En af de ting jeg glæder mig over når jeg hører bibellærere som John MacArthur, Steve lawson, Mark Kielar m.fl. er deres enkle og tydelige udlægning af Guds ord. Deres tilgang til ordet viser at ordets betydning er ordet, og det gør de på en måde, så det står soleklart for dem der hører dem prædike. Ordet bliver ikke indviklet ved at høre på dem, tværtimod bliver det mere klart. (Jeg har da eksempler på det modsatte, men det hører til sjældenhederne hos disse bibellærere i forhold til det jeg har hørt).

Er det så vigtigt?
Hvorfor glæder jeg mig sådan over det? Jo, jeg har mange gange hørt store og anerkendte forkyndere, nogle af dem med selvudnævnt profetisk åbenbaring, udlægge ting i Guds ord, som jeg slet ikke kunne se havde noget med sagen at gøre. I min naivitet har jeg flere gange taget deres forkyndelse til mig (for de havde angiveligvis profetisk åbenbaring). Men de næste gange jeg er kommet forbi de skriftsteder jeg hørte dem tale om, kunne jeg stadig ikke se at det de påstod det betød, kunne få nogen mening. Det er nu ikke kun hos folk med såkaldt profetisk åbenbaring man kan høre den slags, vi finder det samme hos tonsvis af liberalteologerne. De udlægger Guds ord efter egen lyst, og får det til at betyde det de vil høre.

Men Guds ord skal ikke gøres indviklet! Det skal gerne være sådan, at når man forkynder Guds ord, så vil det stå meget tydeligere end før, og tydeligt på en måde, så dem der hører det kan se at ordets betydning er ordet. For hvis vi begynder at få det til at betyde noget andet, hvem har så lige retten til at bestemme hvad det skal betyde? Skal det være en bestemt kirke? Skal det være en bestemt type kristne, med “profetisk evne”? Skal det være dem som har den største kirke? Eller skal det være dem der siger at Gud har kaldet dem på en særlig måde?

Problemet når vi begynder at sætte tvivl om hvordan vi skal forstå ordet, og hvilket filter vi skal forstå det igennem, er at det lukker op for en mængde spørgsmål som betyder at vi er nødt til at lukke op for nye muligheder for hvad Guds ord betyder. Men Guds ord betyder ikke noget nyt. Guds ord skal ikke ændres til at forståes på en ny måde. Guds ord har den samme betydning i dag, som det havde da det blev skrevet. Enhver der påstår noget andet, er i fare for at komme til at prædike et andet evangelium. Og som Paulus skriver til galaterne:

“Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen: Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han.” Galaterne 1.8-9

Share on Facebook

Leave a Reply