Trosbevægelsen blev i starten af halvfemserne i Danmark ekskluderet af “det gode selskab” i frikirkedanmark. Det var en ganske udemærket handling man begik dengang i både pinsekredse og apostoliske kredse. Også selvom det var lidt blodigt for flere kirker at komme igennem. Man kunne se og høre at det der blev sagt i trosbevægelsen, var i uoverenstemmelse med bibelen. Selv Udfordringen valgte dengang at sige nej til annoncører fra trosbevægelsen. Man ville simpelthen ikke give plads til den slags i deres blad.
Men i dag er der godt nok kommet nye boller på suppen. Udfordringen er fyldt med både positive artikler om folk fra trosbevægelsen, foruden en masse reklamer for deres konferencer og bibelskoler. Domino har også masser af plads til det, og Frikirkenet som står bag Domino, består jo også af en flere trosbevægelsesmenigheder, eksempelvis KBC og AMC.

Men jeg ved godt at der er mange som påstår at de ikke er tilhænger af trosbevægelsen, men som uden at have tænkt over det, har åbnet op for den lære som trosbevægelsen står for. Hvad er det for en lære? Bliv rig, sund og succesfuld med Jesus læren. For det er hvad trosbevægelsen i bund og grund siger. Det kan godt være de siger det på forskellige subtile måder, men reelt set er det hvad den står for. En der trods alt ikke er bange for at sige det lige ud, er Creflo Dollar. En prosperity preacher der bl.a. har Kenneth Copeland som inspirator (Copeland er nok en af de allerværste af trosbevægelsesprædikanterne). Prøv at se denne video og hør hvad det er han siger han mener at have grundlag for at kunne finde i skrifterne.

Det er sjældent at vi i Danmark hører nogen prædikanter sige det så klart som Creflo Dolllar her. Nemlig at det er Guds vilje at man skal være rig (selvom jeg da har hørt Jens Garnfeldt sige nogle virkelig sjove ting hvad det angår, men han er nu også svær at tage alvorlig). Ikke desto mindre har denne lære bredt sig som kræft i mange kirker. Men så man nemt ser igennem fingre med den.

Eksempel: En prædikant som jeg tilfældigvis har hørt igennem mange år, holdt en påskeprædiken hvor han faktisk fik prædiket evangeliet. Jeg var faktisk lidt overrasket over hvor godt han fik evangeliet forklaret, og syntes det var en stor opmuntring at høre taget i betragtning at jeg kendte til den kirke han var en del af. Men så sluttede han prædikenen af med at ødelægge det hele.
Efter at have talt om hvorfor Jesus måtte hænge på korset, for at sone vore synder, fik han det hele drejet over på at handle om hvorfor hans børn ikke var raske, og hvorfor Gud dog ikke helbredte dem? For han “vidste jo” at han havde krav på helbredelse til sine børn, igennem korset. Han “vidste” at han havde krav på succes og et sundt liv. Men spørgsmålet er nok nærmere, hvor “vidste” han det fra? Fra trosbevægelsen selvfølgelig. Jeg ved at den selvsamme mand har arbejdet sammen med folk fra trosbevægelsen, faktisk har han flere gange inviteret Jens Garnfeldt, og andre ekstremister. Han var påvirket af en lære som ikke kommer fra Gud, og ikke har sit udgangspunkt i bibelen, men i Kenneth Hagins og Kenneth Copelands modbydelige vranglære.

Desværre er den form for sammenblandet forkyndelse ikke sjælden. Den er nærmest blevet symptomatisk i flere forhenværende gode kirker. Man formår ikke at skille skidt fra kanel, og blander istedet det hele sammen i en stor pærevælling, som reelt set er ødelæggende for evangeliets budskab.

Konsekvensen af at høre på en sådan forkyndelse, bliver en nedgradering af korset. For korset handler ikke om at jeg har ret til at få helbredelse, rigdom eller succes eller hvad man nu kan kræve af underlige rettigheder. Korset handler primært, sekundært og tertiært om at Gud måtte blive menneske og nedværdige sig selv til den mest ydmygende måde at dø på, og tilmed dø som fuldstændig uskyldig, for der at kunne bære vore synder, og betale dem fuldt ud. For at enhver der vil give sit liv til Ham, og følge Ham kan få evigt liv i Himlen hos Ham. Korset handler ikke om at vi har krav på noget. Korset er Gud der rækker ud i sin nåde til os. Vi kan ikke kræve noget som helst af Gud. Vi har grund til at være taknemmelige istedet for, og vise Gud at vi elsker Ham, hvad enten vi er syge eller raske, fattige eller rige, succesfulde eller fiaskoer.
Paulus skrev Filliperbrevet mens han sad i et romersk fængsel, og de fængsler var ikke særlig rare. Alligevel er Filliperbrevet fuld af glæde og fred, fordi Paulus har fundet ud af at have sin glæde i det rettte. Ikke i sin jordiske rigdom, eller mangel på samme. Ikke i sin sundhed, sygdom, eller manglende frihed. Men i Jesus Kristus. Den Jesus Kristus prædikede Paulus klart og tydeligt uden at være influeret af hverken gnosticisme eller trosbevægelseslære. Han vidste godt hvad der var vigtigt at have fokus på, og det var ikke om han var rig eller fattig, men at tilhøre frelseren der bøjede sig ned til os, mens vi stadig var fjender af Ham.Det er værd at prædike, det er værd at glæde sig over. Men et budskab der er inficeret af vranglære, er ikke godt at prædike, og heller ikke noget at glæde sig over. Lad os glæde os over det rette, og ikke det urette.

“For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde; så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses, ved at han lever. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus; ved ham har vi nu fået forligelsen.” Romerne 5.10-11

Share on Facebook

2 Responses to “Infektionen fra trosbevægelsen der bredte sig”

  1. Leif K Says:

    Godt skrevet, René, og hvor er jeg enig!

    Vi bør lære (og leve efter) af 1. Tim. 6, 6-10:

    “Og vist er det, at gudsfrygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv ;for tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den; v8 har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. v9 Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. v10 For kærlighed til penge er roden til alt ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter.”

  2. Birthe Jensen Says:

    Sådan, bedre kan det ikke siges. Misbrug af Guds Ord og og Jesu Kristi frelserværk på Golgatha for personlig vindings skyld.

Leave a Reply