Jeg talte med en pensioneret pastor i går, om manglen på klar forkyndelse i kirkerne i dag. Vi var enige om at evangeliet er en dårskab for dem som ikke tror. Og det vil det fortsætte med at være. Vores forsøg på at gøre evangeliet mere spiseligt vil ikke hjælpe dem som ikke tror. De vil stadig anse evengeliet for at være en dårskab. Mange af dem der kommer i kirkerne i dag, anser det for at være en dårskab når de endelig hører det fulde evangelium. Dermed viser de blot, at de ikke er Guds sande børn. En sand kristen vil kunne genkende evangeliet når de hører det. For de kender hans røst (Johannes 10.4).

Gud har valgt at evangeliet er dårskab for verden. Det kan vi ikke lave om på, og skal heller ikke forsøge at gøre det. For os der er Guds børn er det heller ikke dårskab, men Guds kraft til frelse. For os er det livgivende vand, som giver os større lyst til at lære Gud endnu mere at kende, og leve Ham nær. Det evangelium som verden hader, elsker jeg. Det er også det evangelium som mange i kirkerne savner rigtig rigtig meget. Hvor møder jeg mange i kirkedanmark som hungrer og tørster efter evangeliets renhed. Men som pt. ikke får deres ønske opfyldt, fordi deres pastorer ikke er drevet af den samme tørst efter Guds ord. Til dig der har det sådan har jeg et ord. Du er ikke den eneste der har det sådan. Du vil være overrasket over hvor mange andre der også tørster. Men lad dette være dig en trøst; at Jesus har sagt til os:

“Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.” Mattæus 5.6

Share on Facebook

Leave a Reply