Ja jeg har svaret på hvornår der kommer vækkelse. For det står i Joels bog, en af de små profeter i det gamle testamente. Okay der er selvfølgelig andre områder som der også burde være fokus på, men der står ihvertfald noget i Joels bog som burde få os til at tænke over hvad der forventes af os før der kommer vækkelse. Eller nærmere sagt af præsterne. Forklaring følger.

I starten af Joels bog læser man om en masse forbandelse død og ødelæggelse som Gud vil sende over Israel. Det er ikke rare sager som Han vil sende. Se blot her:

“Marken er ødelagt,
      agerjorden sørger;
      ja, kornet er ødelagt,
      mosten slår fejl,
      olien sygner hen.
      Bønderne bliver til skamme,
      og vindyrkerne jamrer
      over hveden og byggen,
      for høsten på marken slog fejl.
      Vinstokken tørrer ud,
      figentræet sygner hen,
      granatæbler, palmer og æbletræer
      – alle markens træer visner.
      Ja, glæden er gjort til skamme
      blandt menneskene.”
Joel 1.10-12

Det er jo ikke det man har allermest lyst til at høre, men det var Herrens ord. Og det fortsætter med at blive endnu værre i andet kapitel. Men i vers 17 står der så:

“Mellem forhallen og alteret
      skal præsterne, Herrens tjenere,
      græde og sige:
      »Vær barmhjertig mod dit folk, Herre!
      Gør ikke din ejendom til spot,
      så folkeslagene håner den.
      Hvorfor skal man sige blandt folkene:
      Hvor er deres Gud?«”

Før dette vers kan man læse at det var folket der skulle græde og faste, men her er det præsterne der skal græde. Og hvad sker der når præsterne begynder at græde. Når man læser videre ser man at velsignelsen kommer. Først da vil Herren skåne sit folk, når præsterne begynder at græde. Hvordan velsignelsen er kan læses her i Joels bog kapitel 2 fra vers 18-27.
Hvor mange af vor tids præster græder? Hvor mange af dem græder over vort lands synd? Hvor mange af dem græder over kirkens ligegyldighed overfor det ord Gud har sendt os? Hvor mange græder over kirkens folk der ikke tager synd alvorligt, men tror det er nok at synge smukke sange, og bare have en eller anden slags tro på Gud som ikke medfører et gudsfrygtigt liv? Hvor mange af præsterne græder over deres egen synd, og har de nogensinde gjort det?

For hvis vi virkelig ønsker at der kommer vækkelse fra Gud, så vid dette: Den starter i Guds folk, og hele Guds folk er et helligt præsteskab (første Peter 2.9). Hvis ikke de græder over deres egen og landets synd, så får vi ikke den vækkelse vi så gerne vil have. Ligegyldigt hvor mange profeter der profeterer om det, og hvor meget der står i vores kristne medier om det. Først når Guds folk bliver vækket, vil dette land opleve at blive vækket. Tør vi se på os selv for at finde ud af om vi er vækket?

Share on Facebook

Leave a Reply