Jeg er ikke imod ærkæologi. Heller ikke bibelsk ærkæologi. Tværtimod finder jeg det særdeles spændende. Men der er områder indenfor det nærmest pseudoærkæologiske område der hedder relikvierne. Relikvier er ting fra Jesu tid som har været relateret til enten Jesus direkte eller til apostlene. F.x. er der relikvier som angiveligt skulle være en apostels hånd (eller skelethånd nærmere sagt). Den slags samlede man rigtig meget på under Luthers tid. Luther selv tordnede imod det, også dengang han var ansat i den katolske kirke til at undervise. Sagen var eksempelvis den at nogle af apostlene, åbenbart havde så mange knogler at der var nok til at samle mere end syv stykker af Simon Peter ( jeg husker ikke de præcise tal for dette, så hæng mig ikke op på netop dette tal). Ret imponerende, specielt set i forhold til at kirken havde godkendt hvert eneste af disse knoglerelikvier.

Men er vi bedre i dag til at undgå et usund fokus på relikvier? Mange synes jo at det såkaldte Jesu ligklæde er særdeles interessant. De undersøger den på kryds og på tværs. De læser bøger om den, de diskuterer den. Der bliver produceret tv-udsendelser om den. Og den bliver besøgt og kigget på af folk der vil se den selv. Det ser næsten ud som om der kun findes to slags folk hvad dette ligklæde angår. Dem der er tilhængere af den, og dem der mener det er et bedrageri af høj klasse vel at mærke. Men man glemmer den tredie gruppe når man taler om ligklædet. Dem for hvem ligklædet ikke har den fjerneste betydning, fordi deres tro ikke bygger på et ligklæde. Et ligklæde som man ikke kan finde ud af at datere ordentligt. Og selv hvis man kunne, ville der ikke være nogen beviser for at dette skulle være det ligklæde, som Jesus blev svøbt ind i.

For om det er det eller ej, vil ikke have nogen betydning for min tro på at Jesus døde på korset for min skyld. Den kristne skal ikke bygge sin tro på omstændigheder, men på hvad der står i Guds ord. At dette Guds ord så igen og igen bliver dokumenteret og underbygget af ærkæologien, er jeg kun glad for. Men at bygge min tro på andet end det som Gud har åbenbaret i sit ord, såsom dette efterhånden moderne relikvie er tåbeligt tidsspilde. Husk på hvad Jesus sagde til Thomas efter opstandelsen:

“Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.” Joh. 20.29

Se mere om “moderne relivkvier” på dette link: Kristuskrans.

Share on Facebook

2 Responses to “Jesu ligklæde er ikke nødvendig for min tro”

  1. Linealis Says:

    Jeg har svært ved at se sammenligningen med Kristuskransen (eller at den skulle være problematisk i det hele taget). Til gengæld er der andre steder, hvor der kan drages en parallel. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Noas Ark, som har været genstand for en del skriverier i en dansk ugeavis.

  2. René Vester Says:

    Problemet med Kristuskransen er at den giver et forkert fokus på en død ting, istedet for Jesus. Det er et brud på de ti bud, da jeg giver fokus (tilbedelse) til noget der ikke er Gud, men som jeg bruger til at komme i kontakt med det guddommelige. Ligesom relikvierne. Men det ses også i new age bevægelsen, hvor der også er grupper som mener at de kan få noget ud af at fokusere på sten. Selvom de kan være så ekstreme at der er nogen af dem der mener der er liv i en sten (de har ovenikøbet maskiner der kan måle niveauet af liv i en sten).
    Men jeg giver dig ret i Udfordringens ubalancerede fokus på Noas Ark. Jeg er ikke imod at de bruger tid på det, men at der bliver brugt så meget tid på det, men ikke noget på evangeliet. (Ja okay engang imellem citerer de en gammel forkynder som faktisk siger evangeliet, men det er godt nok en sjældenhed efterhånden).

Leave a Reply