Folk bliver så sure på mig fordi jeg bruger tid på at afsløre falsk lære i kirkerne. En af deres argumenter er; kan du ikke bare prædike evangeliet istedet, og koncentrere dig om det? Joh det kunne jeg godt, men når jeg læser i bibelen ser jeg at der igen og igen bliver talt imod den falske lære som hele tiden prøvede at snige sig ind hos Guds folk. Dem der skrev bibelen, var altså både opmærksom på at prædike evangeliet, men også at advare mod falsk lære. Læs blot galaterbrevet, og første Korinterbrev, for bare at nævne nogle få.
Jamen det har vi bibelen til, kom nu René kan du ikke holde mund og bare ignorere Joel Osteen, Brian McLaren og Rob Bell? Kan vi ikke her i kirkens tidsalder fokusere på det væsentlige, nemlig at prædike evangeliet istedet? Mit svar er; at afsløre falsk lære er en del af det at prædike evangeliet. Og det er det fordi bibelen viser det. Men jeg ser også på hvad de store vækkelsesprædikanter sagde og skrev. De havde en klar fokus på hvad der var sandt og hvad der var forkert. De brugte tid på at skille den sande lære fra den urene.

Se blot på Luther, og hvad han gjorde. Har du læst hvad han skriver om de falske profeter og lærere? Her er et citat:

“Skt Peter afmaler dem også udmærket, idet han siger (2 Pet 2,1-3): “Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den Herre, som købte dem. De nedkalder en brat tilintetgørelse over sig selv, v2 men mange vil følge dem i deres udsvævelser, og sandhedens vej vil komme i vanry på grund af dem. v3 I deres griskhed vil de søge at udnytte jer ved hjælp af opdigtede historier;”Disse ord kan jo ikke forstås om andre end biskopperne og de åndelige ledere i folket. Således ser vi, hvordan de ved siden af Kristi lære også opretter menneskelære, sekter, ordener, mange slags stænder og foregiver at leve i den kristne tros verden i særlige gerninger og på særlig måde. Dermed fornægtes Kristus, han, som har købt os; for de lærer, at man bliver from og salig gennem gerninger, hvor det dog alene er Kristus, der har købt os saligheden med sit blod. Desuden spotter og forbander de denne sandhedens vej, vil ikke finde sig i, at deres gøren og laden skal være forkert, og at alene Kristus skal være vores salighed.”

(taget fra;Wider den falschgenannten geistlichen Stand des Papstes und der Bischöfe. 1522)

Er der nogen tvivl om hvem Luther taler om? Var det forkert af ham?

Hvis kristne skal vide hvad der er sund lære, må vi også samtidig påvise hvad der er falsk lære. Det er nok ikke alle kristne der skal bruge lige meget tid på det, men man gjorde det på bibelens tid. Man gjorde det på Luthers tid, så vi burde også gøre det i vores tid.

Share on Facebook

Leave a Reply