En af mine gode venner, talte for nylig med en af de mest indflydelsesrige personer indenfor den emergente kirke i Danmark. En mand som jeg også har debatteret med flere gange. Samtalen gik på at denne mand mente, at bibelen kunne læses på mange forskellige måder. Det begrundede han med at forskellige kulturer, læser bibelen i det lys deres kultur har. Derfor var det helt i orden at læse bibelen forskelligt. Det lyder umiddelbart dejligt og i orden. Men det er en argumentation der ikke er tænkt igennem.

For hvis vi nu siger at det er i orden at forstå skriften udfra ens egen kultur, hvad kan der så ske? Hvad hvis man tilhører en kultur som anser slangen for et godt væsen. Således at forstå, at slangen står for det gode. Hvad sker der når en person fra den kultur læser om syndefaldet i første mosebog kapitel 3, hvor slangen frister Eva. Det sted i bibelen vil jo blive fuldstændig misforstået, når det bliver læst i lyset fra en slangeelskende kultur. For det vil medføre at slangen nu vil blive helten, og Gud den onde som prøver at holde menneskeheden indespærret. Slangen kom og skabte frihed fra Gud, og pludselig hænger bibelen ikke sammen mere. Man har fået en lære som man kan finde i gnosticismen istedet, og bibelen taler stærkt imod gnosticisme. Særligt de dele der er skrevet af Johannes.

Jeg kan godt finde andre eksempler som viser det samme. Men konklusionen er den samme. Vi må læse bibelen i det rigtige lys. Og det er bibelens eget. Vi må forstå bibelen udfra den kultur den var skrevet til dengang, for ellers vil vi få en forkert forståelse. Så svaret til overskriftens spørgsmål er JA, man kan godt læse bibelen på forskellige måder. Men det handler om at læse den rigtigt. For en forkert måde at læse den på, vil medføre fortabelse.

Her handler det om mere end bare at misforstå nogle vers. Det handler om at vi ikke må have et forkert billede af Gud. Vi må vide hvem skriftens Gud er. Her nytter det ikke noget at læse bibelen på en måde i Kina, og en anden måde i Danmark. For så får man to forskellige billeder af Gud. Begge to kan jo ikke være rigtige. Der må være en fælles tilgang til bibelen, for at både kineseren og danskeren kan få et ret billede af Gud.

Det er da også det man oplever i virkeligheden. Os der kender Gud og som møder kristne fra andre lande. Når vi møder dem, er det så ikke som at mødes med en kær broder eller søster, selvom man måske aldrig har mødtes før? Er der ikke noget vi har til fælles, som vi bare ved er vor kristne tro? Har det ikke også noget at gøre med at vi har den samme forståelse af Bibelen, og læser den i bibelens lys?

Går vi fortabt fordi vi misforstår nogle vers hist og her? Nej overhovedet ikke. Det er ikke det jeg taler om her. Men en overordnet god tilgang til bibelen har betydning på sigt, for hvordan vi vandrer med Gud. Så derfor er rådet, læs din bibel, og læs den som det den er, nemlig Guds ord til dig.

Share on Facebook

Leave a Reply