Jeg kan huske lovsangen fra den første kirke jeg kom i, dengang jeg var nyfrelst. Den var noget speciel, set i forhold til den lovsang man ser mange steder i dag. For dem der stod for den, var omkring de 60 år. De var ikke særlig gode til at synge, mindst en af dem sang ret skingert og samtidig lidt falsk. Musikerne var heller ikke nogen som havde fået tilbud om pladekontrakter, men de kunne da finde ud af at slå en F-dur an på strengene.

Alligevel var det en fantastisk lovsang vi havde. For dem der stod for lovsangen var udvalgt efter et bibelsk princip som er altafgørende for om Guds velsignelse er over deres arbejde. De var fyldt af Guds ånd (se bl.a. apostlenes gerninger 6.3 og anden mosebog 31.3). De havde en brand efter at gøre Guds vilje, og var dybt taknemmelige af hjertet for at Jesus havde frelst dem. Disse lovsangere havde den rigtige indstilling til at synge til Gud. Det kan godt være at det ikke lød særlig godt, og der ville ikke være de store chancer for at de nogensinde ville udgive en lovsangs-cd. Men den kærlighed som de havde til Gud, var smittende.

Det var langt at foretrække at det var disse folk som stod foran i lovsangstjenesten, på trods af at vi sikkert kunne finde nogle bedre sangere i kirken. For det var ikke muligt at finde folk der brændte mere for Jesus. Hvis vi havde sat nogle på som ikke havde en stærk brand for Jesus, men blot var gode sangere, så ville vi måske synes det lød godt. Men det ville ikke være smittende på en god måde.

Dette skriver jeg ikke for at underkende at man bruger gode musikere og sangere i kirken til dette. Men hvis de ikke først og fremmest er indsat på grundlag af at de er fyldt af Guds ånd, og deres liv viser at de elsker og tjener Ham, så er det den forkerte prioritet de er blevet indsat i tjenesten på. Lovsangere og andre tjenester i menighederne skal indsættes på grundlag af deres liv med Gud, og først derefter på deres kompetencebaggrund. For i Guds øjne er kompetencer sekundært, men hjertets indstilling til Ham er primært. Specielt når det drejer sig om indsættelse af tjenester.

Share on Facebook

Leave a Reply