De kristne doktriner er vidunderlige. Mange finder dem støvede og gammeldags. Men jeg er så glad for dem, for de er bæresøjler i den kristne tro. Uden dem ville vores tro på Gud brase sammen fordi den da vil være bygget på sand. Hvordan kan jeg sige det tænker du måske, er Kristus da ikke den klippe vi skal bygge på? Det er Han i allerhøjeste grad. Men doktrinerne går ind og definerer hvem Kristus er. Så man kan stole på at det er den bibelske Jesus vi bygger på, og ikke en menneskeskabt Jesus.

Men doktriner splitter kristne fra hinanden siger nogen. Til det er svaret nej. Doktriner samler sande kristne, og splitter de falske omvendte fra de sande omvendte. Det er dog ikke noget der sker på en gang, det er nok mere noget der sker som en proces. For når sande omvendte hører det sande evangelium, vil de ikke mere spise den dårlige mad. De vil have den gode mad. Liberalteologerne og særlig dem der tenderer til emergent church bevægelsen undergraver deres egen trosgrundlag, når de sætter tvivl om doktrinerne. De mener det er okay at sætte spørgsmål ved dem. Istedet for at forsøge at forstå doktrinerne, vælger de at bøje dem, eller ignorere dem. De forsøger istedet at tilpasse bibelen til denne verden, istedet for at de tilpasser sig det der står i bibelen.

Vil du bygge dit hus på klippegrund, så lær din frelser at kende. Vid hvem Han er, og vid det bl.a. ved at kende de doktriner som vores kristne tro bygger på.

Share on Facebook

Leave a Reply