Jesus er Gud der blev menneske, Han gik hos os, blev dræbt på et kors, opstod igen og tog tilbage til sin Fader i Himlen. Men vi skal ikke glemme at Han vil komme igen, og når Han kommer, bliver det ikke for at forvandle fem brød og to fisk til et måltid for flere tusinder. Det bliver heller ikke for at helbrede de syge, og det kommer heller ikke nogen bjergprædiken igen. Alt det har vi fået i forvejen, og kan læse om i bibelen. Når Jesus kommer igen bliver det for at skille fårene fra bukkene, og dømme dem som ikke har valgt Jesus som deres Herre og Frelser, og istedet tage Hans folk med sig hjem til Himmelen.

Hvornår Jesus kommer igen, ved vi ikke. Og enhver der forsøger at finde tegn på hvornår det tidsmæssigt sker, vil være på vildspor, for Jesus har sagt at kun Faderen har kendskab til det. Men det er ikke nogen undskyldning for ikke at overse tidens tegn. For Jesus sagde selv at vi skulle våge, fordi vi ikke ved hvornår Han kommer (Mattæus 24.42). Roger Oakland fra www.understandthetimes.org har set på nogen af de tegn som bibelen siger skal ske før Jesus kommer, og som er tegn på at Han snart kommer igen. Jeg har gengivet nogen af dem her groft oversat:

Falske lærere vil bringe vranglære ind, have mange efterfølgere og bringe andre til at forkaste Guds ord (2. Pet. 2,1-2).
Det er meget almindeligt i dag at finde mennesker, som uden videre forkaster Bibelen, fordi de har hørt den udlagt forkert af en falsk lærer.

Disse falske profeter vil være pengegriske og føre smigrende tale (2. Pet. 2,3).
Et voksende antal TV-evangelister er indbegrebet af dette. De fordrejer Skriften, idet de bruger vildledende ord for at gøre dig til en handelsvare.

Evangeliet om Riget skal prædikes i hele verden som et vidnesbyrd for alle folkeslag (Matt. 24,14; Mark. 13,10; Åb. 14,6).
I dag er Bibeldele eller hele Bibelen blevet oversat til over 2.300 sprog og dialekter, hvilket dækker over 90 % af verdens befolkning.

Antikrist vil bruge (falsk) fred for at ødelægge mange (Dan. 8,23-25).
Med alle de problemer, som menneskeheden står overfor, ser masserne efter en ’frelser’, som kan indvarsle fred og fremgang uden moralsk ansvarlighed. Antikrist vil love verden og Israel en sådan fred, hvis de følger ham; men hans hensigter vil være skumle.

Det faktum, at Gud engang lod jorden oversvømme (Syndfloden), vil blive benægtet (2. Pet. 3,5-6).
Der er masser af fossile beviser, som bekræfter Syndfloden, og dog bliver den kategorisk tilsidesat af det meste af den videnskabelige verden, da den var Guds dom over menneskers ondskab.

Der vil forekomme et globalt økonomisk system (Åb. 13,16-17).
Dette var utænkeligt på apostelen Johannes’ tid. Men i dag søger globalister på ethvert trin i regeringer at forene verden. At forbinde verden monetarisk er afgørende for deres mål.

Nationen Israel ville blive født på én dag (Esaj. 66,8).
14. maj 1948 blev Israel en nation.

Jøderne ville begynde at samles i Israel igen (Esaj. 11,11-12; Ezek. 37,21-22; 38,8).
Over 5 millioner jøder er vendt tilbage til Israel i nyere tid! Dette er uden fortilfælde i menneskets historie. Aldrig har en befolkningsgruppe været spredt i hundreder af år til ethvert hjørne af verden for så at vende hjem igen til deres hjemland. Men Gud sagde det, og Han har gjort det for vore egne øjne!

Jerusalem ville være en byrde for alle nationer (Zak. 12,3).
Næsten dagligt rapporterer verdensnyhederne fra striden om Jerusalem. UN, Vatikanet og mange verdensledere ønsker at gøre den til en international by. Men Gud siger, at byen er Hans, og Han har givet den til jøderne for altid (1. Mos. 1,18; 2. Mos. 25,23; 2. Krøn. 6,6). Alle, som forsøger at løfte den, vil rive sig til blods.

Share on Facebook

Leave a Reply