Når jeg taler med folk der er tilhængere af kontemplativ bøn o.l. så forsvarer de sig ofte med at ørkenfædrene benyttedes sig af det. Eller også henviser de til en eller anden munk som blev anset for at være en autoritet. Men hvor kommer disse “nye” bønnemetoder fra? Er de bibelsk begrundede, eller er de fra andre ånder end Guds Ånd? Kan det passe at der er en større fokus på mennesket, i disse bønner, end der er på Jesus?

Dette vil Ray Youngen svare på i disse to videoklip. Det skræmmende ved disse videoer er de udsagn som vi får fra dem som er fortalere for kontemplativ bøn. For der er noget der tyder på at folk der kommer ind i kontemplativ bøn, også med tiden ændrer deres teologi. Der begynder at opstå tendenser henimod noget der ligner universalisme, og ikke mod bibelsk teologi. Noget som jeg selv har lagt mærke til er sket ved flere af dem, som jeg kender som er gået ind i denne form for mystisisme. Det har startet med at jeg har lagt mærke til at deres teologi har ændret sig, til at blive diffus, og mærkværdig. Derefter finder jeg så ud af at de er gået hen og bleven tilhængere af kristen spiritualitet. Jeg synes faktisk at det er chokerende at ellers gode bibellærere og forkyndere så hurtigt kan ændre deres forståelse af Guds ord, bare pga dette. Denne spiritualitet har man valgt mange steder at godkende fordi man har kaldt den “kristen mystik”. Jeg kan ikke se den er kristen, tværtimod. Men se selv efter om du kan forsvare de udsagn som Henry Nouwen, Thomas Merton og Brother Lawrence m.fl. er kommet med. Folk som bliver promoveret af Rick Warren, Brian McLaren, og Tony Jones

Share on Facebook

One Response to “Kontemplativ bøn, åndedrætsbøn og kristen spiritualitet. Hvor kommer det fra?”

  1. Henrik Froholdt Says:

    Lige et hurtigt spørgsmål. Har du læst noget af Henry Nouwen?

    Jeg har fået lejligheden til at skimme “Gud i et og alt” og ser jeg ikke som en bog der går ind under mystificmen tværtimod. Jeg ser den netop som et bibelsk funderet udgangspunkt, hvor det er bibelens løfter der er i centrum, dem som Jesus blandt andet taler om i Matt. 5, 43-48.

    Jeg ser Heny Nouwen og Alan Roxburgh som fundamentale bibelsk funderet mennesker. At andre så tager noget de har skrevet og går ud af en tangent der ikke er bibelsk er kun sørgeligt.

Leave a Reply