Jeg er ikke imod ærkæologi. Heller ikke bibelsk ærkæologi. Tværtimod finder jeg det særdeles spændende. Men der er områder indenfor det nærmest pseudoærkæologiske område der hedder relikvierne. Relikvier er ting fra Jesu tid som har været relateret til enten Jesus direkte eller til apostlene. F.x. er der relikvier som angiveligt skulle være en apostels hånd (eller skelethånd nærmere sagt). Den slags samlede man rigtig meget på under Luthers tid. Luther selv tordnede imod det, selv da han var ansat i den katolske kirke til at undervise. Sagen var eksempelvis den at nogle af apostlene, åbenbart havde så mange knogler at der var nok til at samle mere end syv stykker af Simon Peter ( jeg husker ikke de præcise tal for dette, så hæng mig ikke op på netop dette tal). Ret imponerende, specielt set i forhold til at kirken havde godkendt hvert eneste af disse knoglerelikvier.

Men er vi bedre i dag til at undgå et usund fokus på relikvier? Mange synes jo at det såkaldte Jesu ligklæde er særdeles interessant. De undersøger den på kryds og på tværs. De læser bøger om den, de diskuterer den. Der bliver produceret tv-udsendelser om den. Og den bliver besøgt og kigget på af folk der vil se den selv. Det ser næsten ud som om der kun findes to slags folk hvad dette ligklæde angår. Dem der er tilhængere af den, og dem der mener det er et bedrageri af høj klasse vel at mærke. Men man glemmer den tredie gruppe når man taler om ligklædet. Dem for hvem ligklædet ikke betyder noget, fordi deres tro ikke bygger på et ligklæde. Et ligklæde som man ikke kan finde ud af at datere ordentligt. Og selv hvis man kunne, ville der ikke være nogen beviser for at dette skulle være det ligklæde, som Jesus blev svøbt ind i.

For om det er det eller ej, vil ikke have nogen betydning for min tro på at Jesus døde på korset for min skyld. Jeg bygger ikke min tro på omstændigheder, men på hvad der står i Guds ord. At dette Guds ord så igen og igen bliver dokumenteret og underbygget af ærkæologien, er jeg kun glad for. Men at bygge min tro på andet end det som Gud har åbenbaret i sit ord, såsom dette efterhånden moderne relikvie er tåbeligt tidsspilde. Husk på hvad Jesus sagde til Thomas efter opstandelsen:

“Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.” Joh. 20.29

Share on Facebook

3 Responses to “Kan jeg bruge Jesu ligklæde til noget?”

 1. Georg S. Adamsen Says:

  Nå ja, det sidste er jeg enig i. Men hvis man nu f.eks. kan godtgøre, at Torino-ligklædet f.eks. er fra middelalderen, så er det vel ikke så uskyldigt at hævde noget andet.

  Med hensyn til relikvie-fokus er det vel ikke bare usundt. Luther skriver i De schmalkaldiske Artikler, at “Her man fundet på mange klare løgne og narrestreger. Dertil kommer, at det hverken er påbudt eller sundt, men en unødvendig og nyttig ting. Men det værste er, at noget sådant anses for at være en god gerning eller en gudstjeneste, som bevirker avlad og syndsforladelse i lighed med messen” (dvs. den messen i romerkirken).

  Der er vel, når alt kommer til alt, stor forskel på at hævde, at ligklædet er et falsum, og så at hævde, at f.eks. David aldrig har eksisteret. Eller hvad?

 2. René Vester Says:

  Jo jeg giver dig ret i at der er stor forskel. Jeg er jo ikke i tvivl om at Kong David har eksisteret, for bibelen omtaler ham flere steder. Bl.a. i slægtsbøgerne også. At ærkæologien har dokumenteret hans plads i historien er kun en sidegevinst, der viser mig endnu engang at bibelen er den mest troværdige religiøse bog der findes.
  Jeg er dog heller ikke i tvivl om at Jesu ligklæde har eksisteret. Den er jo omtalt i bibelen. Men om det lige er det ligklæde man har fundet, det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg mener at vores fokus bliver drejet væk fra Jesus når vi fokuserer på “relikvier” som den. Så opm den er et falsum eller ej, har ikke nogen betydning for min tro.

 3. Georg S. Adamsen Says:

  Nej, heller ikke for min. Overhovedet.

Leave a Reply