste. Så forkast da åbent Luther i stedet for at påberåbe dig ham. Vær dog ærlig og lad være med at læde dig med lånte fjer.

  Du er en sværmer, og din rationalistiske fornægtelse Biblens klare lære om dåbens frelsende og genfødende bad er lige så meget bibelkritik som fornægtelse af skabelsen!

 9. Pastor Sørensen Says:

  @jJakob

  Så vidt jeg kan se, er der ingen lutheranere her, der har udtalt sig imod forudsbestemmelsen, men alene den calvinistiske dobbelte forudbestemmelse. Hvis man læser konkordieformlens lære om forudbestemmelsen vil man se samme antirationalistiske bibelnære teologi som i dåbslæren, hvor både synergismen og forudbestemmelsen til fortabelse afvises, med andre ord: frelses du, er det alene Guds gave; går du fortabt er det alene din egene skyld.

 10. René Vester Says:

  Hej Georg og Pastor Sørensen
  Jeg vil starte med at sige at jeg undres over jeres tilgang til dette. Jeg tror bestemt at I er nidkære for Herren, og det respekterer jeg. Men I holder fast i ting som Luther har sagt som er fejlagtige. For Luther sagde fejlagtige ting. Ligeledes gjorde Spurgeon, Wesley, til Paul Washer tilhængerne kan jeg sige at jeg også har hørt ham sige noget forkert, og jeg er på nogle områder også uenig med John MacArthur. Og jeg er hundrede procent sikker på at de (hvis de alle levede) kunne finde fejl ved noget jeg har sagt og skrevet. Men det betyder ikke at jeg anser nogen af disse som vranglærere. Men jeg kan ikke bygge mit liv på deres lære. Det skal bygges på bibelens lære.

  Når det er sagt, så er dit argument Georg for at Luther kunne lave om på de ti bud, helt ubrugeligt. Det undskylder på ingen måde at man kan tillade sig at undlade følgende bud:

  “Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.”

  Dette er det andet bud. Istedet har han delt det sidste bud op i to. Reelt set har han bare kopieret den katolske katemismus. Men det betyder ikke at jeg som syvendedagsadventisterne vil anklage Luther for at være en vranglærer. Jeg anser Luther for at være et forbillede for os kristne. Han var villig til at sige det som ikke var populært at sige, selvom det var sandheden. Han fik kirken tilbage til at forkynde at det er den retfærdiggørende tro vi er frelst ved, og at det ikke skyldes os selv. Jesus er æren.

  Og så undrer det mig Pastor Sørensen at du spørger sådan ind til budene og dens nummerering. Du er jo trods alt akademiker og burde have en vis grammatisk forståelse. Du har vel både lært hebræisk og græsk. Så det burde ikke være mig der svarede dig på et sådan spørgsmål. Og bare rolig, det med dåben skal jeg nok vende tilbage til snart.

 11. Pastor Sørensen Says:

  Hej René

  Hvis nummereringen er så tydelig, burde det jo ikke være nogen sag for dig, at fortælle mig, hvoraf den så klart fremstår, at der ikke er nogen tvivl og dermed heller ingen frihed til at nummerere dem anderledes.

 12. René Vester Says:

  Ja det skal jeg så nok gøre. Men du må lige vente lidt, for jeg har lige nogle andre ting der skal ordnes først.

 13. Martin Willemoes Hansen Says:

  Med hensyn til opdelingen af budene, gjorde Luther det vel for at undgå buddet “Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden”. Så at man stadig kan have en masse billeder af falske Jesus’er blandt lutheranere.

  I Jesus,
  Martin

 14. Jesper Says:

  @Martin – sigter du til nogle bestemte falske Jesus’er i Lutherske kredse?

 15. René Vester Says:

  Martin jeg synes også du skal passe på med at konkludere her. Jeg ønsker ikke at vi skal gå syvendedagsadventisterne i bedene, og sætte reformationen i tvivl. Reformationen fik os tilbage til at bygge på Guds ord, og ikke på menneskers ord. Reformationen havde sit udgangspunkt i Guds ord. Hvorimod renæssancen i større grad havde sit udgangspunkt i mennesket.
  Dertil ved vi ikke hvorfor Luther gjorde det. Måske overså han det bare og kopierede den katolske kirkes katekismus, uden at se fejlen.
  Det som er vigtigt at konkludere her er at vi ikke skal bygge blindt på hvad Luther sagde og skrev. Vi kan bruge rigtig meget af det, men han overså punkter, ligesom du og jeg overser punkter. Problemet kommer når vi opfører os som om Luthers skrifter er en del af de kanoniske skrifter. Det er ikke i orden. Jeg tror heller ikke at Luther ville synes det var i orden. Sola Scriptura.

 16. Martin Willemoes Hansen Says:

  René: Hvor har jeg sat reformationen i tvivl? Luther er ikke reformationen, men blot en af reformatorerne.

  Luther ligesåvel som katolikkerne, mente ikke at det var forkert at lave billeder af Gud, fx siger han som modargument til Karlstadt angående det andet bud, “What is forbidden here is the adoration and not the making of images…one can have or make images, but one should not adore them” (“On Images,” The Lenten Sermons – 1522). Jeg tror ikke et øjeblik på, at Luther ikke var klar over hvordan han opdelte budene i hans lille katekismus. Han anså ganske enkelt ikke den katolske opdeling som fejlagtig.

  I Jesu glæde, kh
  Martin

 17. Pastor Sørensen Says:

  @Martin

  Det var ærgeligt, at du ikke var der til at undervise Gud om den rette forståelse af dette bud, da han påbød Moses at lave billeder af guld af keruber og sætte på pagtens ark ( 2 Mos 25,18f).

  @René
  “Problemet kommer når vi opfører os som om Luthers skrifter er en del af de kanoniske skrifter. Det er ikke i orden.”
  – hvem har gjort det. Den eeneste, der ofpører sig sådan er da dig, der gør din reformerte tradition til en del af Skriften, når du hævder at en inddeling, som ikke står i Skriften, står i SKriften.

  – og så venter jeg stadig på Renés forkalring på, hvorfor de 13 forbud i 2. Mos 20 soleklart må inddeles efter den reformerte tradition og ikke efter den jødiske eller efter den augustinsk-lutherske. Jeg går ud fra, at argumentationen er så sikker, at den langt overgår klarheden i de tekster, der sort på hvidt siger, at dåben frelser og genføder. Men dér vil du måske også sætte din fornuft og din reformerte tradition over Skriftens simple og klare vidnesbyrd?

 18. René Vester Says:

  Kære Pastor Sørensen
  Endnu engang må jeg konstatere at du ikke besidder langmodighedens ånd. Du må vente til jeg har tid til at gennemgå dette, som ellers burde være nemt for dig at se selv.

  Og så er jeg forresten træt af at du kommer med den ene stråmand efter den anden og udokumenterede anklager. Det passer sig ikke for en pastor at debattere på sådan et niveau!

 19. Pastor Sørensen Says:

  @René
  Hvilke stråmænd?

 20. René Vester Says:

  Kig på din egen hjemmeside og nogle af dine forrige kommentarer. Og så har jeg faktisk stadig andre ting at bruge min tid på.

 21. Pastor Sørensen Says:

  @René
  Det er vist spild af tid igen at forsøge at få dig til at argumentere for dine synspunkter….

 22. Martin Willemoes Hansen Says:

  @Pastor Sørensen: “billeder af guld af keruber” … det var “billeder af Gud” jeg henviste til. Er der bare ét bud i den Hellige Bibel om at lave billeder af Gud? Selv apostlene som kendte Jesus indgående, fik aldrig lavet et billede af Ham, ej heller Herren selv, hvorfor mon?

  I Jesu glæde, kh
  Martin

 23. Martin Willemoes Hansen Says:

  @Pastor Sørensen: Hvilke tekster siger sort på hvidt at “dåben [i vand] frelser og genføder”?

 24. Jesper Says:

  @Martin – 1.peters brev 3.21 – Rom 6.3-6 – Joh 3.5-6

 25. René Vester Says:

  Hvad med konteksten? Jeg synes det ser ud til at du læser en kirketradition ind i teksten, istedetfor at læse det reelle budskab ud af teksten.
  Det er du nu ikke den eneste der gør, jeg ved at i mit kirkesamfund er der også nogle dele som vi forstår ud fra vores kirkes kontekst. Men hvis man gennemgår teksten viser det sig flere gange at være noget ganske andet der står i teksten, end det vi lægger i den netop pga vores kirketradition.

 26. Jesper Says:

  Kontekst??? Lad os starte bagvendt, Nikodemus kom til Jesus, oig spørger ham, hvorledes kan et mennesket blive født på ny, når det er gammetl? Og Jesus gør det klart at man skal fødes af vand og ånd.

  Jeg mener ikke at min kirketradition har nogen som helst indflydelse på at jeg af denne tekst forstår at hvis jeg vil være et nyt menneske, hvis jeg vil fødes på ny, skal det ske ved vand og ånd, den eksegese er ikke bundet af hvad Luther skriver i en katekismus, eller af min opvækst i en evangelisk-luthersk sammenhæng, den er jo bare at accepterer hvad der står sort på hvidt.

 27. Pastor Sørensen Says:

  @Martin
  – Men det er jo ikke dét, der står i 2. mos 20. Der står, at man ikke må gøre et afgudsbillede af noget oppe i himlen eller nede på jorden – noget skabt og dyrke det (du udelod det næste vers, som handler om, at man ikke må dyrke disse billeder, så du udelader jo, ligesom Martin Luther gjorde).

  Nu er Gud blevet menneske, så at afbillede ham er ikke at afbillede noget skabt, men Guds udtrykte billede og herligheds afglans. Det betyder ikke, at man skal dyrke et sådant billede – det er stadig forbudt at dyrke billeder.

  Der er ingen lutheranere, der dyrker billeder af Jesus. Vi bruger dem som symboler og påmindelser, ligesom man bruger en billedbibel. Sådan var sonofrene og pagtens ark netop billeder på den kommende frelser, ligesom påskelammet, ligesom kobberslangen var det (Joh 3,14).

  Er du også imod tegninger af Jesus i billedbibler?

  At du kan finde på at bruge dét, at det ikke er påbudt i Nt som et argument for, at det er forbudt at bruge billeder, viser for mig at se en dybt lovisk tilgang til skriften. Der er mange ting, der ikke er påbudt i Biblen, som ikke dermed er forbudt.

  Mht, dåben, så vil jeg udover Jespers skriftsteder nøjes med at henvise til min tidligere gendrivelse af den tekst, du har liggende på din hjemmeside om emnet: http://pastor.augustanakirken.dk/blog/2008/09/11/daben-genf%C3%B8der-og-frelse-gendrivelse-af-jesufrelsedk/

 28. steffen Says:

  René skrev: “Hvad med konteksten? Jeg synes det ser ud til at du læser en kirketradition ind i teksten, istedetfor at læse det reelle budskab ud af teksten.”

  Jesper skrev: “den er jo bare at accepterer hvad der står sort på hvidt.”

  Steffen skrev (i en anden tråd): “Jeg vil opfordre dig til at læse Matthæusevangeliet kap 5-7 i sammenhæng, og så prøve en gang til.”

  René skrev: “Jeg kunne nu godt tænke mig at vide hvad det er for skriftsteder som jeg fejltolker og hvorhenne jeg fejltolker dem.”

  Steffen *hylder subjektivismen*. I rest my case.

 29. René Vester Says:

  Jamen du mangler stadig at fortælle mig hvad det er for skriftsteder jeg fejltolker. Og desuden har vi gennemgået noget af kapitel 7 før, og det var tydeligvis dig der havde en forkert udlægning der.

  Men overfor Gud kan vi ikke bruge vores subjektivisme til nogetsomhelst. Det er hvad der er Hans sandhed der er gældende, og ikke hvad vi håber der er sandheden. Heldigvis har Han åbenbaret sin sandhed i sit ord. Og det er ikke svært at forstå.

 30. Jesper Says:

  @Rene – vi er helt enige om at det ikke burde være svært at forstå… alligevel er din og min konklusion når man læser beretningen om Nikodemus, særdeles forskellig…

Leave a Reply