“Kirkens strategi har aldrig været at appelere til verden på verdens termer. Kirker er ikke skabt til at konkurrere om forbrugereren på samme måde som Carlsberg og MTV. Vi kan ikke stimulere den ægte vækst ved smart overtalelse eller opfindsomme teknikker. Det er Herren der føjer nye til kirken (ap.g. 2.47).

Menneskelige metoder kan ikke accelerere eller erstatte den guddommelige proces. Enhver ekstra vækst som de producerer, er en ufrugtbar efterligning. Kunstig eller unaturlig vækst i den biologiske verden kan skabe beskadigelse – eller værre endnu cancer. Syntetisk vækst i den åndelige verden er mindst ligeså usund, som den er i det biologiske.”                                                                                 (Frit oversat efter citat fra Dr. John Macarthur www.gty.com)

Der er måske nogle der vil tænke; jamen skal vi da slet ikke gøre noget for at få folk frelst da? Jo, vi skal gøre det bibelen siger vi skal: Forkynd ordet om Jesus Kristus til syndernes forladelse og omvendelse fra deres eget liv. Lad være med at gøre Guds ord smartere, for så bøjer vi det. Lad være med at tale livsstilsprædikener, det kan vi få Antony Robbins til. Lad være med at tiltrække nye kristne ved hjælp af verdens metoder. For venskab med verden er fjendskab med Gud.

Tal i stedet det uforfalskede Guds ord til synderen, og synderen vil se sig som skyldig i Guds øjne. Først da kan du forvente at der kommer omvendelse fra synderen. Hvis synderen ikke ved hvorfor han skal vende om, så skal du heller ikke forvente at han vender om.

Husk også at se hvad Omvendelse.dk skriver om kirken og se den populære flashvideo om kirkevækst på dette link 

Eller læs David Jakobsens kommentar om Rob Bell og hans bog Sex God her https://sand.omvendelse.dk/?p=3#comment-35

Her er den originale tekst af Dr. John Macarthur

The church’s strategy has never been to appeal to the world on the world’s terms. Churches aren’t supposed to compete for the consumer on the same level as Miller Lite or MTV. We can’t stimulate genuine growth by clever persuasion or inventive techniques. It is the Lord who adds to the church (Acts 2:47). Human methodologies cannot accelerate or supersede the divine process. Any additional growth they produce is a barren imitation. Artificial or unnatural growth in the biological realm can cause disfigurement – or worse, cancer. Synthetic growth in the spiritual realm is every bit as unhealthy.”

Share on Facebook

Leave a Reply