Der har været en del henvendelser ang. mine skriverier om en bestemt kirkeretnings sommercamp. Det kan jeg nu godt forstå, men der er dog flere der misforstår hvad jeg har skrevet. Men jeg har langtfra været ude på at gøre alle i den kirkeretning til frafaldne, eller dårlige kristne. Når andre kommentatorer har skåret alle i et bestemt kirkesamfund over en kam, så har jeg gentagne gange meldt ud overfor dem at det ikke er noget jeg kan tilslutte mig. Jeg ønsker ikke at stereotypificere folk til det ekstreme, selvom min lidt firkantede måde at skrive på nogen gange kan blive set sådan. Men tendenser i kirkeretninger har jeg ikke noget imod at gøre opmærksom på.

Det jeg skriver om her nedenunder er ikke noget der kun er gældende for et bestemt kirkesamfund. Det er noget som jeg ved sker mange steder, på forskellige niveauer. Noget som har undret mig ved nogle af de henvendelser jeg får, er at man påstår at der er masser af sund forkyndelse til deres møder.Men mange af de selvsamme steder ved jeg om folk som der har mistet deres prædikestol. Som er blevet frataget deres tjeneste, eller har fået at vide at de emner de forkynder om, ikke længere må forkyndes der. Hvis det var vranglære man forbød, så ville det være fint nok. Men det viser sig meget ofte at det er historisk ortodoks kristendom man forbyder. Den form for forkyndelse som viser at Gud er Hellig, kærlig og retfærdig, og at vi er syndere der har brudt Guds lov, som kun har et håb og det er i Kristus og ikke i os selv.

Her er hvad man burde lægge rigtig meget mærke til. Hvordan kan det være at man i mange af de moderne kirker (dvs dem der forkynder “moderne kristendom), ikke vil have plads til klar og tydelig kristendomsforkyndelse? Hvorfor fjerner man dem der forkynder historisk kristendom, og beholder den moderne tilgang? Måske er svaret det ganske enkle, at det ikke er det samme evangelium. Og hvis det passer, så er der nogen der har et rigtigt stort problem. Hvis det er dem som prædiker historisk kristendom som er forkert på den. Så ve dem, for det bliver ikke rart at skulle stå til ansvar overfor Gud, hvis man har prædiket noget der er forkert og fører folk vild. Men hvis det er dem der står for moderne kristendom, så ve dem, for de skal også stå til ansvar overfor Gud en dag.

Hvis jeg kigger lidt fornuftigt på det, så kan jeg ikke se at det skulle være den historisk ortodokse kristendom der er forkert. For det er den man har holdt fast i siden apostlenes gerninger. Men hvis det er moderne kristendom der skulle være sand, så er der noget i mig der siger fra. For hvis man siger at den moderne udgave er den sande, så siger man jo i samme åndedrag at den gamle ikke duer mere. At den gamle var forkert, og at vi ikke har brug for den. Det er faktisk en ret arrogant holdning at have til kirkefædrene. Det er en ret arrogant holdning at have til de gamle vækkelser hvor Gud brugte mænd som John Wesley, Martin Luther, John Hus, Jonathan Edwards m.fl. Det er samtidig også en arrogant holdning at have til de 100.000 vis af kristne som i vore dage bliver dræbt pga deres tro.

Men tilbage til emnet. Der findes stadig steder hvor der er plads til evangeliets forkyndelse. Der findes også steder stadigvæk, hvor det er flere udgaver af evangeliet der bliver forkyndt. For det kan godt lade sig gøre en stund. Men jeg kan ikke forestille mig at det kan fungere på sigt. To forskellige evangelier kan ikke på sigt være i stue sammen. Man må skille det ene fra. Her er der stadigvæk mulighed for at nogen kirker, nogen kirkelige organisationer, kan sige fra overfor det moderne, og sige ja til det gode gamle. TIl jer der står der, har jeg et budskab. Lad være med at gå på menneskers vej, men gå istedet på Guds vej. Det kan godt være at andre kirker vil synes I er gammeldags, og håbløse. Men det handler ikke om hvad andre mennesker synes. Det handler om at gå på den vej som Gud har vist os. Og det kan lade sig gøre at have en kirke som Gud er tilfreds med. Der er jo to ud af syv kirker som Jesus taler til i Johannes Åbenbaringens kapitel 2 og 3 som Han roser. Som Han ikke har noget at udsætte på. De andre fem skælder Han ud, og til en af dem siger Han endda at Han står udenfor døren. Han er altså slet ikke i den kirke, selvom de selv synes de har det rigtig godt.

Så det evangelium der bliver prædiket i din kirke, er det et evangelium fra Gud, eller er det et evangelium som er så langt fra bibelens, at Jesus er sat udenfor døren. Og hvis I vil have Ham ind igen, så vid at det koster at man smider det moderne evangelium ud. For de to kan ikke fungere sammen. Der er kun plads til en af dem.

Share on Facebook

Leave a Reply