En af de mest kendte anklager af Martin Luther, var at han splittede kirken. Vel at mærke på et tidspunkt hvor Europa var truet af dele af den muslimske verden. Så man mente det var bedre at stå sammen, så man kunne stå imod den militære trussel som man stod overfor. Ikke desto mindre valgte Luther at være parat til at splitte kirken. Hvorfor så det? Jo, Luther havde fundet ud af at den romersk katolske kirke ikke var Guds kirke. Den havde forladt skriften, og lukket skriften inde så kun få udvalgte måtte få lov at læse i den. Men menigmand måtte ikke læse i den, og så foregik gudstjenesten tilmed på et sprog som folk ikke forstod. Hvordan skulle en kirke som forkyndte et andet budskab end Guds, på et sprog som folk ikke engang forstod, være Guds kirke? Luther kunne se at der var brug for at få frigjort bibelen, så menigmand selv kunne læse i den. Og han kunne se at kirken skulle vende tilbage til at prædike Guds ord, og på det sprog folk talte. Det var også det Paulus og de andre apostle gjorde, og det gav tilmed mening. Derfor oversatte Luther selv bibelen til Tysk, så det tyske folk kunne læse den. Det var ikke en vanvittig god oversættelse, men et kæmpeskridt i forhold til at den slet ikke var tilgængelig før, og han havde oversat den med de rigtige hensigter.

Luther mente det var vigtigere at kirken vendte tilbage til sandheden, og det havde så stor betydning at det var værd at blive splittet over.

Det samme burde ske i dag, men ofte sker det ikke. Folk kan mange steder se at det der bliver sagt og gjort i kirken er ikke fra Gud. Men man vælger at være stille omkring det. Man siger måske en smule til præsten, som bare anser en for at være gammeldags, eller opsætsig. Og så vælger man at være stille bagefter, og håber så at der sker noget med tiden. Men det man i virkeligheden vælger, er at se igennem fingre med en kirkes overtrædelser. Hvor ville jeg ønske der var flere der havde det samme drive som Luther havde dengang, og tager teten op. Reformationen har i år 500 års jubilæum, men der er fortsat brug for at kirker reformeres og vender tilbage til skriften. For der er kirker der har vendt ryggen til Guds ord, og som har brug for, at der er nogen der som Luther siger sandheden om de kirker. Nogle af dem der bør sige det kommer selv i de kirker, ligesom Luther selv var romersk katolsk dengang.
Men sig det ordentligt, og ikke for at skabe oprør, men for at kalde en falden kirke tilbage til Guds åbenbarede vilje. Den vilje vi selv kan læse i Guds ord. Det er nemlig det bedste sted at finde ud af hvad Guds vilje er.

Share on Facebook

Leave a Reply