Kan Gud tage imod en stolt mand? Lad os prøve at se hvad Jesus siger til dette i denne fortælling fra Lukas 18.10-14.

“To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en tolder. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig! Jeg siger jer: Det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.”

Mange har misforstået denne fortælling og sagt at det betyder at vi kan leve et syndigt liv, bare vi ser os selv som syndere. Det er ikke det den handler om, for det ville være i modstrid med resten af bibelen at lægge den fortolkning på den. De to mænd kom til Gud, men de kom med to forskellige attituder. Den ene kom i stolthed, mens den anden kom sønderbrudt. Han kendte til sin egen synd, og kunne se at han i Guds øjne var elendig, og fortabt. Den anden farisæeren, så sig selv som en god mand. Han gjorde jo det han kunne og det måtte jo være godt nok. Han betalte sin tiende og gav til de fattige, og ja tilsyneladende ganske udemærkede ting, men det er ikke dem der frelser. Han så kun sin egen godhed,  men glemte at det var en godhed som han brugte til at definere sig selv som en god mand. Med andre ord han var en stolt mand. Ingen stolte mennesker kommer i himmelen! For vi har ikke noget at være stolte af. Kun pga Jesu Kristi kors er vi Guds børn. Det skyldes ikke os selv. Men hvis vi ikke kan se det, og har et selvbillede som farisæeren havde, så har vi grund til at være meget bange. Men kom vi til Gud dengang vi modtog Hans frelse med en sønderbrudt ånd, et sønderbrudt hjerte, så har vi også skriftens ord for at Gud vil tage imod os. Hvilket er et stort løfte. Se også hvad salmisten skriver i Salme 51.19:

“mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd,
et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud.”

Fotsættelse følger en af de kommende dage.

Share on Facebook

Leave a Reply