En ting som mange kristne har misforstået er det Jesus siger i Mattæus 7.1:

“Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes.”

De samme mennesker som kommer med den udtalelse, glemmer ofte at de selv dømmer den de siger det til, og begår dermed den fejl som de selv lægger i dette bibelvers. Det viser os to ting. For det første viser dem der bruger verset sådan, at de ikke selv forstår verset. Det er ovenikøbet tydeligt at de ikke gør det, når de overtræder den “lov” som den anklager den anden for at bryde. For det andet viser det, at dette bibelvers må have en anden betydning, end den man får ud af den, hvis man læser den isoleret. For den skal ikke forstås isoleret. Men læses i kontekst som det er skrevet i. Så lad os læse hvad der ellers står.

“For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din broder: Lad mig tage splinten ud af dit øje! og så er der en bjælke i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders øje.” Mattæus 7.2-5

Så når du har taget bjælken ud må du altså godt hjælpe din broder med splinten. Men hvis du ikke har taget bjælken ud af dit eget øje, må du ikke tage splinten ud af din broders. Det her handler tydeligvis om at vi ikke skal være hyklere, og det giver “døm ikke for at du ikke skal dømmes” meget mere mening. For at skære tingene lidt ud i pap, vil jeg komme med et ekstremt eksempel her.

En hyklerisk prædikant
I USA var der for nogle år siden en velkendt prædikant, som i medierne havde en fremtrædende rolle imod homoseksuelle og homoseksualitet. På det område var han det man kalder en tordenprædikant. Mange fulgte ham fordi han havde nogen ekstreme holdninger på dette område, som passede fint med deres billede af homoseksuelle. Men bag kulisserne viste det sig senere, at den samme prædikant købte sex af mandlige prostituerede. Og det var ikke noget der bare var sket engang. Det var jævnlige begivenheder. En af dem han købte sex hos, brød sig ikke om det hykleri han så hos prædikanten, og valgte så at gå til medierne med det. Det var noget af det mest pinlige som denne prædikant blev afsløret i. For det han selv havde dømt andre for, blev han nu selv dømt af verden for. Men endnu værre, hvis han ikke omvendte sig fra sin synd, ville han stå foran Gud som en hykler en dag. Som en der kun har set det forfærdelige hos andre mennesker, men ikke erkendt at han selv havde store problemer, som han burde have taget fat om, inden han begyndte at dømme andre.

En anden ting som viser os at dette vers ikke skal forstås isoleret, er at bibelen er fyldt med folk som er sendt af Gud, som dømmer andre. Se eksempelvis hvad Johannes Døberen sagde til farisæerne der var gået ud i ørkenen for at blive døbt af ham:

“Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær da de frugter, som omvendelsen kræver, og kom ikke og sig ved jer selv: Vi har Abraham til fader.” Luk. 3.7-8

Og Paulus siger i første korinterbrev 6.3

”Ved I ikke at vi skal dømme engle, hvor meget mere da i ting som hører dette liv til?” (norsk oversættelse)

Så der er altså ting som vi kristne skal dømme i, men andre som vi ikke skal. Vi skal ikke dømme hyklerisk, men dømme udfra det vi selv lever i. Der er visse ting som vi skal passe på med at dømme i, såsom faste, cølibat, alkoholbrug, (ikke misbrug), men synd og vranglære må vi godt sætte fingeren på, hvis det er tydeligt for os at der er noget galt.

Share on Facebook

18 Responses to “Må vi dømme eller må vi ikke dømme?”

 1. David Jakobsen Says:

  Hej Rene

  God pointe med at folk der siger sådan typisk ikke har forstået skriftstedet om ikke at dømme rigtigt. Jeg er dog ikke helt enig med dig. Problemet som Paulus anvender det i Rom 2 er at jøderne (de der dømte hedninger) selv overtrådte den standard som de dømte andre mennesker (hedningerne) med. Og at loven ikke kun kræver vores retfærdighed på de områder som hedningerne levede i modsætning mod, men den kræver fuldstændig i hjertet lydighed.
  Således dømte jøderne sig selv en dom til, når de dømte hedningerne. For de mente sig i stand til at fælde sådan en dom, med en lov der dog også dømte jøderne. Pointen der følger af dette er ikke at jøden ikke skulle dømme hedningen, eller andre jøder – men at han når han var færdig med dette også skulle dømme sig selv og så konkludere – der er slet ingen fundamental forskel på mig og andre – vi mangler begge Guds herlighed og er ugudelige. Hykleri er selvfølgelig forkert og skal undgås, men pointen som Jesus kommer med er langt dybere – han ØNSKER at vi skal se os og vores liv i lyset af Guds lov, og komme til erkendelsen af vores behov for Guds Retfærdighed – så vi kan flygte til Kristus.
  Det er således forkert at dømme – hvis jeg kun anvender denne dom på andre end mig selv. Hvis jeg når jeg har dømt ikke også ser at jeg, i mit øje, har bjælken, fra hvilken min bror har en splint i øjet; hvis jeg mener at jeg har en “egen retfærdighed” der kan overleve en dom en dag. Det har jeg ikke – jeg har “kun” en andens retfærdighed, som er tilregnet mig ved Guds Nåde.
  Det er altid rigtigt at dømme som Guds lov dømmer – for at bringe folk til Guds Retfærdighed som ingen lov dog har noget at gøre med. Så jeg ville ikke sige som dig:

  “Vi skal ikke dømme hyklerisk, men dømme udfra det vi selv lever i. Der er visse ting som vi skal passe på med at dømme i, såsom faste, cølibat, alkoholbrug, (ikke misbrug), men synd og vranglære må vi godt sætte fingeren på, hvis det er tydeligt for os at der er noget galt.”

  Jeg kan KUN dømme ud fra en standard jeg ikke selv opfylderm men det skal jeg ALLIGEVEL gøre. Jeg gør det dog som en mand der ikke selv længere er under den standard. Hvorfor ikke – jo fordi jeg en gang for alle, ved den standard, er død for standarden, for ved Kristus at leve for Gud. Jeg som ikke i mig selv, altså i mit kød, opfylder eller har opfyldt Guds lov, skal alligevel dømme synd som det det er, velvidende at der hver gang jeg peger på andre har 3 fingre der peger på mig. Jeg er enig med dig i at vi skal passe på med at dømme i de andre forhold, men det er kun fordi de er svære af blive helt endeligt kloge på.

  Et eksempel kunne være folk der sagde om din hjemmeside:
  “Rene du går rundt og dømmer menigheder for dit og dat, og det må du ikke, fordi Jesus siger at vi ikke skal dømme, for ikke selv at blive dømt af den samme dom.”
  Hvortil du kan svare:
  “Jeg dømmer ikke – jeg dømmer ingen. Jeg siger blot det som Guds ord siger om disse menigheder, eller det som strider imod Guds ord om disse menigheder.” Om disse mennesker er under dom, afhænger af om det jeg hermed har sagt (om det er sandt) er alt hvad der er at sige om disse mennesker, for som Jesus siger, enhver som tror på Kristus har evigt liv og kommer ikke for dommen. (Joh 5:24)”
  Jeg tror det er svært – om ikke umuligt – og det er nok også intentionen med det Jesus siger – at først fjerne bjælken fra sit eget øje, for derefter så at være berettiget i at dømme.
  Meningen med et så humoristisk ordvalg er netop at understrege at dette bliver vi aldrig i stand til. Vi vil aldrig blive i stand til at have en retfærdighed der er vores egen, og derefter aldrig i stand til at kunne pege på en standard der kun fælder den anden og ikke mig. Deraf følger dog slet slet ikke at vi ikke skal anvende Guds lov på syndere – tværtimod, det er den eneste måde hvorpå de kan få lukket munden og blive stillet strafskyldige foran Gud så Han kan gøre dem Retfærdige ved evangeliet.
  Så, lad mig opmuntre dig: fortsæt dit gode arbejde Rene med at kaste Guds ords lys ind over vores tids menigheder og vore liv, det hjælper os til at flygte til Ham som ER vores retfærdighed.

 2. Kim Thomassen Says:

  Jeg tænke på skandalen i 2006, Megakirken New Life Church, da lederen af den indflydelserige organisation National Asociation Of Evangelcals Ted Haggaard måtte træde tilbage efter den mandlige eks-prostitueret Mike Jones havde stået frem i offentligeheden om deres forhold. Haggaard havde i sine prædikere talt imod den homoseksuelle livstil samtidig levede han et skjult liv som bøsse. Efter 3 ugers intensiv reparationsterapi erklæret Haggaard sig “fuldstændig heteroseksuel”, den tror jeg ikke på er muligt efter så kort tid. Det er mulig for nogen homoseksuelle kan hjælpes med intensiv reparationsterapi og opnår en ændring af driftsretningen, men processen tager langt tid. I USA tiltyder National Association of Research and Therapy of Homosexuality, (NARTH) som er et forbund består af ialt 1000 medlemmer, psykologer, psykiater terapeutisk hjælp til homoseksuelle.

  I 2001 blev den erklæret tidligere homoseksuel John Paulk set på en bøssebar i Washington, samtidig tog en journalist et billedet, der er brugt til homoaktivisten Wayne R. Besen bog Anything But Straight, (Unmaskning the Scandals and Lies Behind the Ex-Gay Myth) hensigten var på en nedværgende måde at nedgøre hele ex-gaybevægelsen, Exodus International, Focus on the Familiy, Living Waters, NARTH, exgay-leder “som fuldt af løgn”. Men der vil altid kunne findes eksempel på nogen som leve et dobbelliv, men jeg tror absolut det er muligt opnå ændring af seksueliten, selv om processen er smertefuld med risiko for tilbagefald, som undertegnet selv har prøvet i 2003, men er idag glad for min heteroseksuelle identiet.

  Rene du har helt ret i, at vi godt må bedømme, men ikke fordømme problemet er bare vi mennesker desværre har tendens til at gøre det. Man skal huske på at feje for sin egen dør først for vi er jo alle syndere, men Jesus Kristus har ved sin død på korset betalt for hele menneskehedens synd.

  Interessante bøger om homoseksualitet

  Reparative Therapy Of Male Homosexuality, (A New Clinical Approach, Joseph Nicolosi, Jason Aronson Inc 1991

  Homofili, Johan Schmidt Larsen, Lohse Forlag 1993

  Someone I Love is Gay, (How Family & Friends Can Respond), Anita Worthen & Bob Davies, IVP 1996

  A Parent`s Guide To Preventing Homosexuality, Joseph og Linda Nicolosi, IVP 2002

  101 Frequently Asked Questions About Homosexuality, (What Causes Same-Sex Attraction?, Can a Christian Be Gay?, Is Change Possible for a Homosexual?, Mike Haley, Harvest House Publishers 2004

  Ex-gay?, (A Longitudinal Study of Religionusly Mediated Change in Sexual Orientation) Stanton L, Jones, Mark A. Yarhouse, IVP-Academic 2007

 3. Martin Says:

  At læse jeres svar til det her føles som en tur tilbage til den mørke middelalder. Som om homosexualitet er en sygdom, som man kan kureres for. Det er utroligt ubehageligt at læse.

 4. René Vester Says:

  TIl David
  Tak for kommentaren. Jeg forsøgte ikke at være udtømmende i mit svar på hvordan vi skal dømme og ikke dømme. Men det regner jeg nu heller ikke med at du forventede. For der er mange aspekter i det. Jeg synes du kommer med nogle punkter som også er vigtige for dette forhold, som gør at jeg har taget din kommentar og brugt som et helt indlæg. Det fortjener den.

 5. Kristoffer Haldrup Says:

  Martin, du har i at det kan være tæt på skræmmende at læse nogle af de holdninger ang. homoseksualitet der kommer til udtryk på denne og lignende sider. Men fat mod, der findes behandlinger der virker imod homofobi: http://bps-research-digest.blogspot.com/2009/08/intervention-helps-reduce-homophobia.html 😉

 6. René Vester Says:

  Betydningen af homofobi er følgende:

  “Homofobi er en sygelig skræk for homoseksualitet eller homoseksuelle.”

  Når man blive anklaget for at være homofobisk må det altså betyde at man har en sygelig skræk for homoseksualitet eller homoseksuelle. Det mener jeg ikke er det der er sket her. Men I (Martin og Kristoffer) mener åbenbart at homofobi er noget helt andet. For jeg kan ikke se at jeg falder ind under den definering af homofobi som jeg viser øverst her. Jeg har flere homoseksuelle bekendte, jeg ville heller ikke have noget imod at arbejde sammen med homoseksuelle, eller spise sammen med homoseksuelle. Det lyder mere som om nogen af jer er kristofobiske.

 7. Martin Says:

  @ René

  Betydningen af homofobi er følgende:

  “Homofobi er en sygelig skræk for homoseksualitet eller homoseksuelle.”

  Det kommer sandelig an på udgaven af din ordbog. Google’s ordbog:

  “prejudice against (fear or dislike of) homosexual people and homosexuality ”

  Altså fordomme mod, frygt for, samt ikke at bryde sig om homoseksuelle.

  Jeg synes i allerhøjeste grad der er fordomme samt “dislike” af homoseksuelle, når man beskriver det som noget der skal “kureres”.

  “Jeg har flere homoseksuelle bekendte, jeg ville heller ikke have noget imod at arbejde sammen med homoseksuelle, eller spise sammen med homoseksuelle.”

  Det var da altid noget.

  “Det lyder mere som om nogen af jer er kristofobiske.”

  Du antyder (iflg. din egen definition af fobi) at vi er “sygeligt bange” for kristne. Det er ikke tilfældet, mange rationelle kristne er gode mennesker.

  Andre kristne mennesker mener angiveligt at homosexualitet er en synd og skal kureres, udelukkende pga. bibelsk dogma.

  Det er ikke et rationelt standpunkt, ikke engang for en fundamentalist-kristen.

  I nogle tilfælde må man tage Gandhi’s synspunkt:

  “I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ.” – Mahatma Gandhi

  Dette er sandt for NOGLE konservative kristne.

 8. Kristoffer Haldrup Says:

  Helt enig med Martin.

 9. René Vester Says:

  Man kan faktisk få lavet test på om man er homofobisk. Jeg mener det er Oxford university der har lavet den. Hvis I kan finde den, vil jeg gerne tage testen, så kan vi finde ud af om jeg homofobisk eller ej. For I to ser jo ud til kun at tro på akademikere.

  Jeg anser mig ikke for homofobisk, da jeg ikke har noget imod at arbejde med homoseksuelle, tale med homoseksuelle, eller være venner med homoseksuelle. Jeg mener ikke at homoseksuelle skal lukkes ude af samfundet. Jeg mener sagtens at man kan være homoseksuel politiker, homoseksuel lærer, homoseksuel vejarberjder osv. Jeg anser heller ikke homoseksualitet for at være en værre synd end andre, men sagen er nok den at det er fuldstændig ligegyldigt hvad jeg skriver om dette her. For I har valgt en dom over mig (og andre) og den vil I åbenbart ikke lave om på. I har kun vist at i læser det I vil læse, og forstå det som I selv vil.

 10. Kristoffer Haldrup Says:

  Rene, på det her område er du jo blød og midtsøgende i forhold til de holdninger som Kim giver udtryk for, her og på hans eget website…

 11. Kim Thomassen Says:

  Helt enige i Rene`s kommentar til de beskyldning om homofobi, som er rettet imod ham og andre i debatten. Følge med strømmen i verden du SKAL tilbede den homoseksuelle livstil for hellers er du “homofobisk”. Hvis du taler imod den måde at udleve seksueliet på er det “et personlige angreb rettet imod homoseksuelle og et overgreb”. Alle problemer homoseksuelle har “er de kristnes skyld”, “hovedårsagen til deres problemer findes ikke i homomiljøet”. Følge med tidsånden, give udtryk for du er en del af. Homoseksuelle har ret til i ord og handlinger at dømme den kristne højrefløj, “da vi kender sandheden”.

  Kristne skal have en begrænset ytringsfrihed, som helt klart skal være ioverstemmelse med verdens tankegang.

 12. Kristoffer Haldrup Says:

  Kim, Kim, Kim….

  For nu at tage dit indlæg (de dele af det, hvor jeg kan finde mening i teksten) fra en ende af, så burde du vide, at der er meget stor forskel på at acceptere andre folks livsstil og på at tilbede den. -Hvis man derudover har den holdning, at homoseksualitet er en ting som folk kan “kureres for”, så er man i sin fulde ret til at sige det, så højt og længe som man gider….men man skal være klar over, at mange vil være uenige i sådan et synspunkt og i utvetydige vendinger gøre opmærksom på dette. Både din ret til at give udtryk for dine holdninger og min og Martins ret til at kalde dem for middelalderlige, er udtryk for ytringsfrihed. En ytringsfrihed du på ingen måde er blevet begrænset i, andre bruger blot deres ytringsfrihed til at gøre opmærksom på, at du i deres øjne er i dén grad galt afmarcheret.

  -Og langt fra alle de homoseksuelles problmer er i øvrigt “de kristnes” skyld — der findes også temmeligt formørkede muslimer, hinduer og ikke-troende, med hvem du på dette område deler synspunkter…

 13. Martin Says:

  Her er jeg helt enig med Kristoffer.

 14. Linealis Says:

  @Kristoffer: Hvad betyder ‘accept’? Tolerance? Respekt? Der flyver mange ord rundt i debatter som denne, men meget få gør sig den ulejlighed at uddybe, hvad de egentlig mener. Det gælder også dig.

  Nu er dette jo René’s netsted, så der er kun den ytringfrihed som René tillader. Men ellers har du heldigvis ret. I har frihed til at kalde Renés synspunkter for ‘formørkede’ eller ‘middelalderlige’. Men at I har friheden, gør det jo ikke mindre tåbeligt at høre på; ‘formørkede’ eller ‘middelalderlige’ er som regel bare skældsord man smider i hovedet på folk, når ens intellekt ikke rækker til mere, og det er vist tilfældet her.

 15. Martin Says:

  “I har frihed til at kalde Renés synspunkter for ‘formørkede’ eller ‘middelalderlige’. Men at I har friheden, gør det jo ikke mindre tåbeligt at høre på; ‘formørkede’ eller ‘middelalderlige’ er som regel bare skældsord man smider i hovedet på folk, når ens intellekt ikke rækker til mere, og det er vist tilfældet her.”

  Tillad mig at svare på dette; Jeg vil i høj grad mene det er middelalderligt og formørket at kalde homosexualitet en “synd” og fortælle folk det er “en sygdom”, som skal kureres, fordi det står der jo i en gammel støvet bog.

  Nogle af Renés afklaringer fra ovenfor lyder fornuftige nok, men Kim har stadig et, synes jeg, ubehageligt synspunkt med alt det nævnte. JA, jeg synes det er mørkt og middelalderligt, og JA, man føler sig hensat til en muslimsk Sharia-stat.

 16. Linealis Says:

  I en muslimsk sharia-stat ville både du og jeg forlængst havde fået hugget hovedet af (eller blevet buret inde), men vi taler begge frit – også på denne hjemmeside! Så din sammenligning er helt og aldeles tåbelig og usaglig.

 17. Kristoffer Haldrup Says:

  @Linealis

  Accept betyder i denne sammenhæng netop tolerance, mens respekt er et i mine øjne voldsomt overvurderet koncept. Jeg accepterer feks at du, Rene, Kim og jeres trosfæller har nogle vildt mærkelige synspunkter og kunne ikke finde på at blande mig i, hvordan i lever jeres liv så længe det ikke går ud over andre end jer selv. Men jeg har meget lidt respekt for det. På samme måde accepterer jeg homoseksuelles livsstil og seksualitet, og deres ret til at udleve den, uanset at den for mig virker fremmed og noget mærkværdig.

  I sammenhæng med ovenstående, mener jeg at man bør lade homoseksuelle leve deres liv som de vil og lade være med at fremstille dem som syge mennesker, der bør kureres. -Man er selvfølgelig i sin gode ret til at mene dette og himle op omkring det (Kim, jeg kigger på dig…og utallige muslimer m.v. verden over), men man er på ingen måde fri for at blive kritiseret blot fordi man baserer sine meninger på en tilfældig bog og tilhørende overtro.

 18. Linealis Says:

  @Kristoffer: Godt, så forstår vi formentlig nogenlunde det samme ved de ord. Ofte bliver respekt og accept blandet sammen. Man kan kræve accept, men ikke respekt. ‘tolerance’ og ‘tolerere’ synes også at have to vidt forskellige betydninger, selv om det blot er forskellige bøjninger af samme ord.

Leave a Reply