Der findes meget underligt på internettet. Det er jo det der sker ved ytringsfrihed, som jeg dog stadig vil forsvare. Men har vi ytringsfrihed er vi også nødt til at kunne tænke selv. Så at vi ikke falder for ethvert nyt eller gammelt postulat. Vi er selv nødt til at bedømme det, eller finde ud af hvordan vi kan bedømme det.

I kristne kredse bliver der nogle gange spurgt om Tagryggen.dk. Mange mener de er forkert på den, mange bryder sig ikke om den, mens nogle er i tvivl. Hvis du ønsker at se en analyse af Tagryggens arbejdstilgang, så gå ind på David Jakobsens hjemmeside apologetik.dk. Linket fører dig til indlægget.

For nogle vil det måske være et kedeligt indlæg. Men det begynder at blive spændende da Kim Andersen begynder at kommetere på det der bliver skrevet. Den diskussion David og Kim har der er meget interessant at læse, og viser nogle sider af Tagryggen, som mange nok ikke kendte til. Jeg blander mig selv lidt i diskussionene her og der. Men det mest spændende er at se Davids kommentarer, der er meget skarpe og intelligente. Bedøm selv Kim Andersens. Der er mens det her bliver skrevet 34 kommentarer, og jeg er ikke sikker på at det stopper der.

David Har forresten også skrevet pænt meget om talsmænd fra emergent church bevægelsen. Det er et rigtig godt stykke arbejde han gør der, som er absolut læseværdigt. Specielt indlægget om Tony Jones er ret afslørende. Indlægget kan læses her: Apologetik.dk om Tony Jones

Share on Facebook

29 Responses to “I tvivl om Tagryggen.dk og deres lære”

 1. Susan Møllerskov Says:

  Here er noget at tænke på med hensyn til David Jakobsen og Kim Andersen. Denne citat er fra s. 67 af “50 Years in the Church of Rome” af Charles Chiniquy:

  There are several imposing ceremonies at the ordination of a priest; and I will never forget the joy I felt when the Roman Pontiff, presenting to me the Bible, ordered me, with a solemn voice, to study and preach it. That order passed through my soul as a beam of light. When holding the sacred column, I accepted the command with unspeakable joy but I felt as if a thunderbolt had fallen upon me when I pronounced the awful oath which is required from every priest: “I will never interpret the Holy Scriptures except according to the unanimous consent of the Holy Fathers.”

 2. René Vester Says:

  Hej Susan
  Det som David Jakobsen (og jeg) forsøger at vise, er at det er den metode som Tagryggen har valgt til at afsløre vranglære der er uegnet. Vi har ikke nødvendigvis noget imod de områder som de kommer ind på. Vi mener blot at skal man gå ind og vurdere andres lære, så skal det også ske på et ordentligt grundlag. Samtidig skal man også selv kunne tåle at blive testet. Det sidste synes jeg Tagryggen har haft svært ved.
  Jeg synes at debatten hos David viser en mand (Kim Andersen) som har svært ved at være skarp. Som har en forkert tilgang til bibelen. Og som begår de samme fejl som dem han selv anklager. Jeg benytter mig overhovedet ikke at Tagryggens artikler, heller ikke selvom man kan finde noget der måske er i orden. Der er for meget derinde som ikke er i orden. Hvis jeg skal finde informationer, vil jeg at dokumentationen er i orden, og at den kommer fra troværdige kilder. Jeg skal jo selv en dag stå foran Herren.
  Så det er kun det som debatten handler om.

 3. Susan Møllerskov Says:

  Hej Rene,

  Ja, men jeg foreslår bare hvor David synes at komme fra.

 4. Markus Hvannastein Says:

  Et som jeg lige blev i tvivl om når jeg skimmede kommentarene.. var at hverken du eller David tog nogen særlig “afstand” fra den katolske kirke.. (jeg har kun skimmet, det kan være det ikke var relevant)

  Synes du det rigtigt for kristne at være “i fællesskab” eller at gå i økumeni med katolikker, som FrikirkeNet i en vis grad gør ? Taget i betragtning at katoliktisme er lige langt væk fra kristendommen som Jehovas Vidner, Mormorner og andre falske religioner i praksis og i dens trosbekendelse..

 5. René Vester Says:

  Hej Markus
  Nu handlede diskussionen for Davids og min side ikke om den katolske kirke eller om frikirkenet er på vildspor. Det handlede om den metode man brugte til at konkludere dette. Den metode som Tagryggen bruger her, er ikke i orden. At metoden så ovenikøbet medfører at Kim Andersen ender i noget vranglære omkring treenigheden, viser hvor alvorligt dette er. For at forstå dette skal du nok nærlæse engang til.

  Når det er sagt, så vil jeg gerne erkende at der er problemer i den katolske kirke, og der kan forekomme problemer hos de frikirker der samarbejder med katolicismen. Men hvis jeg skulle gå ind på dette område ville min tilgang være en helt anden end tagryggens.
  Et af Tagryggens problemer og de nogle kirker har eller har haft, er at vi har haft en tendens til at stereotypificere alle katolikker. Vi har gjort dem til en stor homogen masse, som tænker ens, og siger ja og amen til alt hvad paven siger. Men så enkelt er det bestemt ikke. Ligesådan er der mange i det missionske der har stereotypificeret karismatikere, og karismatikere der har stereotypificeret de missionske. Det er bare for enkelt.
  Jeg har mødt brændende kristne som var katolikker, indre missionske, luthersk missionske, pinsevenner, baptister, missionsforbund, trosbevægelsen og husmenighedstilhørende o.l. Men jeg har mødt mindst ligeså mange fra de samme steder som bestemt ikke var brændende. Som ikke havde nogen levende tro, som ikke tog deres liv med Gud alvorligt.
  Med det har jeg ikke sagt at jeg fuldstændig godkender den katolske kirke, men at sige at alle der kommer i den katolske kirke ikke er kristne, mener jeg er at tage munden for fuld. Lad os vurdere og bedømme læren. Det generer mig bestemt ikke. Men lad os gøre det på et ordentligt grundlag, og uden at dømme alle i Helvede.
  Hvis du ønsker at få den katolske kirke bedømt, så vil jeg anbefale dig at spørge folk fra Dansk Bibel Institut, eller lignende steder. De plejer at kunne svare præcist og bibelsk på spørgsmål som disse. Men jeg kan ikke anbefale at bruge Tagryggen som kilde.

 6. Markus Hvannastein Says:

  Jo jeg forstår.. ser også problemet hos Kim, en eller anden mærkelig lære som jeg ikke har hørt før..

  Måske lidt sarkastisk, men vi kan så vel ikke stereotypificere alle de andre falske religioners efterfølgere, der må vel være kristne mormoner, kristne jehovas vidner, kristne buddister og kristne muslimer.. jeg har da set mange brændende jehovas vidner.

  I den forstand, at en katolik tror på en normal katolsk trosbekendelse(f.eks. De 7 sacramenter og gode gerninger til frelse osv.).. Noget andet er hvis han ikke tror på en katolsk trosbekendelse,.. og er kristen, men da er personen velsagtens ikke katolik i rigtig forstand..

  Ellers kan vi lige så godt sige at en muslim er kristen.. så længe han tror og er omvent.. men da er han ikke muslim længere, men kristen..

  Det er bare termologien man skal have på plads.. En katolik som tror på alting den katolske lære lærer er fortabt.. mens en kristen, som tror det, som bibelen siger, er frelst..

  eller hvad ?

 7. Susan Møllerskov Says:

  Hej alle sammen! Jeg mener bare, at Kim bygger på et fundament og David på et andet. De kommer aldrig til at enes, men det kan godt være at Kim tager for givet at folk forstår fundamentet. Man kan bare kigge på den katolske kirkes katikismus for at se at alle som tror på den overhovedet ikke er kristne. Jeg har også oplevet at når jeg spørger en katolikker “Er du kristen?”, er svaret “nej, jeg er katolik.” Hvis selve katolikkerne kender forskellen, hvorfor kan vi ikke se det?

 8. René Vester Says:

  Til Markus
  Det er et rigtigt godt spørgsmål som du kommer med der, og jeg opfatter det ikke sarkastisk. Der er nogle faldgruber her, som nogle er faldet i. Derfor vil jeg meget gerne besvare netop dette spørgsmål i et senere indlæg, som nok kommer snart. Så tak for spørgsmålet.

  TIl Susan
  Jeg er enig med dig i at der er problemer med den katolske katekismus. Men Martin Luther overførte en del af den katolske katekismus til den Lutherske. Se blot de ti bud, som kun indeholder ni af budene. Det ligner ti, men en er fjernet og den sidste er delt i to bud, for at kunne beholde tallet 10. Betyder det at folk der holder sig til den lutherske katekismus allesammen er fortabt? Det har jeg svært ved at tro. Så hvor går grænsen?
  Dertil er det et problem hvis en katolik kun bekender sig som katolik og ikke som kristen. Men som jeg har skrevet før, så har jeg mødt flere katolikker som var brændende kristne, og søgte i Hans ord. Så jeg ser blot sagen som mere kompleks end mange andre gør det, deriblandt tagryggen.dk. Det betyder ikke at jeg støtter den romersk katolske kirke som nogen får det til at lyde som. Men at jeg ikke vil dømme en udenfor, fordi en er tilknyttet den katolske kirke. Jan Hus var jo katolik og forkyndte det rene evangelium, at den romersk katolske kirke brændte ham på bålet for det, er en anden sag. Men han var præst i den kirke, og prædikede evangeliet i den kirke. Men den romersk katolske kirke stoppede ham. Hvis jeg sagde at man ikke kan være kristen og samtidig være tilknyttet den romersk katolske kirke, så ville jeg være nødt til at dømme Jan Hus udenfor Guds rige. Det finder jeg ikke mig selv i stand til at gøre!
  Min opgave er at vise hvad der er sund og bibelsk lære, og samtidig vise hvad der er usund og ubibelsk lære. Hvis jeg gik efter kirkesamfundene, så kunne jeg finde noget der var galt med alle, af større og mindre grad, og pludselig så er der ingen der er frelst mere. Det er ikke en konklusion jeg tror på, og heller ikke en metode jeg vil bruge. Men jeg tror på at det er vigtigt at forkynde det rene uforfalskede evangelium. Og at arbejde for at fremme det arbejde. Det er muligvis en tilgang som ikke har været så brugt, men som jeg faktisk tror mere på end at hænge hinandens kirkesamfund ud, og gøre alle ens.
  Der har jo været tider hvor man bare ikke kunne lide baptisterne, og tider hvor man bare ikke kunne snuppe karismatikerne, og engang for lang tid siden kunne man ikke klare at være i stue med indre mission. Fordi man skar alle over en kam. Det ønsker jeg ikke at gøre her på siden.

 9. Linealis Says:

  @Susan: Jeg har svært ved at se nogen inkonsekvens. Selv om Romerkirken fører vranglære på mange punkter, så kan enkelte katolikker godt have forstået korsets dårskab. Men det betyder jo ikke at evangeliske kirker skal samarbejde med Rom eller nogen som helst katolik med en officiel position i Romerkirken.

 10. Linealis Says:

  @Susan: Lad mig formulere det på en lidt anden måde: Jeg har svært ved at se nogen inkonsekvens. Selv om Romerkirken fører vranglære på mange punkter, så udelukker det ikke at kan nogle få katolske lægfolk kan have forstået korsets dårskab*. Men det betyder jo ikke at evangeliske kirker skal samarbejde med Rom eller nogen som helst katolik med en officiel position i Romerkirken. Det vil jeg mene er en rigtig dårlig idé (dårligere end at invitere biskoppen til at prædike i missionshuset). Uanset hvad disse katolikker ellers siger og prædiker. Så længe de er katolikker står de inde for Romerkirkens lære, som fører folk vild.

  * Til Markus: (parentes til Markus: Det er ikke nogen hemmelighed at de færreste katolikker ikke tror på Romerkirkens lære. De fleste er mere liberale, men enkelte har måske gennem anfægtelser opnået syndserkendelse?

 11. Markus Hvannastein Says:

  @Linealis: Ja “katolikker” kan sagtens have forstået korsets dårskab, men det kan jehovas vidner, mormoner, ortodokse jøder, unitarister, shahamister, buddister og muslimer også.. men vil omvende sig fra det gamle mennekse, da er bliver kristne.. du kan f.eks ikke tro på gode gerninger til frelse og nåde til frelse samtidigt..

  Kan så en person der siger, jeg er katolik, men tror ikke på Romerkirkens lære, prædike i vores kirker ? …(nu tænker jeg ikke kun på betydningen af ordet katolik=universal, men det vi sætter i forbindelse med det, eller skal han omvende sig?)

  “Det er ikke nogen hemmelighed at de færreste katolikker ikke tror på Romerkirkens lære.” .. det er lidt absurbt, det er ligesom at sige, jeg er jehovas vidne, men jeg tror ikke på det som vagttårnet siger.. ?

  @Rene: Du siger Jehovas Vidner er en sekt, mens Katoliktismen et kirkesamfund.. kunne du lige redegøre for det, jeg ser ikke hvilken forskel der skulle være untagen at Katoliktismen er meget større og mere liberal i visse kredse ?.. Men det kommer måske i et kommende indlæg 🙂 ..
  Ved ikke hvornår kristne er begynte at se katolikker som kristne,.. Man får hverfald en anden vinkel når man f.eks. læser klassikeren “Foxe’s book of Martyrs”.. Også hvis man læser qoutes hos Spurgeon, Macarthur, Wycliffe, Jan Huus og andre..

 12. René Vester Says:

  Hej Markus
  Ja jeg vil også komme ind på hvordan man definerer en sekt, i et snart kommende indlæg.
  Jeg synes ellers Linealis får defineret det ret fint, på en både skarp og afbalanceret måde. Det er en tilgang jeg tror vi kunne lære noget af.

 13. Susan Møllerskov Says:

  Hej til jer alle sammen! I har alle sagt den sandhed, som jeg ville have sagt. OK, hvis det ikke er formålet med denne blog at pege på en bestemt kirkesamfund, fint – vi skal kende rammerne her. @Rene: “Hvis jeg gik efter kirkesamfundene, så kunne jeg finde noget der var galt med alle, af større og mindre grad, og pludselig så er der ingen der er frelst mere.” Lige netop! Men jeg siger ikke, at medlemerne ikke er frelst bare fordi de hører til grupper som forkynder en forkert doktrin. Jeg siger at HVIS man STOLER på den forkerte doktrin for at blive frelst, så er man ikke. Og hvis man er medlem af en kirke og ikke tror på deres doktrin, så er vedkommende ikke fair ved at fortsætte i kirken. Hvis man ville være katolik, så skal man være katolik med hele sit hjerte eller finde en anden menighed. Hvis man tror på tungetale, skulle man faktisk ikke være medlem af en Baptistkirke, det er ikke fair. Hvis man ikke tror på medlemskab, så skulle man ikke være medlem, osv. osv. Hvis man ikke har mod til at leve efter sine overbevisninger, så har man faktisk ingen overbevisninger. Og det er lige derfra en masse forvirring kommer.

 14. Linealis Says:

  @Markus: Du overser at JV er en sekt, mens Romerkirken mange steder er en slags folkekirke; det er en væsentlig forskel. Sammenligningen med buddhister og muslimer er i særklasse absurd. Hverken buddhister eller muslimer beder til den levende Gud eller læser i Bibelen. Det er der trods alt en chance for at en katolik gør, og Guds ord vender som bekendt aldrig tomt tilbage.

 15. Markus Hvannastein Says:

  “Linealis:Hverken buddhister eller muslimer beder til den levende Gud…” det gør en katolik pr. definition heller ikke, dvs. hvis han altså tror på Romerskirkens lære.. det er en anden kristus og en anden gud.

  Man kan da sagtens sammenligne katolikker med andre falske religioner på mange andre måder.. Det som det som vi diskuterer nu, handler om delvis definitioner(f.eks. hvad er en sekt? der findes et hav af sub-definitioner) og termologi, som faktisk er meget vigtig i denne sammenhæng.. da det handler om himmel eller helvede.
  Vi vil jo nødigt tro en person er noget han i virkeligheden ikke er.(f.eks. frelst)

  “Rene: Jeg synes ellers Linealis får defineret det(sekt) ret fint, på en både skarp og afbalanceret måde. ” Hvor henne ?

  Jeg ved dette er ikke et “hovedemne”, men synes altså dette er meget vigtig at få på plads.. da der er meget forvirring, jeg er da hverfald selv forvirret..

 16. Martin W Hansen Says:

  @Markus Hvannastein

  Ja, du har ret i at frikirkenet er meget økumenisk, har set flere annoncer og artikler om katolicismen deri, og det stopper ikke der, der er også artikler om Syvende Dags Adventismen, en organisation der ikke en gang tror på at vi har en sjæl/ånd der lever videre efter at legemet er dødt, plus at de har sløjfet Helvede. SDA har ligesom den RKK en ekstra autoritet, ikke en pave, men en falsk profet Ellen G. White.

  I Jesus,
  Martin

 17. Georg S. Adamsen Says:

  Hej René

  Du skriver i en kommentar ovenfor:

  Jeg er enig med dig i at der er problemer med den katolske katekismus. Men Martin Luther overførte en del af den katolske katekismus til den Lutherske. Se blot de ti bud, som kun indeholder ni af budene. Det ligner ti, men en er fjernet og den sidste er delt i to bud, for at kunne beholde tallet 10. Betyder det at folk der holder sig til den lutherske katekismus allesammen er fortabt? Det har jeg svært ved at tro. Så hvor går grænsen?

  Jeg vil gerne spørge dig:

  1. Hvilken katolsk katekismus taler du om, at Luther skulle have overført fra i årene før 1530? Mener du, at det er den samme, som det vi kender som Katolsk Katekismus nu om dage? Eller hvordan er din kobling?

  2. Kender du begrundelsen for, at De ti bud ser ud hos Lther, som de gør? Hvis du gør, betyder det så, at du er enig med de reformerte frem for med Luther? Og hvis du vil svare ja til det, hvordan mener du så, at dette konkrete bud skal forstås og efterleves?

  3. Med spørgsmålet om, om folk, der holder sig til den lutherske katekismus, alle sammen er for tabt, synes du at forudsætte noget bestemt. Hvad er det, du forudsætter? Og hvad er dit grundlag?

  Jeg vil faktisk gerne bede dig svare nu og ikke blot i et senere indlæg, for jeg mener faktisk, du rejser en alvorlig anklage mellem linjerne.

  Men da du jo lægger stor vægt på at have dokumentation for det, du skriver, skulle det jo heller ikke være noget problem at redegøre for det.

  Med venlig hilsen

  Georg

 18. Susan Møllerskov Says:

  Hej Rene og Georg,
  Ja det er rigtigt, at Luthers Katekismus bruger de samme ti bud som den katolske, jeg har en Gyldendal 1978 udgave og det står der stadigvæk som i den gamle jeg har set før, men ikke kan lige finde nu. Det andet bud om billeder er fjernet og det sidste om at begære er delt op i to, så det at begære en andens hustru er adskilt fra at begære alt andet. Ved ikke om det hjælper denne diskussion.

 19. René Vester Says:

  Hej Georg
  Min kommentar var ikke en anklage mod Luther. Ham har jeg kun grund til at se op til. Men det Susan taler om er præcis det jeg hentydede til.
  De ti bud i bibelen er ikke de samme som i Luthers Katekismus. De ti bud han har kan jeg kun se er et levn fra den katolske kirke. Jeg ved ikke hvad begrundelsen er for at han medtog dette. Men de ti bud er stadigvæk dem der står i bibelen. Det kan jeg ikke se noget galt i at mene.

 20. Susan Møllerskov Says:

  Hej igen Rene og Georg! Jeg fandt den! den gamle Luthers Katekismus fra Gyldendals 1897! Og ved du hvad? Det er NÆSTEN men ikke NØJAGTIG det samme som den katolske. Det katolske 9. bud er Du må ikke begære din næstes hustru. Luthers 9. bud er Du må ikke begære din næstes HUS! Luther putter hustru ind med alt andet i det 10. bud. Jeg har også den Lille Katolsk Katekismus fra KIRCHE IN NOT/OSTPRIESTERHILFE i Tyskland med copyright i 2000. Jeg ved ikke om det gør en forskel, men hvis vi skal dokumentere noget, skal vi gøre det rigtigt. Der står også HUS i den 1978 Gyldendals 9. bud, men jeg læste det hurtigt inden jeg skrev sidste gang.

  Der står i Bibelen at de frelste findes også i Babylon, man kan bare læse hvor Gud befaler os til at komme ud:

  Revelation 18:4 (KJV) And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, MY PEOPLE, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.
  1717: Og jeg hørte en anden røst af himmelen, som sagde: gåer ud af den, I som ere MIT FOLK, at I skal ikke blive deelagtige i dens synder, og at I skal ikke faae af dens plager.

 21. Linealis Says:

  @Markus: Gud er den samme, uanset hvad man tror om ham. Konsekvensen af det du siger er, at Gud kun hører bøn fra mennesker der har bestået troslære-eksamen til ug med kryds og bolle.

 22. Georg S. Adamsen Says:

  Hej Rene. Jeg forstår ikke helt, at du ikke mener, der lå en anklage mod Luther i det, du sagde. Hvad mente du så med det, du skrev? Hvordan kan du overhovedet stille et spørgsmål om, hvorvidt nogle går fortabt, hvis de holder sig til Luthers katekismus, hvis du ikke mener, der er noget at anklage Luther for?

  Okay, men jeg tager til efteretning, at du ikke anklager Luther. Så vil jeg til gengæld tillade mig at ønske, at du er lidt mere forsigtig, når du skriver. For nu at skærpe mit ærinde: Hvis du mener, tagryggen.dk skal kritiseres – og f.eks. er enig med David i, at man ikke kan bruge argumenter af typen “guilt by association” – så bør du også selv holde dig fra den slags lidt for smarte bemærkninger.

  Men hvis du derimod er teologisk uenig med Luther og mener, det er udtryk for vranglære, så sig til. Det skal jeg hellere end gerne give dig svar på.

  Mvh.

  Georg

 23. Georg S. Adamsen Says:

  Til René og Susan

  Jo da. De to store katolske katekismer fra 1566 og 1992 har samme inddeling af De ti bud, som Luther havde. Det var, om jeg så må sige, kirkeligt arvegods.

  Men det er altså lidt anakronistisk at tale om, at Luther skulle have taget materiale fra de katolske katekismer, som blev udarbejdet efter Luthers.

  Det er også en misforståelse, hvis man tror, at Luther havde til hensigt at citere De ti bud. Sagen er mere kompliceret. Det kan være, man er uenig med Luther. Det var de reformerte på Luthers tid (Karlstadt, Zwingli, Calvin). Men når René siger, at han ikke rettede nogen anklage mod Luther, går jeg ud fra, at han ikke er enig med de reformerte på det punkt.

  Mvh.

  Georg

 24. René Vester Says:

  Hej Georg
  Jeg kan altså ikke se hvorhenne at jeg skulle have anklaget Luther. Du lægger mig ord i munden synes jeg. Når det er sagt så mener jeg stadigvæk at den Lutherske katekismus kun indeholder ni af de ti bud. Og jeg forstår ikke hvorfor man holder fast i den.
  At jeg mener dette betyder ikke at jeg som nogen gør, anser den lutherske kirke som et falsum. Det være langt fra!
  Hvad angår Davids metoder og mine metoder, så er de ikke helt de samme. David er meget tro mod nogle akademiske principper. Mens jeg ønsker at det der bliver skrevet kan dokumenteres og forsvares.Dertil er Davids sprogbrug også en ganske anden end den jeg bruger. Der må være plads til forskellighed, og forskellige metoder. Men vi skal ikke acceptere enhver der kommer med anklager, hvis de ikke er underbyggede.

 25. Henrik Says:

  Hvis man vil have grundig information om hvad katolisisme er og hvor det bærer hen kan jeg anbefale bøger fra Roger Oakland, http://www.understandthetimes.org

  Det forbavser mig ikke at se at evangeliske kristne horer med katolisismen – bare læs 5 mosebog, Josva og dommerbogen – der kan du læse hvad isralitterne gjorde og som “de sande kristne” vil gøre her i endetiden.

  De havde også en masse undskyldninger, på trods af at Gud sagde utallige gange at de ikke skulle tilbede andre Guder.

 26. Anders Muff Says:

  Åben vinduet og bevæg jer lidt ud. Der må være mere til livet end den stank der breder sig her…

 27. Susan Møllerskov Says:

  Se her hvad paven sagde for nylig:

  The Vatican’s invitation “is not in any way contrary to the ecumenical movement but shows, instead, its ultimate aim which consists of reaching full and visible communion of the Lord’s disciples,” Benedict told the members of the congregation,

  Og hvis I ikke tror det:

  part of the Vatican’s broader, long-term ecumenical effort to unify all Christians who have separated from Rome over the centuries.

  Det hele kan læses her:

  http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2010/01/15/international/i034226S89.DTL

 28. Bill Says:

  Jeg synes nu det er ham David der virker uskarp og tilmed usaglig.

 29. René Vester Says:

  Kunne du ikke forklare hvorfor du mener det? For sådan som din kommentar står nu, så er din argumentation dårligere end Kim Andersens.

Leave a Reply