25
Nov

Vi kristne har åbenbart nemt ved at blive forvirrede over hvad kirkens opgave er. Når man spørger folk om kirkens opgave får man svar i øst som i vest. Vi ser også nogle mere eller mindre mærkværdige kirker, som følge af at mange ikke har et korrekt billede af hvad kirkens virkelige opgave er. Men sådan går det når vi finder svar de forkerte steder. Hvis vi ikke går til kilden, men til alle mulige andre, så får vi svar som vinden blæser i skoven. Men hvorfor ikke bare gå til den bog som vi ved er sand, og som vi ved er indblæst af Gud? Ville det ikke give meget mere klarhed over hvad vi skal som kirke?

Hvad står der så?
Vi kan læse flere steder hvad kirkens opgave er, men et godt sted at læse er i pastoralbrevene. For her har vi breve fra en pastor til en anden pastor, om hvad pastoren og dermed også kirkens opgave er. Lad os kigge lidt på Paulus skriver i sit andet brev til Timotheus 4.1-2:

“Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige: Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning!”

Interessant er det at der ikke stod noget om at “gøre en forskel i verden” eller “brug verdens redskaber til at nå verden med” eller at “kirken skal tilpasse sig tiden” og lignende moderne udtryk. Nej, det handler om noget så ordinært, og i nogens øjne kedeligt som at vise hvad bibelen siger, og bruge det den siger til at hjælpe folk til at leve et liv overgivent til Gud. Så enkelt er det.

“Men det var jo bare Paulus”
Men så er der dem med en dårlig bibelforståelse der nu vil sige “ja, men det er Paulus du citerer, ikke Jesus”. Folk der skriver sådan burde ikke have lov til at stille sig frem på en prædikestol. For de viser ganske enkelt at de ikke fatter bibelen tilfredsstillende til at kunne prædike udfra den. Men svaret til dem ville i givet fald være:

“Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«” Mattæus 28.19-20.

Hov Jesus siger det samme som Paulus “idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer”. Jesus siger heller ikke noget om at “gøre en forskel fra verden” o.l. Hans fokus er også at vi prædiker ordet, praktiserer ordet, og stoler på det som Han har sagt i sit ord.

Spørgsmål
I det ord har Han sagt at Han er med os indtil verdens ende. Men er vi med Ham til verdens ende, når vi får kirke til at handle om alt muligt andet end det Jesus har befalet os kirken skulle handle om?

Share on Facebook

One Response to “Kirkens sande opgave”

  1. Thomas Says:

    Jeg kan godt lide denne diskussion af, hvad der er galt med den moderne “søgervenlige” kirke: http://youtu.be/A2zvqQ1w-Os

Leave a Reply