Jeg har hørt meget vrøvl i kirken. Jeg har set igennem fingre med mange ting. Men det her kan jeg ikke acceptere. Folk der påstår at de kan tage til himmelen og tilbage igen, når de selv vil. Det er ikke noget jeg kan tilslutte mig. Jeg har i forvejen en hvis skepsis over for de bøger hvor folk fortæller at de har været i Himmelen eller i Helvede. Ikke dermed at forstå at jeg er imod dem alle. For jeg kunne godt forestille mig at nogle af dem faktisk er rigtige, men jeg vil ikke her vurdere hvilke der er og hvilke der ikke er. For der er andre bøger jeg hellere vil læse, og derfor kender jeg ikke nok til området. Men nok til at jeg ved at nogle af dem er utroværdige. Her har jeg et eksempel på noget der er helt forkert. I denne video vil du få lov at se Todd Bentley som er kendt som det nye Gud gør, sammen med Bob Jones, og Patricia King.

Bob Jones siger at han kan tage til Himmelen når han vil. Det er bare at tage afsted. Det kan i høre om ca 6 minutter inde i indslaget. Patricia King er en meget mystisk præstinde, som taler meget om guldstøv og ædelstensmanisfesteringer. Disse manisfesteringer har også forekommet her i Danmark, men uden der har medført nogen form for syndserkendelse, hvilket jeg vil vende tilbage til en anden gang. 

Denne video vil vise hvem Todd Bentley samarbejder med og har som forbillede. Det er ikke rar viden, men viden man er nødt til at forholde sig til, hvis man ønsker at finde ud af om denne “vækkelse” i Lakeland Florida er fra Gud eller fra et helt andet sted.

Hvis du er Todd Bentley fan, så vurder om dette er i overenstemmelse med det Paulus skriver i andet korinterbrev 12.2-4:

“Jeg kender et menneske i Kristus, som for fjorten år siden – om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det – blev rykket bort til den tredje himmel. Og jeg ved om dette menneske – om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det – at det blev rykket bort til Paradis og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale.”

Paulus taler, mener man, om sig selv. Om at han har oplevet at blive bortrykket til himmelen. Der står ikke at det var ham selv der valgte at tage til himmelen. Der står at han blev RYKKET BORT til den tredje himmel. Hvis Bob Jones siger at han kan tage til himmelen og tilbage igen efter eget valg. Så siger han samtidig at han har en større åbenbaring, en større forståelse end Paulus havde. Og et tættere forhold til Gud. Personligt synes jeg ikke, at jeg kan høre på det han siger at han har noget af dette. Der er ikke nogen stærk bibelforkyndelse fra denne mand, det er bare nogle såkaldte åndelige oplevelser han sidder og snakker om. Det er ikke i orden.

Nåh ja, hvis I ser videoen (som er på en halv time) så får I at vide at der dufter af vanilje i Himmelen. Den har jeg godt nok aldrig hørt før. 

Share on Facebook

Leave a Reply