Noget som undrede mig som nykristen var at Jesus efter at have helbredt nogen, ofte befalede dem at gå hen til præsten for at blive undersøgt. Dertil sagde han også tit at folk ikke skulle sige til andre at Han havde helbredt dem. At få ind i hovedet hvorfor det lige var sådan, og så samtidig være i et kirkesamfund, hvor det visse steder lige netop var en enorm fokus på helbredelse, og på markedsføring af helbredelse i stedet for Kristus har gjort at det har været svært for mig at forstå.


Men ved bibellæsning, og god bibelundervisning, så er det fascinerende at finde ud af hvad det betyder for os i dag at Jesus sagde som Han gjorde. Sagen er den at på Jesu tid, havde præster også en lægelig tjeneste. De skulle vurdere om en sygdom var så alvorlig at man var nødt til at blive udelukket fra den normale del af samfundet, og hvornår man kunne få lov at komme tilbage efter at være blevet helbredt. Særlig spedalskhed var noget som der skulle undersøges grundigt, da en spedalsk skulle holde sig langt væk fra andre, og råbe ”Uren, uren” i fald man så andre komme hen til en. Så spedalskhed var noget man tog meget alvorligt. I mosebøgerne kan man læse hvordan man skulle vurdere spedalskhed. Efter at være blevet rask fra en spedalskhed, skulle man faktisk isoleres i en periode, hvorefter præsten igen skulle tjekke om spedalskheden virkelig var helt væk.
Så hvis man havde været spedalsk, og var blevet helbredt, så skulle ens helbredelse godkendes først. Et af de steder hvor vi ser Jesus helbrede en spedalsk er i Mattæus 8.1-4:

”Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: »Jeg vil, bliv ren!« Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham: »Se til, at du ikke siger det til nogen; men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem.«”

På den ene side kan man nemt undre sig over at Jesus sendte en helbredt hen til præsten for at lade sig syne, for var Jesus da ikke sikker på at han var blevet rigtigt helbredt? Jo, Jesus vidste godt at Han var fuldstændig helbredt, men Han ville også efterleve de regler som Gud havde givet dem igennem Moses. Hvis Jesus ikke havde budt manden at gå til præsten, så ville de religiøse kunne anklage Ham for at bryde Moselovens regler. Samt for at lade ham kalde folk der ikke var godkendt som rene, være rene uden det etablerede samfunds godkendelse heraf.

Men der er også den anden side, som vi desværre overser nemt. Hvis Jesus sendte en helbredt hen til præsten for at få vurderet om helbredelsen kunne godkendes eller ej, så skal de folk der beder for syge i dag, i endnu større grad sende folk til læge for at få vurderet om de virkelig er blevet raske. Hvis man virkelig er blevet helbredt, så bør den helbredelse også være klar nok til at den kan blive dokumenteret.
Der er en sørgelig tendens til at nogen folk der er blevet bedt for, ikke tør at gå til læge for at få en faglig vurdering af deres helbredelse. Årsagerne kan være mange, men en der går igen, er at man mistænker det at gå til lægen for at være et tegn på dårlig tro. Hvad det jo slet ikke er. For hvis Jesus kunne sende folk til den tids læger, så skal vi da gøre det i endnu større grad. Der findes tilmed eksempler på at man har fået at vide at man risikerer at miste sin helbredelse hvis man går til lægen, og på den måde viser ”svag tro”.

Jeg vil gå så vidt som til at sige at hvis en helbredelsesprædikant ikke anbefaler dem han beder for, om at gå til lægen og få vurderet deres helbredelse, så efterlever han ikke Jesus på dette område. Og i og med at det er noget vi ser gentagne gange i det nye testamente, så er det ikke noget vi kan ignorere.
At påstå en person er blevet helbredt, uden at der har været faglig vurdering indover er ikke nødvendigvis i orden kan vi altså se. Dertil er et mirakel af Jesus også i stand til at blive både bedømt og vurderet af udenforstående. Alligevel ser vi folk påstå at de er blevet helbredt for ting som ikke er dokumenterede.

Men der er også et andet punkt som mange af disse helbredelsesprædikanter heller ikke efterlever Jesus på. De vil nemlig gerne have at man taler om ens helbredelse, og hvem der bedte for dem gjorde det. Men Jesus bad jo netop folk om at være stille med dette. Hvorfor Han gjorde det, og hvad det betyder for os i dag, vil jeg komme ind på i næste indlæg.

Share on Facebook

Leave a Reply