Et af de spørgsmål mange genfødte kristne står med, er hvorfor der er så mange i deres menighed som lever på samme måde som dem i verden. Umiddelbart er det et godt spørgsmål at få besvaret, men svaret er ikke altid det kirkens ledelse ønsker kommer frem. Svaret er nemlig for det meste at folk der lever som dem i verden, ikke er genfødte kristne, og dermed slet ikke kristne.

Hvis kirkens ledere ville erkende dette svar, så ville de også i større grad være i stand til at finde ud af hvordan man løste problemet med synd i menighederne. For så ville løsningen jo være at hjælpe folk til erkendelse af at de var syndere som levede i oprør mod Gud, og havde brug for at omvende sig og få tilgivelse for deres synder.

Desværre forsøger man i stedet at løse det flere steder ved discipelskabstræning o.l. tiltag. Jamen er discipelskab da ikke en god ting, kunne du måske spørge nu? Jo, det er, hvis man er kristen vel at mærke. Men at disciple folk som ikke er genfødte kristne svarer til at lære en ged pæne manerer. På trods af man faktisk får lært den pæne manerer, så er det stadigvæk en ged. Ligegyldigt hvor pænt den end opfører sig.

Sådan er det også med os mennesker. Hvis vi ikke er forvandlet ved genfødslen i Kristus, så er det ligegyldigt hvor mange kristne manerer vi lærer, vi er stadig børn af djævelen hvis vi ikke har omvendt os fra os selv, og fået Jesus som Herre. Den indre forvandling må til. Hvis ikke det sker, så vil det være en nyttesløs discipling.
I stedet for at lære folk som lever i synd at opføre sig ordentligt, skulle man i stedet finde ud af om de virkelig er kristne. Det tragiske eksempel på dette som man kan læse i avisen Nordjyske i dag, er pastoren David Hansen for AMC (Aalborg Menighedscenter) som har haft en sag med en ung mand i kirken som har krænket en 12-årig pige seksuelt i 2008. Senerehen har den samme mand krænket to andre piger og man har beslaglagt børneporno på hans computer. Meget forkert kan siges om den måde man har prøvet at løse det i den kirke, og der er allerede skrevet så meget om det, som jeg ikke behøver gentage, men det kan ses i Nordjyske for i dag d.20.8.2012. Jeg mener selvfølgelig ikke at folk ude i verden bare er sådan her, men eksemplet er så ekstremt, at det viser at der er noget meget galt, når kirken ikke engang når den her slags ting sker, formår at se det handler om uomvendte personer. Uomvendte personer som vel at mærke kommer i menigheden, men også skader andre folk i menigheden, og på en meget tragisk måde som i denne sag.

Så derfor vil jeg gerne fokusere på hvorfor man ikke har vurderet at manden ikke var kristen, og forsøgt at give ham evangeliet. For her var der et eller andet så grueligt galt at enhver normalfungerende, sund genfødt pastor burde have tænkt ”er denne mand som kommer i denne menighed, overhovedet kristen, hvis han kan gøres sådan her?”, og så selvfølgelig have kontaktet de offentlige myndigheder. Begge dele ville have været nødvendige her. Der er ikke noget der tyder på man har gjort nogen af delene, når man ser på sagens forløb. At myndighederne burde være kontaktet, kan selv ikke kristne se. Men en kristen burde også kunne se, at den adfærd den unge mand, var så langt fra det liv den kristne skulle leve, og derfor burde man have tænkt det her:

Er der for lidt fokus i kirken på hvem Jesus er, og hvad Han har gjort på korset, og hvorfor vi har brug for at vende om til Ham? Hvordan kan jeg som pastor blive bedre til at forkynde evangeliet for både kirkens medlemmer som dem der kommer udefra, så det bliver tydeligt for dem at forstå hvorfor en kristen ikke kan leve i synd, men vender sig bort fra synden?
Hvordan kan jeg som pastor sørge for at dem der bliver tiltrukket af kirken er folk der er genfødte kristne og som ønsker at leve tæt på Jesus, og hvordan skal jeg selv leve for at være et forbillede her?

Det er muligt det ikke er den eneste vinkel som vil være relevant at have med her. Men den som jeg tror er mest relevant.

OPDATERING: Det har vist sig dagen efter at AMC alligevel havde underrettet kommunen, men David Hansen havde tilsyneladende glemt dette. Så den ros skal de have. Det kan læses på dette link: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/474944:Kirke—tro–Kirke-efter-medie-kritik-i-sex-sag–Vi-handlede-alligevel-korrekt
Det ændrer dog ikke på hvad jeg derudover skrev om måden man havde behandlet resten af sagen på. Jeg undrer mig dog over Pinsevækkelsens talsmand Tony Jacobsen offentlig vil gå ud og sige (som han gør i artiklen) at AMC er en god, selvstændig karismatisk frikirke. En kirke hvor det ikke er normalt at prædike evangeliet klart og tydeligt, men hvor man i så stor grad er påvirket af trosbevægelsen, vil jeg ikke anse som god.

Share on Facebook

One Response to “Hvorfor opfører menighedens medlemmer sig som verden?”

 1. Morten Says:

  Det er for hårdt at leve som kristen, men at være religiøs koster ikke noget. Alle vil gerne være lykkelige og tage imod velsignelser og Gud han er kærlig og givende, så hvem kan modstå ham, han elsker os som vi er, og hvis man bare gør sit bedste så er det helt fint. Og synderne de er jo tilgivet en gang for alle så dem skal vi ikke tænke på! En sådan “evangelisk” kirke har jeg været i, jeg blev frelst hjemme, men jeg lærte aldrig at forstå hvorfor folk går i kirke når de alligevel ikke gider at leve efter Guds ord. Derfor forstår jeg nu hvorfor at folk kunne tage imod noget sådant som Toronto-velsignelsen, de ville have kraften, men ville ikke helliggøre sig til Gud. Jakobs brev 4:4 Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Hvordan vil de fleste kristne læse denne tekst.. .

  Jeg siger til alle kristne som græder over verdens tilstand, som hungrer og tørster efter retfærdighed, gå til Jerusalem, i skal bede og faste der indtil helligånden kommer. Kun Gud kan omvende folk og gøre dem hellige. Kun Gud kan give os kraften til at prædike evangeliet med autoritet.

  Efter Helligåndens ankomst i Apostlenes gerninger kap 2:42-43:
  And they continued stedfastly in the apostles’ doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers.
  And fear came upon every soul: and many wonders and signs were done by the apostles.

  Frygten for Guds dom har altid været der i store vækkelser.

  http://youtu.be/ec5dJHtMTSg

Leave a Reply