Johannes Døberen havde styr på hvad der var vigtigst at have fokus på. Han talte ikke om sig selv, men om Ham der skulle komme, Jesus Kristus. Gud der var steget ned til os og blevet menneske, deraf navnet menneskesønnen. Johannes kunne have fået folk til at komme ud i ørkenen ved at fortælle rigtig meget om sig selv, om hvordan han kom til verden (en engel kom til hans far og annoncerede det). Men det hører vi ikke Johannes tale om. Det var ikke vigtigt for ham at tale om sig selv, heller ikke selvom det var ret imponerende begivenheder han kunne pege på. I stedet står der følgende om ham:

“Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.” Johannes 1.6-8

Johannes Døberens opgave var at vidne om lyset (Jesus Kristus) og ikke sig selv, for han var ikke lyset. Han anså heller ikke sig selv for noget særligt, i og med at han kunne sige:

”Han skal blive større, jeg skal blive mindre.” Johannes 3.30

Så det var ikke fra Johannes Døberen du kunne opleve at få budskaber om at have mere selvtillid eller få et bedre selvbillede. Han var ikke interesseret i den slags, han var interesseret i at fokusere på Jesus.

Hvad sagde han?
Men hvad sagde han så til folk der kom ud til ham? ”Omvend jer for Himmeriget er kommet nær” var hans kernebudskab igen og igen. Og det vidste folk godt at han sagde, det var derfor de kom for at blive døbt. Folk vidste også godt hvad dåb betød dengang. Det betød at man omvendte sig. Det var ikke en afvaskning af synder, men en begravelse af ens gamle liv, som så symboliserede at man startede et nyt liv, som skulle tilhøre Gud. På trods af at de fleste godt vidste det var det dåben indebar, og hvad Johannes Døberen plejede at prædike, så prædikede han det alligevel. Han vidste det var nødvendigt at sørge for, at dette ikke var noget folk glemte. Hvilket er bemærkelsesværdigt når man tænker på hvor mange præster der i dag siger at de ikke prædiker omvendelse, for det har folk hørt så meget om, at de ikke behøver at få det at vide så meget mere. Mærkværdigvis, viser det sig ofte i de tilfælde præster siger det, at deres kirkegængere ikke kan svare på hvorfor man skulle blive en kristen hvis man ikke var det. Det er kun usædvanligt sjældent at nogen kan komme ind på omvendelse her, og hvorfor omvendelse er nødvendig. Men tilbage til Johannes Døberen.

Nu sker der det, at når Gud drager på så mange til at tage ud i ørkenen for at blive døbt af Johannes, så går der popularitet i den (se forrige indlæg her:https://sand.omvendelse.dk/lektioner-fra-johannes-doberen-del-1-3612.htm) . Det betyder at der er nogen der kommer ud til ham som ikke er draget af Gud, men kommer pga deres lyst til at være med på ”det nye Gud gør”. Hvordan Johannes Døberen håndterer dem, vil jeg komme ind på næste gang.

Share on Facebook

Leave a Reply