Jeg har lovet at skrive hvorfor jeg har gjort så meget ud af aflysningen af Paul Washer på Pinsevækkelsens sommercamp. Det har ikke været noget jeg har haft lyst til at skrive om, så derfor har jeg kommet til at udsætte det nogen gange. For hvad jeg skriver her, ved jeg at der er nogen der vil misforstå. De vil tro at jeg er særlig ude efter pinsevækkelsen, og efter at sætte dem i et dårligt lys. Jeg kan ikke forhindre folk i at komme med sådanne anklager, men det er ikke min hensigt at være specielt efter pinsevækkelsen. Der findes gode kristne i den kirkeretning, og sagen er at jeg ved at det jeg skriver om pinsevækkelsen her, ligeså godt kunne være sket i andre kirkesamfund i dag. For dette er en tendens der ikke kun finder sted i pinsekredse.

Vi kan umiddelbart sige at lederne af pinsevækkelsens Sommercamp (PS) har ret til at vælge hvem de vil have. Men de har et ansvar som ledere. Det ansvar går ud på at give kristne som kommer på lejren god solid kristen undervisning og forkyndelse. Det har der været mangel på i flere år på PS. De gode forkyndere er langsomt blevet sat ud på et sidespor, og pt er der næsten ikke plads til de solide forkyndere på PS mere. Det er ikke kun mig der siger det, jeg ved at mange andre i pinsevækkelsen siger det samme.

Men når der kommer en som Paul Washer, der er kendt for at prædike det fulde evangelium, og man så vælger at aflyse det, så har det faktisk konsekvenser. Det viser bibelen, og det viser historien også. Som jeg har skrevet om i nogle indlæg for nylig (se her og her), så er en afvisning af en der forkynder evangeliet, ikke bare en afvisning af personen. Det er en afvisning af Jesus kristus, og hele evangeliet. Konsekvensen af at afvise evangeliet, er at man får noget andet. Så lad os se på hvad man kan få istedet.

“Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig og siddet i sæk og aske. Men det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere ved dommen end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! Den, der hører jer, hører mig, og den, der forkaster jer, forkaster mig. Men den, der forkaster mig, forkaster ham, som har udsendt mig” Lukas 10.13-16

De tre byer som Jesus her omtaler, lå ved Genesaret sø. Læg mærke til at jeg skrev lå. For de er der ikke mere. Man har fundet ruinerne af byerne, men der bor ikke nogen mere. Til gengæld er der en anden by som stadig ligger der. Det er Tiberias. Den kan man læse om i Johannes 6, og der kan man se at i den by, tog folk imod ordet, de fulgte Jesus. De forkastede Ham ikke, men tog imod Ham. At lige præcis den by stadig ligger der, mens de andre som Jesus kom med veråb over ikke findes mere, viser at der er konsekvenser. Men nu ved jeg, at der er nogen som mener at det ikke er nok bare at se på hvad bibelen siger. De vil se at det også gælder i dag, for at kunne tro det. Så lad os se lidt på det.

Vækkelsen man kunne have fået
Denne historie er gengivet fra en gammel prædiken fra 1991af den nu afdøde evangelist Aril Edvardsen. I Sydtyskland engang sidst i tyverne eller starten af trediverne, var der en pastor som begyndte at prædike evangeliet klart og tydeligt. Det medførte at der brød en vækkelse ud der. Folk omvendte sig og begyndte at tage deres liv med Gud meget alvorligt. Men da kirkens overordnede ledere fandt ud af hvad der foregik dernede i Sydtyskland, besluttede man sig for at stoppe det. Man forbød præsten at prædike som han gjorde, hvortil præsten spurgte om de da ikke var interesserede i vækkelse. Det var de ganske vist, men de sagde at det ikke var den slags vækkelse som de ville have. De ville have en vækkelse der var fokuseret på det nationale istedet. Man skal ikke have fulgt meget med i historietimerne for at kunne regne ud, at de fik national vækkelse. De fik en nationalsocialistisk vækkelse, og det var ødelæggende for ikke bare Tyskland, men hele Europa og mere til.

Men nu behøver der jo ikke bryde verdenskrig ud hver gang nogen siger nej til evangeliet. Det fungerer også på lavere niveauer. Jeg har arbejdet i flere kristne organisationer. Et af stederne, hvor jeg også prædikede som en del af min ansættelse, fandt man ud af at den måde jeg prædikede på ikke passede ind i den sædvanlige forkyndelse. Det der ellers blev forkyndt der, var diverse former for kristusløs kristendom. Sådan lidt “Jesus er din Dude” og “Gud elsker dig som du er” (hvilket jo skulle betyde at Jesus ikke havde brug for at sone vore synder på korset), eller “du behøver ikke læse i din bibel, for Gud taler til os igennem naturen og film i biografen” o.l.

Der prædikede jeg evangeliet så godt som jeg kunne, og Gud brugte det. For folk kom i syndenød, og spurgte “hvad skal jeg gøre for at blive frelst” og folk der troede de var frelst, fordi de havde gentaget en bøn ved et møde engang, begyndte at ransage sig selv for at finde ud af om de virkelig var frelst. Jeg har fået at vide at folk græd over deres egen synd, og at flere begyndte at tage deres kristenliv langt mere seriøst. Men der var også nogen som ikke mente at det var deres Gud jeg prædikede, for det var ikke den form for forkyndelse de var vant til. Det var specielt blandt personalet at man mente det. For at gøre en lang historie kort, så blev det besluttet at jeg ikke længere måtte forkynde om Jesus, eller undervise i kristendom. Man ville ikke afskedige mig, fordi man vist var godt tilfreds med det andet arbejde jeg udførte der. Forbudet mod fortsat undervisning og forkyndelse, skete på trods af at jeg havde prædiket og undervist i kristendom i flere år det sted. Man kunne ikke give mig en teologisk begrundelse, man sagde bare at man ikke brød sig om det. Og særligt ønskede man ikke at folk skulle få det dårligt med sig selv. Med andre ord de måtte ikke komme i syndenød, man ville hellere have en “glad kristendom”. Sagen var at jeg selvfølgelig ikke kunne være på en arbejdsplads der kaldte sig kristen, hvor der ikke var plads til at prædike historisk kristendom. Så jeg fandt et andet job istedet.

Jeg kan nu godt klare at blive modsagt, så jeg tager det ikke personligt at jeg blev forhindret i at prædike. Jeg har jo selv været med til at vælge en “branche” hvor man kan risikere at blive stenet. Og så galt var det jo ikke endt her. Men det sted har konsekvenserne af at afvise evangeliet, da det endelig blev forkyndt igen, vist sig tydeligt. Den arbejdsplads har i dag fået noget andet, fordi de sagde nej til evangeliet. Det de har fået er synd som de ikke kan få styr på. Jeg ved fra folk der fortsatte med at arbejde der, at man i dag ser at der er problemer med at folk der taler meget grimt, der er mangel på respekt for dem der har et ansvarsområde og der bliver taget stoffer og der er sexuel umoral, som jeg ikke ønsker at uddybe. Samtidig er der ingen konsekvenser af dette, for stedet fungerer ifølge nogen, som om der ikke er nogen lov. De ansatte melder sig syge og siger deres job op i stor stil, fordi det ikke længere er til at holde ud at være ansat der. De havde sagt nej til evangeliet da de hørte det, og fik noget andet.

Hvad har det med Sommercamp at gøre?
Det er lige præcis det der skræmmer mig ved at lederne af PS aflyser besøget af Paul Washer. Når den overordnede ledergruppe for PS vælger at få møderne med ham aflyst, så er det fordi de har undersøgt hvem han er, og jeg gruer for hvad det er de får istedet nu. For det er i forvejen ikke særligt godt det der bliver leveret på den camp, og det kan jeg dokumentere. Når der så kommer noget godt, vil man ikke have det. Man vil hellere have en “glad og frisk kristendom”. Men sandheden er at de får noget helt andet. Hvad der skete på min gamle arbejdsplads vil ske for mange i pinsevækkelsen snart. Fordi de sagde nej til evangeliet, får de istedet kaos. Ikke fordi jeg er en profet, men fordi bibelen og historien viser at det er konsekvensen.

Pinsevækkelsen som engang var kendt for at være en hellighedsvækkelse, vil udvikle sig til det modsatte. Der vil komme problemer med seksuel synd i menghederne, misbrug af stoffer og alkohol, mangel på respekt for lederne, og mangel på respekt for evangeliet. Og det vil ske fordi de ledere man har indsat, ikke kender evangeliet når de hører det, men istedet afviser det. For afvisning af evangeliet har en konsekvens, hvad enten vi vil det eller ej. Men læg mærke til hvad der vil ske i pinsevækkelsen igennem de næste tre år. Du vil blive overrasket hvor hurtigt frafaldet vil være.

Jeg håber og tror at der vil være menigheder i pinsevækkelsen, som vil vende sig bort fra denne udvikling. Menigheder som kan se at der er noget galt, og ikke længere kan se igennem fingre med det forfald som sker og vil ske. Men det kræver også at de melder ud at de ikke kan støtte den linie som mange af lederne i pinsevækkelsen desværre står for. Hvad angår den arbejdsgruppe som står for PS, så kan jeg ikke udtale mig om hvem af dem der kan høre Guds stemme, og hvem der ikke kan. Men dem som kan se at der er noget galt, burde tage sig sammen og vise deres modvilje og afsky for det der sker. Også selvom det kan betyde at de mister deres position og indflydelse i den gruppe. For det er langt vigtigere at kunne forsvare evangeliet, end at beholde sin “taburet”.

Share on Facebook

8 Responses to “Konsekvensen af at sige nej til forkyndelsen af evangeliet”

 1. Preben Says:

  Rene !
  Jeg vil bare rette det du har svært ved. De tre byer som Jesus her omtaler, lagde ved Genesaret sø. Læg mærke til at jeg skrev lagde. For de er der ikke mere. Det er dårlig dansk – det hedder – lå – og – de ligger der ikke mere.

  Jeg er ikke inde i dine skriverier vedr. sommercamp – jeg syntes bare det lyder som om du har spist noget forkert.
  Jeg kommer heller ikke på sommerC. men det er af andre årsager -ferie i Sverige.
  Det er da helt klart vi alle ønsker en stærk sand forkyndelse. At den så også kan være frisk er vel bare fin.
  Vor menighed har lige nydt en stærk forkyndelse om bøn, af Kurt Christensen

 2. René Vester Says:

  Tak for rettelsen Preben, det var pænt af dig, jeg har ændret det.

  Hvad angår det at have spist noget forkert, har du en pointe. Men enten er det mig der har spist noget forkert, eller også er det nogen af dem i Sommercamps arbejdsgruppe der har spist noget forkert.

  Men hvis du nu prøver at sætte det lidt i perspektiv, jeg ved jo at du har været med i mange år. Undrer du dig så ikke over hvor meget forkyndelsen på disse stævner afviger fra det man hørte for tyve år siden? Handlede de ikke meget mere om Jesus? Var det ikke i større grad udlægning af skriften, end det er trosbevægelseslære, og hav en åndelig oplevelse? Jeg er sikker på du ved hvad jeg taler om. Der var engang langt mere fokus på Gud til disse stævner. I dag er der fokus på mennesket, istedet. Det ligner langt mere pelagianisme ( at mennesket i egen kraft kan blive et godt menneske, og dermed føde sig selv på ny i egen kraft) der bliver forkyndt der, end det ligner historisk kristendom.

  Men læg mærke til at det jo ikke var en kritik der kun var rettet mod pinsevækkelsen, men imod dem der hindrer forkyndelsen af et klart og tydeligt evangelium. Jeg ved at lignende ting finder sted mange andre steder. Eksempelvis ved jeg at flere i Indre Mission og Luthersk Mission advarer deres medlemmer om at tage på Sommeroase (Dansk Oase samfund) fordi der her kommer falske lærere med et andet budskab. Jeg har ikke selv sat mig så meget ind i Oase, men synes der er noget der ser ud til at de har ret.

  Men du ønskes en god ferie i Sverige.

 3. Linealis Says:

  Advarslerne mod SommerOase er nok mest baseret på at den daværende paves hofprædikant var forbi som hovedtaler i 2006. Det førte til en længere debat om bl.a. tværkirkelighed, hvor Dansk Oase mere eller mindre direkte skrev at “retfærdiggørelse ved tro” ikke er så vigtigt et dogme endda.

  Jegt tvivler på, at dem der advarer mod SommerOase har været på stævnet, så det er nok mest en advarsel mod Dansk Oase, hvilket af ovenstående årsag også er helt på sin plads.

 4. Jan Jensen Says:

  Hold da op hvor er du langt ude Rene!
  Hvem i alverden er du? Hvis jeg var din arbejdsgiver, ville jeg da også sørge for at du ikke måtte forkynde! Jeg vil endda gå så langt, at spørge hvorfor de overhovedet har ansat dig?

  Nu har jeg siddet og surfet på din blog. Hvor i alverden er Guds nåde henne på din meget selvsmagende og fordømmende blog.?
  Jeg slynger lige i flæng, så er der da INGEN fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus! eller Thi således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne for at enhver som TROR PÅ HAM ikke skal fortabes, men HAVE evigt liv! (ikke arbejde sig til det!)
  Man kan altså ikke arbejde sig til sin frelse, men tage imod den. Nu har jeg brugt lidt tid på at kikke på din fortid. Du har da vist ikke selv altid gjort alt rigtigt, så du er jo færdig og er ikke berettiget til det evige liv ifølge din egen argumentation. Er dit liv i lyset? Har du aldrig gjort noget forkert, er grunden til du ikke længere kunne bruges et udslag af synd i dit liv?
  Er hovmod en synd?
  Hvem er det der skal dømme – dig?

  Og så lige i flæng? er du et aktivt medlem af en kirke og i givet fald hvilken?
  Rene kirken, hvor du selv er præsten med dig selv som dit eneste begejstrede medlem?

  Jeg har tænkt mig at komme til Pinsekirkernes Sommercamp! og ser frem til at møde dig og håber at du vil prøve at genoverveje om dit eget liv virkelig er i orden?

 5. René Vester Says:

  Hej Jan
  Du har åbenbart ikke “surfet” nok rundt. For jeg har bestemt ikke påstået at jeg er perfekt nogen steder. Og jeg er enig med dig i følgende:

  “Så er der da INGEN fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus!”

  Det er sandt, men det jeg gerne vil, er at få folk til at vurdere om de også ER I KRISTUS!. For hvis man ikke er i Kristus, så tilhører man ikke Jesus, og så er man fortabt. Hvis man er i Kristus, så er der også nogle tegn på at man er det. For hvis man er det er man en ny skabning. Og som der står i anden korinter 5.17 så står der også “Se, noget nyt er blevet til”. Altså hvis man er en ny skabning, kan det altså ses. Man er forvandlet.
  Hvilken kirke jeg kommer i er sagen ligegyldig, men det er en anerkendt og accepteret frikirke, og der er der folk som jeg er på rigtig god talefod med, og som jeg glæder mig over at have fællesskab med.
  Jeg har kommet i en pinsekirke før, og ville ikke have noget imod at gøre det igen, i fald jeg flyttede til en ny by, og det der viste sig at den kirke der havde den mest bibelske forkyndelse var en pinsekirke. Jeg synes ikke at man skal dømme en kirke på navnet, men på dens forkyndelse af ordet.

  Men du kan da få lov til at høre en af de prædikener som jeg fik modstand på fra mit daværende arbejde. Den hedder “Hvad er vigtigt?” og der vil du også kunne finde ud af at jeg ikke gør mig selv bedre end nogen andre, men blot prædiker det gode gamle omvendelsesevangelium. Et evangelium som man engang også prædikede på pinsevækkelsens landsstævner ifølge flere ældre. Du kan høre den her: http://sand.omvendelse.dk/hvad-er-vigtigt-82.htm

 6. René Vester Says:

  Forresten Jan så tror jeg du får svært ved at finde mig på den sommercamp. Der er folk der godt vil høre mig andre steder den uge, og det har jeg sagt ja til. Dertil er jeg også involveret i afviklingen af Paul Washer dagene på Hedemølle Efterskole som vi har lejet dertil. Men hvis du virkelig gerne vil møde mig, er du velkommen til at komme til mødet i Randers med Paul Washer d.15/7 kl.19.00 i teatersalen ved fritidscentret. Der vil jeg være at finde.

 7. Bente Pedersen Says:

  Kære René Vester!

  Jeg har ofte med stor respekt læst med på din hjemmeside; men i dit inlæg af 4. juni d.å. om bl.a. din tidligere arbejdsplads,hvor du kommer med endog grove beskyldninger, mener jeg, du er gået for vidt; men måske hører du til dem, der har mere travlt med at være sin brors vogter end at røgte sin egen tilværelse.

  Det er ikke særligt kristeligt af en mand med så høje bekendelser, som du har, at angribe sin tidligere arbejdsplads eller arbejdsgiver i cyberspace, hvilken det end måtte være. Så uretfærdig bør man ikke være, når man kalder sig kristen. Man bør henvende sig til rette vedkommende med sin kritik – også selv om man ikke får det ud af det, man har forventet. Det er i hvert fald, hvad vi gennem mange år har hørt fra talerstolen i pinsekirkerne, men som de færreste praktiserer, da det er nemmere at lytte til sladder, hvilket du jo også har gjort, da du kan referere til, hvad tidligere kollegaer siger om tiden, efter at du har forladt arbejdspladsen.

  Det lyder som om, rønnebærerne er sure!

  Lidt selvransagelse ville ikke være af vejen. Husk på, at når man peger fingre af andre, er der altid tre fingre, som peger mod én selv – eller hvad med at se bjælken i sit eget øje i stedet for at se den hos næsten.

  I dette tilfælde ville det klæde dig at give din tidligere arbejdsgiver en undskyldning, med mindre du er så selvretfærdig, at du ikke mener at have synd i dit eget liv.

  Har du tænkt over, at nogle mennesker kan have en så kritisk ånd – ikke at forveksle med bedømmelsens nådegave – at de kritiserer alt og alle og slet ikke kan sige noget pænt om nogen eller noget.

  Venlig hilsen
  Bente Pedersen

 8. René Vester Says:

  Kære Bente
  Hvad jeg skrev var ikke noget jeg kun har skrevet her. Du kan heller ikke kalde det sladder, for jeg har jo ikke fortalt hvilken arbejdsplads det handler om. Det så jeg ikke var nødvendigt og mente heller ikke ville føre til noget. Du siger at jeg skal henvende mig til rette vedkommende med min kritik, og det kan du tro jeg har, og gjort det med respekt for den ledelse jeg havde der. Men da de valgte at forbyde mig at undervise i kristendom og prædike evangeliet, så valgte jeg at finde andet arbejde, og fortalte hvorfor jeg havde valgt det. Hvad der derefter er sket på den arbejdsplads, har jeg fortalt om. Det har ikke noget med mig at gøre, men at man forbød forkyndelsen af evangeliet, og man har fået noget andet istedet. Hvis det var fordi jeg syntes rønnebærene var sure som du skriver, og at det var det det handlede om, så ville jeg have gået helt anderledes til værks, og havde hængt folk ud her på bloggen og gjort den til et eller andet tåbeligt korstog mod en bestemt arbejdsplads. Det har ikke været mit ønske. Og hvad angår dit ønske om at jeg skal undskylde overfor den arbejdsplads, så ville jeg da gerne vide hvilke usandheder som jeg skulle være kommet med her, som jeg skal undskylde. Det ser jo ud til at du muligvis kender til den arbejdsplads. Men hvis jeg har skrevet noget som ikke passer om den arbejdsplads, så vis mig det, for det vil jeg gerne ændre, og undskylde hvis det er meget voldsomme fejl.

  Jeg skrev kun dette for at vise at det har konsekvenser at afvise evangeliet, og fordi jeg er skræmt over hvordan det vil påvirke pinsevækkelsen. Det var ikke for at hænge nogen ud. Jeg vil dog ønske at de stadig gode og bibelsk funderede ledere som er i pinsevækkelsen, ville rejse sig op og sige stop til den bedrøvelige udvikling som man har set mange steder i den kirkeretning. Folk som ikke anser deres eget navn for noget, men hellere vil risikere at blive sat udenfor i kulden, hvis det er konsekvensen af at holde fast i Guds ord og vise det, istedetfor bare at tænke, “det vender nok engang”.

Leave a Reply