I de forrige afsnit kiggede jeg på hvad Johannes Døberens budskab var (omvend jer), og hvordan han i sin tjeneste gjorde en dyd ud af at det ikke kom til at handle om ham, men om Ham som skulle komme, nemlig Jesus Kristus.
Men der er et element ved Johannes Døberens forkyndelse som er gået næsten i glemmebogen i dag. Han talte sandheden, også selvom det var sandheder som folk blev med garanti blev vrede, og irriterede over at høre. Se bare her hvad han sagde til farisæerne og de skriftkloge:

”Men da han så, at mange af farisæerne og saddukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem: »Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær da den frugt, som omvendelsen kræver, og tro ikke, at I kan sige ved jer selv: Vi har Abraham til fader. For jeg siger jer: Gud kan opvække børn til Abraham af stenene dér. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden.” Mattæus 3.7-10

Det kan være nemt ikke at tænke så meget over netop dette. For vi er jo vant til i dag at tænke de samme tanker om de skriftkloge og farisæerne. Men dengang var det nærmest uhørt at Johannes kunne tale så voldsomt, og så nedladende og dømmende til netop disse mennesker.
Dels skal vi tænke på at farisæerne var den tids helligste mennesker. Folk anså dem virkelig for gode mennesker. De så jo gode ud, og gjorde gode gerninger i form af at give almisse (men på en måde så det var umuligt at undgå at se hvor ”gode” de var).
Saddukæerne eller de skriftkloge som de også blev kaldt, var den tids religiøse ledere i kirken. De styrede templet og havde gode uddannelser. Men de var i bund og grund liberalteologer. De troede bl.a. ikke på at man opstod fra de døde, og havde gjort bibelen til en bog som næsten kun omhandlede moral. For hvad skulle den ellers handle om hvis der ikke er nogen opstandelse?

Afvisning af farisæernes og saddukæernes ørkenvandring
Men nu havde disse meget religiøse valgt at tage helt ud i ørkenen for at blive døbt af Johannes Døberen. Så hvordan kan det være at Johannes taler så hårdt til dem, når de faktisk er kommet ud til ham?
Jeg tror der er to ting vi er nødt til at se på her. For det første var de ikke kommet for at omvende sig, fra deres synder. De syntes jo at de var gode nok i forvejen. Nej, de kom fordi de kunne se at det her var det nye og smarte der skete. Og det ville da være dumt at stå udenfor og dermed vise at man ikke er med på den nye smarte ”kirke”-bølge. Johannes vidste at de kom af de forkerte årsager.
For det andet så vidste Johannes Døberen at dåb uden omvendelse, ikke hænger sammen. Han ville ikke have at de skulle kunne tro, at nu havde de deres på det rene, fordi de havde udøvet en rituel handling. Dåb uden omvendelse, har ikke nogen betydning, men vil kun være en tom handling. Derfor var det vigtigt at gøre disse meget religiøse mennesker opmærksom herpå.

Næste gang vil jeg se på hvor alvorlig Johannes Døberens advarsel var, og hvad vi kan lære af den i dag.
Se de to andre indlæg i serien her:

https://sand.omvendelse.dk/lektioner-fra-johannes-doberen-del-1-3612.htm

https://sand.omvendelse.dk/lektioner-fra-johannes-doberen-del-2-forkyndelsen-3615.htm

Share on Facebook

Leave a Reply