Mens vi venter på svar fra Henrik Holmgaard kunne vi godt se lidt på positive og negative sider af postmodernismen. Der er måske nogle som tror at jeg er imod alt som er postmodernistisk. Det er jeg faktisk ikke, der er områder hvor jeg synes at postmodernismen har bidraget med noget. Og så er der områder hvor jeg kan se at postmodernismen har været til stor skade. Der hvor jeg ser at postmodernismen har bidraget med noget godt er i arkitekturen. Se blot på disse billeder:

Men når det kommer til kirken, så kan jeg ikke se hvad postmodernismen har bidraget med af godt. Se blot disse billeder, som rammer mere end plet.

Hvis vi endelig skal indføre postmodernisme i kirken, så lad det være på kirkens fysiske arkitektur. Ikke på måden vi læser bibelen på. Konsekvenserne er for store!

Share on Facebook

Leave a Reply