Nu er det kommet frem at bibellæreren og “profeten” Anders Ova, som for et stykke tid siden forudsagde at Jesu kom tilbage i 2012 (sagt i Aars frikirke februar 2009), heldigvis har trukket sine udmeldinger tilbage. Jeg tilhører dem som tager den slags ret alvorligt, den slags forudsigelser skal kristne overhovedet ikke give sig i kast med. Vi skal kunne læse tidens tegn, det er bestemt bibelsk, men vi skal ikke komme med forudsigelser om hvornår Jesu genkomst, bortrykkelsen o.l. ting skal ske. Derom er vi blevet advaret flere gange i bibelen. Jeg glæder mig over at Anders Ova har trukket det tilbage, men synes samtidig at der er flere andre ting han skulle tage og være noget mere varsom med. Der er altfor meget “jeg føler dit og jeg føler dat” over hans forkyndelse. Kunne han dog ikke bare prædike Guds ord, istedetfor at stå og gøre sig til et overfølsomt talerør for Gud, som mærker ting og sager som vi nu har set ikke var så gode, som nogen gerne ville have dem til at være.

Men ret skal være ret. Anders Ova har dog vist at han har taget ved lære. Det er mere end man kan sige om Kim Andersen fra Tagryggen.dk. Denne mærkværdige hjemmeside af folk som har meldt sig ud af kirken og i dag siger at de ser alt fra oven af (deraf navnet Tagryggen), har endnu engang forudsagt Jesu genkomst, bortrykkelsen og den sidste trængsel (det kan man se i denne artikel) . Bortrykkelsen skulle angiveligt ske i 2010. For nogle år siden forudsagde de at bortrykkelsen ville ske i 2006. Det skete som bekendt ikke. Men det har Kim Andersen fra Tagryggen åbenbart ikke taget ved lære af. For han fortsætter nu sin velkendte stil. Han er dog blevet så “smart” at han skriver i sin konklusion:

“For god ordens skyld vil jeg sige, at budskabet her er ikke en påstand. Da jeg i 2006 skrev artiklen om bortrykkelsen, misforstod og fejlciterede folk mig for at være som Jehovas vidner, der fastsatte datoer for bortrykkelsen. Formålet med disse artikler er at vække folk, og minde dem om at Jesu genkomst er en realitet, og er lige for døren.

Dog, er alt dette sandt, så vil bortrykkelsen ske senest i 2010, ved Rosh HaShanah.”

Så på den ene side siger han at han ikke er sikker på noget, og på den anden side vil han gerne forudsige det alligevel. Det er endnu et tåbeligt forsøg på en helgardering der ikke virker. Kim Andersen burde tage og omvende sig og indgå i en kirke og blive en del af Kristi Legeme istedet. Jeg er nemlig ikke i tvivl om at Kim Andersen og hans hjælpere har startet Tagryggen.dk, fordi de kunne se at der var ting der var helt forkerte i kirken. Men at melde sig helt ud af kirken, og bare stille sig udenfor er en dårlig løsning. Folk som ikke vil være en del af et kristent fællesskab, har farlige tendenser mod at få nok i sig selv, og deres egen måde at se tingene på. Det er Tagryggen.dk et tydeligt eksempel på, og jeg kan godt finde flere eksempler på dette. På trods af at det kan være svært at finde en god kirke i dag (men hvis man virkelig ikke kan finde en, burde man tage og starte ny kirke op istedet) så er kirken stadigvæk Guds gave til de kristne. Derom er jeg ikke i tvivl.

Men tilbage til Tagryggen.dk. Man skulle have troet at de havde lært noget af deres forrige fadæse(r), men det har de åbenbart ikke. Desværre ved jeg at mange kristne læser deres tåbelige hjemmeside og anser den for at være god. For de skriver ting som nogen kristne godt kan lide at høre. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Men der er intet at hente der. Find nogen bedre sider istedet, der findes bl.a. mange engelsksprogede hjemmesider som har meget mere at byde på end tagryggen, og som er drevet af folk der elsker kirken og brænder for Jesus. Tagryggens folk er på vildspor og har været det i lang tid.

Hvis vi skal kunne lære noget af Tagryggen, så er det at det er vigtigt at tilhøre en menighed/kristent fællesskab, også når det er svære tider. For der er en velsignelse ved at være i en menighed som en kristen ikke skal undvære. Iron sharpens iron som man siger. Og det kan kun ske i menigheden. Ikke ved at stå udenfor menigheden. Der vil der ikke være nogen sharpening af jernet.

Se også disse to indlæg som vedrører disse emner:

En sund holdning til Jesu genkomst

Menigheden, Guds gave til de kristne

Share on Facebook

8 Responses to “Jesu genkomst, bortrykkelsen, antikrist o.s.v.”

 1. Susan Møllerskov Says:

  Jeg er bare glad for, at folk snakker om det. Denne slags har ikke været opmuntret i nogle menigheder i mange år, fordi der findes nogle, som gerne vil have en bortrykkelsesløs anden komme.

 2. Carsten Stampe Says:

  Der er vel ikke nogen der mener at der ikke er nogen bortrykkelse. Det er vel bare et spørgsmål om hvornår, er det ikke?

 3. René Vester Says:

  Vi skal snakke om Jesu genkomst og læse tidens tegn. Det skal vi ikke glemme. Men at komme med forudsigelser om hvornår det vil ske har Jesus advaret så kraftigt imod at det bestemt er noget vi skal afholde os fra. Også selvom vi ser at det vækker folk op. For det er ikke en bibelsk måde at vække folk op på. Vi ser da heller ikke nogen positive historier op igennem tiden når man ser på hvad andre folk har forudsagt om samme.

  Personlig kan jeg se mange tegn i tiden, men jeg vil ikke komme med flyvske påstande som “Jesus kommer inden ti år” eller “Jesus har fortalt mig at Han kommer tilbage inden jeg skal dø” eller “Sælg alt hvad I har, for Jesus kommer i næste uge”. Den slags tilhører de falske profeter, og det er ikke en gruppe jeg ønsker at tilhøre.

 4. Susan Møllerskov Says:

  Ja, Carsten, der er faktisk nogle som mener, at der ikke findes en bortrykkelse.

  Hele sildigregnbevægelsen tror på en anden komme uden en bortrykkelse, som du kan læse om her:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Latter_Rain_Movement

  og du kan se en sammenligning af forskellige syn på tusindårsrige og anden komme og bortrykkelsen her:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Amillenialism

  Du kan godt forestille dig, hvor farligt sådan en teologi er….

 5. René Vester Says:

  Ja det er en af de andre grøfter man kan havne i. Du har ret Susan i at store dele sildigregnsbevægelsen er på vildspor med dette. William Branham var jo også en del af dette, og han var bestemt ikke en jeg ville sætte min tillid til, med hans Joels Army og træning af soldater til Armageddon, noget som Todd Bentley også stod for.

 6. Carsten Stampe Says:

  Jeg kender godt til “Latter rain” movement, jeg var bare ikke klar over at de ikke troede på en bortrykkelse. Der kan man bare se… 🙂

 7. Carsten Stampe Says:

  Jeg har faktisk aktivt studeret skrifterne om den sidste tid og om endetiden i en del år nu, og undervejs har jeg måttet ændre mine konklusioner en del gange…

  Det tog ikke lang tid at finde ud af at bortrykkelse før trængslen ikke er den bibelske lære, men det er et endetidssyn der behager kødet og sælger mange bøger og film.

  Det tog lidt længere tid at finde ud af, at Amillennialism rent faktisk er den Bibelske position hvad angår de 1000 år. Hvis det ikke er den Bibelske position, så står vi nemlig med et kæmpe problem.

  Bibelen fortæller os i 1 Kor. kap. 15 at døden som den sidste fjende vil blive opslugt og besejret når vi har iklædt os det uforgængelige. Dette sker som bekendt ved Jesu genkomst, men vi skal så herefter tro på at 1000-års riget bliver beboet af dødelige mennesker, der overlevede Guds dom da Jesus vendte tilbage…

  …Hvem skulle ellers gøre oprør efter de 1000 år? Sandeligt ikke dem i herliggjorte legemer!

  Et andet problem er at hvis vi skal tro på et kommende 1000-års rige, så vil det betyde en tilbagevenden til de ting der kun var en skygge af det der skulle komme, og som Gud gjorde det forbi med, da Jesus kom…

  Jeg synes derudover at skrifterne langt tydeligere taler om at opstandelsen af de retfærdige og de uretfærdige vil ske samtidig. Nogen vil opstå til dom andre til evigt liv. Når Jesus kommer tilbage og sætter sig på domsædet, da vil han have fårene til højre og bukkene til venstre, osv.

  Det eneste skriftsted der synes at kunne antyde 1000 år imellem belønningen af de retfærdige og straffen af de uretfærdige findes i Johannes-Åbenbaringen kap. 20. Problemet er bare at symbolikken i netop denne bog er meget tyk, også i dens brug af tal…

  Synet om djævelen der slippes løs for en kort tid og som drager ud for at forføre folkeslagene, gog og magog, til kamp mod de hellige, stemmer så glimrende overens med de andre syn i Joh. Åb. kap. 11, 12, 13 og 16 m.fl. I Kap. 20 beskrives hvorledes djævelen slippes løs for en kort stund (hvilket er selve årsagen til den store trængsel). I Kap. 11, 12 og 13 beskrives det hvordan dyret stiger op fra afgrunden og fører krig mod de hellige. I kap. 16 beskrives det hvorledes dragen, dyret og den falske profet ved hjælp af urene ånder bedrager jordens konger til krig mod Gud på Herrens dag.

  Det jeg vil frem til, er at synet om djævelen der bindes, så han ikke kan forføre folkeslagene til at føre krig mod de Hellige i 1000 år, hvorefter han slippes løs i en kort stund, er samme syn som i kap. 11, 12, 13 og 16, blot med en anden vinkel på…

  Der var så lidt at tygge på. Håber ikke jeg bliver stormet nu eller bliver hængt ud som kætter… 🙂

 8. Martin Willemeos Hansen Says:

  Så en interessant video omhandlende tre forskellige tekster i NT der beskriver dom. Tænker den kan give en ekstra synsvinkel på dette emne angående a-mil og pre-mil.
  http://www.prewrathrapture.com/2009/05/the_final_judgments_video.php

Leave a Reply