Jeg elsker min kone, og jeg elsker hende højere end dengang jeg blev gift med hende for snart ni år siden. Min kærlighed til hende er ikke blevet mindre, tværtimod er den blevet større. Det er fordi jeg kender hende mere i dag, end jeg gjorde dengang. Hun er en fantastisk mor for vore børn. Hun tør sige mig imod, og er god til at give mig råd. Hendes tørst efter Gud smitter af på mig. Og at hun vil være sammen med mig, er mig stadigvæk en gåde, for jeg er ikke den der er nemmest at være gift med.

Sådan har jeg det også med Gud. Min kærlighed til Ham er ikke blevet mindre med årene. Den er blevet større. Den er ikke blevet lunken, men mere brændende. Den er ikke blevet overfladisk, men mere dyb. Og det er den fordi jeg har lært Ham endnu bedre at kende, end jeg gjorde i starten. Jeg har søgt Ham, jeg har læst Hans ord, jeg har bedt til Ham. Desto bedre jeg har lært Ham at kende, desto mere indsigt har jeg fået i Hans kærlighed til mig. Og når jeg kender den kærlighed, må jeg også erkende at jeg ikke fatter at Han kan elske en som mig. Hvilket også gør at jeg ikke kan andet end elske Ham.  

Lær Ham at kende, søg Hans ansigt. Lad være med at tænke Guds ord ikke er nødvendigt at læse i, for dit kristenliv. For hvis du ikke søger i Guds ord, så søger du heller ikke Ham. Og søger du ikke Ham, vil din kærlighed blive lunken og kold, og så vil du være som et rungende malm. Lær Ham at kende igennem Hans ord, igennem bøn, og igennem at dele Ham med andre, så skal din kærlighed til Ham vokse.  Så Han må blive større i dig, og du må blive mindre.

Share on Facebook

One Response to “Jeg elsker min kone”

  1. marinus Says:

    Jeg tror mere på almindelig godhed os mennesker imellem. Er ikke troende i
    den forstand. Men jeg elsker dog stadig min kone efter 29 år!

Leave a Reply