Før jeg går igen gennem´går hvorfor Rick Warren ikke er en mand man skal sætte på en prædikestol (som John Piper desværre har valgt at gøre), vil jeg endnu engang give ordet til John MacArthur vedr. dette. For MacArthur viser i denne video, den vigtigste grund til at vi ikke kan kalde Rick Warrens udgave af kristendom for bibelsk kristendom. Det er pragmatisk kristendom som ikke er baseret på bibelen, men på menneskers erfaringer. Eftersom mennesker kan tage fejl, men Gud ikke kan, så åbner pragmatisme op for en mængde fejlslutninger.

I denne video vil MacArthur klart vise hvorfor Rick Warrens forståelse af hvordan man bliver kristen, ikke blot er mangelfuld, men også vildledende, og dermed farlig. Farlig fordi den giver folk en falsk tryghed af frelse, som i sidste ende kan ende med at folk går fortabt, selvom de regnede med at de var sikret en plads i Himlen.

Share on Facebook

Leave a Reply