30
Jan

Jeg har nogen gange her på bloggen omtalt nogle vranglærere på en måde som det pt ikke er så normalt at bruge i kristne kredse. Det har jeg også fået noget kritik for indimellem. Når jeg har fået sådan kritik, så har jeg kigget på hvad det er de kritiserer, og om det er i orden eller ej at jeg har skrevet det. Jeg synes at jeg er nødt til at tage den slags henvendelse seriøst.

Sandheden er at jeg glæder mig over den slags kritik, for en del gange kommer den fra kristne som synes jeg er gået over stregen, og vil gøre mig opmærksom herpå. Den kritik kan jeg kun være taknemmelig over over, for alt for mange gange vælger vi kristne, at se igennem fingre med ting som vi burde tage op. Derfor kan jeg ikke blive sur over sådan en henvendelse, hvis jeg kan se at den er fra velmenende kristne, og ikke bare fra nogle vranglærere der er sure over at jeg afslører deres lære som falsk. Nogle gange har henvendelser også medført at jeg har ændret i noget jeg har skrevet, og nogle enkelte gange har jeg gjort opmærksom på at et indlæg er blevet ændret, og hvorfor det blev ændret.

Men lad mig tage to eksempler op hvor jeg har valgt ikke at ændre på noget. Den ene gang var da jeg som en kommentar til Henri Nissens leder i Udfordringen skrev at jeg da ikke var bange for en halvfed skaldet tatoveret mand der kan råbe Bam (om Todd Bentley. Se sammenhængen her). Det var der en læser som syntes var at gå over stregen. For jeg kunne ikke tillade mig at skrive sådan om en broder, selvom han var langt ude.

Den skulle jeg lige tænke over. Men jeg holdt fast i hvad jeg havde skrevet fordi, jeg ikke kunne se at Todd Bentley skulle være min broder. Det var simpelthen ikke kristendom han forkyndte, men en anden Jesus. Dertil er jeg selv halvfed og skaldet, men har ikke planer om at blive tatoveret, og er heller ikke bange for Todd Bentley. Og jeg kan godt tåle at folk siger jeg er fed og skaldet. Selvom jeg var uenig med læseren, er der ingen tvivl om at det var en henvendelse som jeg værdsatte højt.

For et par dage siden skrev jeg at de som er fortalere for emergent church bevægelsen er tåber
(se her). Det var der også en der syntes var lidt uvist at skrive, og jeg forstår godt vedkommendes bekymring. For han syntes at jeg kunne blive udsat for anklager fra emergente, som der ikke var nogen grund til, hvad jeg godt kan forstå, og også er noget jeg vil tænke lidt mere over. Jeg syntes også man skal passe på med kalde folk for tåber, men vælge vore ord med omhu. Men der er nogen der mener at man ikke må sige tåbe, fordi Jesus i Mattæus 5.22 siger:

”den der siger: Tåbe! Skal dømmes til Helvedes ild”

I fodnoten til dette vers står der at der i nogle gamle håndskrifter også står ”uden grund”. Hvilket giver en noget anden vinkel på det. Men selv hvis der ikke stod det, så kan man stadig nå til samme konklusion. Dels ved at se hvilken sammenhæng det bliver sagt i, men også ved at se på hvornår der ellers bliver sagt “tåbe” i bibelen.
Vi kan ikke bruge dette bibelvers isoleret. For hvis det skal forståes isoleret, skal Jesus selv dømmes til Helvedes ild. Og det er der vel ikke nogen kristne der tror på er sket. Men Jesus siger selv i Mattæus 23.16-17 til farisæerne:

”Ve jer, blinde vejledere! I siger: Sværger nogen ved templet, har det ingenting at sige; men sværger nogen ved guldet i templet, så gælder det. Blinde tåber, hvad er størst, guldet eller templet, der helliger guldet?”

Men når vi ser hvorfor Jesus kaldte dem tåber, får vi også forklaringen på hvorfor det var i orden. Han talte til farisæerne som kendte skriften, men fornægtede den med deres handlinger og ord. De satte andre ting som autoritet i stedet for. Der var altså en grund til at han kaldte dem tåber, og det var helt i orden at han gjorde det. Det er forresten det samme ord der bliver brugt i grundteksten begge gange. Ordet mōros.

Ligeledes kaldte jeg nogle emergente fortalere tåber, fordi de kender ordet. Thomas Willer kender ordet, Henrik Holmgaard kender ordet. Men de har valgt at lade postmodernismen og Brian McLaren, Rob Bell og Doug Pagitts bøger være deres inspirationskilde i stedet. Når de kender ordet, men har valgt det fra for at få løgnelære i stedet, så er man en tåbe. Deres kendskab til ordet burde betyde at de afviste de falske profeter, og begyndte at undervise i sand kristendom i stedet.

Mener jeg så at alle som er tilhængere af emergent church er tåber? Nej bestemt ikke, for der er nogen af dem som ikke har tilstrækkeligt kendskab til ordet. Dem kan jeg ikke udtale mig om. Men dem som burde have kendskab og kender til ordets sandhed, dem har jeg ikke noget imod at udtale mig om.

Desuden bliver ordet tåbe brugt mange gange i bibelen, og flere gange af Guds folk. Så det kunne jeg godt bruge langt mere plads på at skrive om, men slå selv efter og tjek om det er rigtigt.
Det betyder ikke at vi skal bruge det i flæng, vi skal jo bedømmes på hver et ord vi har sagt. Det betyder vel også at vi bliver dømt på hvert et ord vi skriver. Jeg kan ikke se der skulle være nogen forskel der. Derfor vil jeg også fortsat sætte pris på dem som henvender sig, hvis de synes jeg er gået over stregen, og tage deres henvendelser seriøst. Dels fordi jeg ikke kan garantere at jeg ikke kan lave fejl hvad dette angår, men også fordi jeg som andre har brug for at blive irettesagt indimellem.

Share on Facebook

4 Responses to “Må man sige tåbe?”

 1. Casper Larsen Says:

  Aha…

  Well, lad os starte fra en ende af.

  Jeg er ligeglad med dit ordvalg, udover det faktum at det får dig til at virke små usympatisk.
  Men vil da lige smide lidt fra din bog tilbage i hovedet på dig. Det er korrekt at biblen giver flere eksempler på at man gerne må kalde folk for tåber men man må ikke dømme folk.
  Fra Mattheus: v1 Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes
  Lukas: v37 Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivels
  Romerbrevet: v1 Derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre fordømmer du dig selv; du, der dømmer, gør jo selv det samme.

  Men har et par kommentarer til din lille paradoks kommentar

  “Der var en læser der mente at bibelen var utroværdig fordi bibelen var fuld af modsigelser og vold, mord m.m. Nu kunne jeg godt svare somjeg gør til nogen, at der ikke findes nogen modsigelser i bibelen. Der findes kun paradokser.”

  paradoks1 sb. itk.
  situation, ytring e.l. som er virkelig el. sand, men virker selvmodsigende, bagvendt el. absurd;
  Ordbøger rules.

  Paradokser er noget der ikke kan lade sig gøre, selvom det ser ud til at burde, ud fra premisserne.

  Der er tonsvis af modsigelser. I

  Er utroskab okay?
  1:2 The beginning of the word of the LORD by Hosea. And the LORD said to Hosea, Go, take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms: for the land hath committed great whoredom, departing from the LORD.
  kke blot omkring hvad man må eller ikke må men også om helt faktuelle ting.

  3:1 Then said the LORD unto me, Go yet, love a woman beloved of her friend, yet an adulteress, according to the love of the LORD toward the children of Israel, who look to other gods, and love flagons of wine.

  Gud beordrer utroskab.

  Exodus 20:14, Deuteronomy 5:18
  Thou shalt not commit adultery.

  Hebrews 13:4
  Whoremongers and adulterers God will judge.

  Utroskab forbudt.

  Lyver gud nogensinde? Kan han overhovedet lyve?

  Næææh.

  Numbers 23:19
  God is not a man, that he should lie; neither the son of man, that he should repent.

  1 Samuel 15:29
  The Strength of Israel will not lie nor repent.

  2 Samuel 7:28
  Thou art that God, and thy words be true.

  Titus 1:2
  In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began.

  Hebrews 6:18
  It was impossible for God to lie.

  Måske alligevel?

  1 Kings 22:23
  Now, therefore, behold, the Lord hath put a lying spirit in the mouth of these thy prophets, and the Lord hath spoken evil concerning thee.

  2 Chronicles 18:22
  Now therefore, behold, the Lord hath put a lying spirit in the mouth of these thy prophets.

  Jeremiah 4:10
  Ah, Lord GOD! surely thou hast greatly deceived this people.

  Jeremiah 20:7
  O Lord, thou hast deceived me, and I was deceived.

  Ezekiel 14:9
  And if a prophet be deceived when he hath spoken a thing, I the Lord have deceived that prophet.

  2 Thessalonians 2:11
  For this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie.

 2. René Vester Says:

  Efter disse mange skriftsteder vil jeg da gerne spørge dig: “And your point is?”. For du kommer ikke med noget decideret spørgsmål og skriver heller ikke noget som går imod hvad jeg har skrevet. Så skriv hvad det er du vil næste gang, med andre ord, vær dog specifik.

 3. Casper Larsen Says:

  Jeg modargumenterer blot dine udmeldinger…….Jeg har skam intet spørgsmål.

 4. René Vester Says:

  I så fald var dine modargumenter ret dårlige. For du kan ikke argumentere imod et skrifststed ved at komme med et andet skriftsted. Jeg har netop ikke forsøgt dette, men istedet se hvordan paradosket hænger sammen. Du har kigget fragmentarisk på bibelen istedetfor og har vist at du ikke forstår den.

  Hvor stort et problem det er for dig ved jeg ikke. Hvis du ikke er en kristen er du undskyldt. For så har du ikke fået Guds ånd og vil derfor også have svært ved at læse og forstå den tilstrækkeligt. Men hvis du er en kristen har du et problem, for du har så vist at du ikke mægter at bruge Guds ord på tilfredsstillende vis. Du har kun vist at du formår at kaste skrifsteder imod skrifsteder, og det har aldrig været meningen med at læse den.

Leave a Reply