Johannes Døberens budskab var en advarsel imod den kommende dom. Men hvorfor er det så vigtigt at have den del med i den nytestamentlige forkyndelse? Jo, hvis man finder ud af hvad bibelen siger om Helvede, så er det noget vi er nødt til at tage alvorligt, også i forkyndelsen, selvom det ikke er det som folk har allermest lyst til at høre om. Johannes Døberen prædikede så det var nemt at forstå at vi har brug for en frelser for at vi må kunne undgå dommen. Tilmed pegede han også på den frelser, nemlig Jesus Kristus.

Det taler jeg om i denne prædiken, og også om hvordan det er i Helvede, men ikke baseret på overleveringer, men på det der står i bibelen. Det er også voldsomt nok. Men jeg kommer også ind på hvorfor det var vigtigt at Jesus blev døbt. Mange har undret sig over dette. Men når vi finder ud af hvorfor, ser vi endnu engang at evangeliet kommer frem igen og viser hvor stor Gud er, og hvor små vi er i forhold til Ham. Men jeg vil også komme ind på hvorfor det er så vigtigt at holde fast i treenighedslæren i relation til Jesu dåb. Men hør selv hvorfor.

Overordnet set, var det med en større ydmyghed jeg gik i gang med denne prædiken som var over sidste halvdel af Mattæusevangeliets tredie kapitel, end normalt. Men det har jeg det kun godt med. Jeg tror det er en god prædiken at give videre til folk der ikke er kristne, fordi den netop advarer så kraftigt imod den kommende dom. En dom som alle mennesker har brug for at tage alvorligt. For vi skal alle stå foran Gud på dommens dag. For nogen vil det være til glæde, for andre vil det være til fortrydelse over sit liv.

Share on Facebook

Leave a Reply