I dag fejrer vi Kristi Himmelfartsdag. Den dag hvor den opstandne Jesus efter at have været sammen med sine disciple, tager afsked med dem for at vi kunne få Helligånden istedet. Så Han kan være sammen med alle dem der tilhører Ham, uafhængig af Hans fysiske tilstedeværelse. Men vi må ikke glemme hvad disciplene også fik at vide da Jesus tog til Himmels.

“Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han fór bort, se, da stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde: »Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen.«” Ap.g. 1.9-11

Han skal komme igen på samme måde får vi at vide. Jesus vil vende tilbage engang, men denne gang ikke for at frelse, men for at dømme. Dømme dem som ikke tilhører Ham (fordi de ikke vil tilhøre Ham) til evig straf, da de ikke ville tage imod Hans betaling på korset, og have Jesus som Herre. Men dem som tilhører Ham, vil Han tage hjem, dem som tilhører Ham venter der en evig glæde i Himlen hos Gud. Det er værd at tage alvorligt og tænke på en dag som i dag. En lille video som skildrer dette fint, men også klart, er denne her som handler om den dag der vil komme engang, En dag som nogen venter på med glæde, og som andre håber aldrig vil finde sted.

Share on Facebook

Leave a Reply