Dette er et åbent brev til rl@mariager-hojskole.dk

Hvis man går til dette link Campzero kan man se at annonceringen af Paul Washer på Campzero er afløst af følgende meddelelse:

“Arbejdsgruppen har efter en længere overvejelse valgt at aflyse Paul Washers besøg.”

Det er jo umiddelbart ikke nogen god nyhed. Men det kan jo være at der er en fornuftig årsag, til at man har valgt at aflyse det. Så derfor vil jeg ikke konkludere noget endnu. For hvad nu hvis arbejdsgruppen har fundet ud af noget som jeg ikke ved om Paul Washer? Hvad hvis det har vist sig at Paul Washer er blevet fanget i synd, eller er begyndt at prædike vranglære, eller blevet tilhænger af en eller anden mærkværdig ekstremist som Todd Bentley? Hvis det var sådan noget der var skyld i at man har aflyst Paul Washer, så har jeg fuld forståelse for det.

Men hvis det er tilfældet, så vil jeg meget gerne vide det. For jeg og mange andre er glade for at høre på Paul Washer. Så hvis der er noget galt med ham, ville det være fornuftigt af arrangørerne, at melde ud hvorfor de har valgt at aflyse. Simpelthen fordi det skaber utryghed hos folk, når man ikke forklarer årsagen. Man skaber istedet rygtedannelser, og det er der altså nok af i kristne kredse, og det gælder altså også i pinsekredse.

Jeg har derfor sendt dette indlæg som et åbent brev til den mail-adresse som er sat på som kontakt til Campzero (rl@mariager-hojskole.dk). For det ville være for nemt af mig, blot at melde ud, at man har aflyst Paul Washer fordi man er bange for at det er for radikalt. Og fordi man ikke bryder sig om at de unge kommer i syndenød. Det ville være en nem konklusion, for der er jo andre her i landet der har fået frataget deres mulighed for at prædike af den årsag. Fordi man ikke ønsker en forkyndelse der gør at folk kommer i syndenød. Mange steder vil man jo hellere have en “glad” kristendom. Det håber jeg ikke er tilfældet her. Så hvis det skyldes noget forkert som Paul Washer står for, så vil jeg meget gerne have det at vide, og det ved jeg mange andre også gerne vil. Fordi vi ikke ønsker at følge en mand der er forkert på den. Men vi har i så fald brug for at få at vide hvad der er galt. At man har valgt at aflyse “efter længere overvejelse” er slet ikke en gyldig forklaring. Jeg beder derfor pænt om en forklaring på aflysningen, det er vel også at foretrække fremfor rygtedannelser.

Her kan du se hvad der før stod om Paul Washer

Nb:Her er svaret fra arbejdsgruppen

Share on Facebook

30 Responses to “Hvorfor er Paul Washers besøg på pinsevækkelsens ungdomcamp aflyst?”

 1. Susan Møllerskov Says:

  Hvis det er på grund af at han er for radikal, så passer det ikke – fordi så skulle skolen fyre Anders Ova. Det må være på en anden grund.

 2. René Vester Says:

  Tja jeg ville ønske jeg kunne give dig ret. Men efter at have hørt at Anders Ova påstår at Jesus kommer i år 2012, kan jeg ikke rigtig bruge ham til noget mere. Det blev sagt af ham til en gudstjeneste i Aars Frikirke den 25/1 og kan findes her: http://www.aarsfrikirke.dk/Lydfiler/
  Jeg har hørt den og den viser den side af Anders Ova som i lang tid har irriteret mig. En masse føleri, og alt for lidt Guds ord. Den forkyndelse er baseret på hvad Anders Ova føler, og tænker, og ser. Det er simpelthen ikke godt nok. Hans profetiske evner skal ikke sættes over Guds ord, og sådan er det! Dertil er der også nogle ting i det han fortæller hvor han gør sig langt mere vigtig og vidende end han er. Jeg synes det burde være pinligt for ham, men også pinligt for Aars frikirke at de har lagt prædikenen ud, istedetfor at sige til menigheden at det ikke var i orden at Anders Ova forudsagde årstal for Jesu genkomst!

  Men ikke desto mindre er jeg stadig interesseret i at få en udtalelse på hvorfor Paul Washer er aflyst. For jeg kan ikke se at argumentet “efter længere overvejelse” er brugbart. Og der er flere inde på min Facebook-profil, som har kommenteret der og er enige deri.

 3. Susan Møllerskov Says:

  Om Anders har sat en dato på Kristi genkomst eller ej, det ved jeg ikke, og hvis han har gjort det, så skulle han fyres af skolen. Men hørte du ham, da han var i Pinsekirke Esbjerg den 18. april? Jeg har kun hørt den første CD og den er bare fremragende!

 4. Henrik Froholdt Says:

  For at få et mere komplet billede af Anders Ovas prædiken i Aars kan det anbefales at lytte til de efterfølgende to prædikener af Anders Ova i Aars frikirke. Jeg er meget enig i nogle af Renes udtalelser. Jeg har talt med flere præster omkring hans visioner, og der var en der sagde dette: “det Anders siger omkring Jesu genkomst i 2012 må stå for egen regning.” Anders gør rede for nogle af sine udtalelser der skete i den første prædiken i den anden prædiken ugen efter.

  Kh

  Henrik

 5. René Vester Says:

  Hej Henrik
  Jeg har ikke hørt de efterfølgende. Men hvis han der siger at det var forkert af ham at forudsige årstal for Jesu genkomst, så ville det være fint. Men i fald han havde gjort det, havde Aars frikirke nok også fjernet den prædiken (hvad de burde have gjort alligevel). Hvis han blot forsvarer og bortforklarer hvad han sagde, kan jeg ikke bruge det til noget. Manden har brug for at melde ud at hvad han gjorde var forkert. Dertil sætter han sig i bås med en masse andre der har forudsagt det samme førhen. Ingen af dem har fået ret. Personlig kan jeg ikke bruge det til noget om Jesus kommer i 2012 eller ej. Det er for så vidt ligegyldigt. Det er selve forudsigelsen der er forkert.

  En anden ulempe (som ikke er afgørende) er at det nu er dem jeg kalder for “the crazy people” som hopper på Anders Ovas forudsigelse. Det vil sige dem der hopper på alt det overåndelige bras som er derude i forvejen. Folk som før støttede Todd Bentley, manden han selv talte imod i den pågældende forkyndelse.

 6. Susan Møllerskov Says:

  Men kan I forstå min pointe? Hvis Anders Ova, som en af deres lærere, kan komme med sådanne udtalelser uden at blive fyret eller i det mindst formanet af skolen på grund af enten hans forudsigelse eller hans radikale udtalelse om omvendelse, hellighed osv., den 18. april, kan det ikke være, at Paul Washer blev aflyst på grund af hans radikale udtalelser og tro. Det må være på en anden grund, at Paul Washer blev aflyst. Jeg glæder mig til at høre det, når skolen kommer med deres forklaring, fordi jeg har min egen teori.

  Jeg har ikke endnu hørt Anders’ tale, som Rene henviste mig til, men det gør jeg, når jeg har tid til det. Og jeg håber at kunne få tid til at høre den efterfølgende prædiken, men lige nu har jeg meget at se til, og jeg har en masse andet at lytte til. Og jeg skal høre en dansk prædiken to gange for at være sikker på, at jeg har forstået det rigtigt.

  Tusind tak for oplysningerne, Rene og Henrik. Jeg er faktisk meget interesseret i emnet Anders Ova.

 7. Martin Willemeos Hansen Says:

  Så vidt jeg kan høre på prædiken af Ova, nævner han ikke året 2012 eksplicit, han nævner dog muligheden for at vi er gået ind i Daniels 70 uge i 2008 og at han tror på en midt-trængsels-bortrykkelse, hvilket så vil sige at Jesus vil bortrykke de troende på et tidspunkt i 2012. Lyder mere som spekulation end som en egentlig profeti i mine øre.

  Kh i Jesus,
  Martin

 8. René Vester Says:

  Man kan tolke det som spekulation hvis man vil. Men ikke engang det er i orden. Jeg kan høre på Anders at det, som det egentlig handler om er et ønske om at vi kristne er i forventning om Jesu genkomst. Han påstår jo at i vækkelsestider er det en af kendetegnene ved de kristne, nemlig en forventning af Jesu snarlige komme.
  Men det er ikke ensbetydende med at vi kan tale vækkelse frem, ved at sætte forventninger med årstal ind i hovederne på folk. Vækkelse får vi når Guds folk prædiker Guds ord klart og tydeligt, og Gud så virker ved at drage folk til sig.

 9. Henrik Froholdt Says:

  Han siger klart at i den sidste halvdel af 2012 kommer Jesus igen. Han siger også at vi allerede er halvvejs inde i trængselstiden.

  Om Anders Ova er inspireret af den mayanske kalender ved jeg ikke, men den stopper den 21 dec 2012. Hvad sker der så derefter, nogle mener jorden går under, andre mener bare at den starter forfra ligesom alle andre kalendersystemer.

  Det er rigtigt at Anders Ova må forklare sig bedre end han gør i sine efterfølgende prædikner, det er jeg enig med Rene i.

  Dog vil jeg fremhæve en meget fin sætning fra den første prædiken af Anders. Han siger på et tidspunkt at “vi må læse tiden i bibelen og bibelen i tiden.” Jeg ved ikke om det er ham der har sagt det først. Men det er rigtigt og det er også det, som du bruger meget tid på ift til denne hjemmeside.

  Det jeg vil sige med det, er at det er svært nogle gange at forholde sig til personers prædikener. Og derfor er det endnu mere vigtigt at kende sin bibel, for at kunne skelne mellem skidt og kanel.

  kh
  Henrik F

 10. Henrik Froholdt Says:

  Jeg har skrevet citatet forkert, citatet er følgende: “Vi må læse tiden i bibelen og ikke bibelen i tiden.”

 11. Susan Møllerskov Says:

  1Jn 3:2 Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.
  3 And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure.
  1Jn 3:2 I elskede! nu ere vi Guds Børn, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skulle vorde. Vi vide, at når det åbenbares, da skulle vi vorde ham lige; thi i skulle se ham, som han er.
  3 Og hver den, som har dette Håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.

  Resultatet af forventningen om Jesu’ genkomst skulle gerne være, at vi renser os. Er det ikke vækkelse?

 12. Henrik Froholdt Says:

  Til Rene. At have en vished/ide om at Jesus kommer mens man lever, genkomstforventningen er meget vigtigt. Paulus havde den, Peter havde den og når du læser op gennem kirkehistorien var det et genkendeligt træk. Alle havde en forventing om Jesu genkomst i deres levetid.

  Når jeg ser tilbage på mit liv, så er der sket en ændring i kirken gennem de sidste 25 år. I starten, da jeg var en mindre dreng, talte man meget om at nu kommer Jesus snart, vi må være rede. Der blev ikke sat årstal på, og det er meget vigtigt at der ikke bliver det. Men den forventning der var hos mange kirker dengang er forsvundet. Nu handler det om søgervenlighed.

  Så det at have en stærk forventning om Jesu genkomst er et at de tegn der kendetegner tiden før en vækkelse. Jeg siger ikke at vi står lige foran en vækkelse. Fordi det er kun få mennesker som taler om genkomstforventingen.

  kh
  Henrik

  ps. jeg har ikke fået skrevet de bibelske belæg på endnu, da det er skrevet lige fra hjertet. Men de er der og i kender dem sikkert godt. Læs Paulus breve mm.

 13. Susan Møllerskov Says:

  Til Henrik, ja, jeg siger amen til det, du siger om en ændring i kirken. Lige som Anders Ova, var jeg frelst i 1968 og oplevede, at vi hele tiden var optaget af Jesu genkomst igennem 70’erne. Det var i USA, jeg er jo født og vokset op i USA. Vi holdt øje med Europa og Israel og mellemøsten, og den katoliske kirke og alle hendes døtre, og stregkoder og banksystemet og forholdene i samfundet osv.

  I 80’erne begyndte folk at sige, også fra talerstolen, at “vi skulle ikke focusere så meget på alle det der negative pjat.” På den ene side var der stadigvæk nogle få, som snakkede om begivenhederne i verden, som tyder på en en-verdensregering, -økonomi og -kirke, altså bortrykkelse og Jesu genkomst, og på den anden side var der et flertal, som modvirkede sådan diskussion. Lige som Anders siger, blev menigheden gjort så verdslig, at man snart ikke kunne skelne mellem kristne og ikke-kristne, men der var hele tiden nogle få “skøre”, som havde dette håb i dem.

  Nu begynder det til at svinge den anden vej, og jeg er spændt på at se, hvor langt det går inden det uddør igen eller Jesus kommer.

 14. Susan Møllerskov Says:

  Ja men tilbage til det oprindelige emne, synes I ikke, at det er lidt uprofessionelt at aflyse en gæstetaler, efter at han var annonceret på websiden? Jeg synes, at det er lidt flovt. Arbejdsgruppen skulle have grundigt evalueret ham, inden han var sat på programmet. Er det ikke den måde, man plejer gøre det her i Danmark?

 15. René Vester Says:

  TIl Henrik
  Du har fuldstændig ret i det du skriver om at kristne ligefra urkirkens tid havde en forventning om Jesu snarlige genkomst. Det er en del af det at leve tæt på Jesus. Og det er noget vi også har glemt.

  På nogle tidspunkter har vi også haft for meget fokus på det, som Susan skriver. Det blev helt usundt. Men ikke desto mindre skal vi leve som om Han kunne komme hvornår det skulle være.
  Men vi kan ikke sætte årstal på. Det er ikke vores opgave.

  TIl det sidste kan jeg svare at jeg endnu ikke har fået svar fra arbejdsgruppen. Men et autosvar som gav besked om at modtageren først kunne svare tilbage efter den 5/5. Så lad os lige vente lidt endnu. Eller også kan du jo selv skrive til dem.

 16. Susan Møllerskov Says:

  Nå, Rene, jeg sagde ikke, at det var for meget focus. Jeg mener, at det er fuldstændig sundt at være optaget af, at vores Herre kommer igen for at hente os. Vi skal jo være sammen med ham i al evighed! Du kan hænge mig, hvis du vil, men fra forlovelsen til brylluppet er en brud fuldstændig opslugt af den kommende herlige dag… dvs., hvis hun elsker ham…..

 17. René Vester Says:

  Nå det må du undskylde at jeg kom til at lægge dig nogen ord i munden der. Jeg er enig med dig i at vi skal være optaget af at Han kommer og henter sin brud. Men jeg ved der var engang hvor der simpelthen gik over gevind, og vi kiggede så meget på “tegnene” at det nærmest blev en guldkalv for os, for vi glemte Ham det handler om i alt postyret. Og det er jo ikke meningen.

 18. Susan Møllerskov Says:

  Det er i orden.

  Ja der findes også nogle som ikke engang påstår at være kristne, men de går op i alt det med konspirationen og at forsøge at standse den Nye Verdens Orden. Da de sandsynligvis ikke er frelste, kan vi ikke beskylde dem for at ikke focusere på Jesus og for at prøve det umulige, men som kristne skulle vi passe på at ikke følge nogen, bare fordi de kigger på tegnene. MEN, vi kan godt få nogle gode oplysninger fra dem!

 19. Kirsten Says:

  Men den dag, den time, kender ingen, end ikke Menneskesønnen, svarer Jesus, da disciplene spørger, hvornår Han kommer tilbage. Kun Faderen kender den.
  Og så fortæller Jesus om de forskellige tegn, der skal ske inden han kommer tilbage.
  Enhver som giver et årstal på, hvornår Jeus kommer tilbage, taler ikke “i Ånden”. Når end ikke Jesus ved det, hvordan i alverden skal en prædikant eller sanger, eller hvem der nu finder på det, kunne vide det?

  Vi skal være vågne og klar til at tage med Jesus, når Han henter bruden, og det er vel ved at våge og bede og arbejde på vor frelse og forkynde Evangeliet, indtil Han kommer.

 20. Susan Møllerskov Says:

  Det er rigtigt, Kirsten, at man ikke kan kende dagen eller timen, og for at være fair over for Anders, han sagde nøjagtig det samme i sin prædiken, som Rene henviser til. Problemet med et midt-trængsels- eller efter-trængsels-bortrykkelse er, at man kan kende måske dagen, når trængslen først er begyndt. Anders siger også, at hvis vi kunne kende dagen, ville vi ikke leve et helligt liv indti lige før dagen.

  Men tilbage til Paul Washer: Jeg har også skrevet til arbejdsgruppen om det, fordi jeg ville have anbefalet nogen jeg kender til at tage deroppe og høre ham. Jeg glæder mig til at høre fra dem.

 21. Kirsten Says:

  “Anders siger også, at hvis vi kunne kende dagen, ville vi ikke leve et helligt liv indtil lige før dagen. ”
  Hvordan i alverden kan en født-påny kristen prædikant sige sådan noget? Jeg er rystet. Hvis “kirken” lever på den måde, er den jo døende.

  Hvordan kan nogen sige såden.
  Paulus siger og jeg er enig med ham, at det liv, jeg lever nu, er for Kristus. Det er ikke mig der lever længere, men Kristus i mig.
  Ingen af os ved, hvornår vi skal herfra, så hvis vi ikke lever til Herrens behag, så kan vi da ikke sige, at vi er kristne. Det er jo ikke navne kristne, der bliver frelst. Det er kun de, der adlyder Jesus og lever Åndens nye liv.

 22. René Vester Says:

  Kirsten det er rart at se folk turde være så klare om det her som du er. Engang var det helt normalt at se hos kristne. Det er det ikke længere, i dag siger vi istedet at vi kan lære noget af folk der kommer med sådanne udtalelser. Vi skal blot sidde og pille de irriterende ben ud. Jeg vil foretrække at spise en fuldstændig renset filet (for at beholde billedtalen).

 23. Susan Møllerskov Says:

  Kirsten, du kan også lytte til Anders’ tale ved at klikke på linket givet af Rene, og finde talen fra 25. januar. Så kan du selv vurdere, om jeg har forstået ham rigtigt, og om du er enig med ham, og om han går over grænsen ved at nævne et muligt genkomstår. Jeg har ikke citeret ham nøjagtigt, og det er muligt jeg har misfortolket ham. Her er linket igen:

  http://www.aarsfrikirke.dk/Lydfiler/

  Prøv og se, om du får det samme ud af det, som jeg fik.

  Du har ret i, at en ægte genfødt kristen lever for Jesus af kærlighed og taknemlighed for det, han har gjort for os, og ikke af frygt for at være overrasket. Vi glæder os til og elsker hans komme, ikke bare fordi vi lider her på jorden, men mest fordi vores største ønske er at se ham.

 24. Kirsten Says:

  http://bibelsk.blogspot.com/2009/04/anders-ova-pa-afveje.html

  http://bibelsk.blogspot.com/2009/02/beveres-tabeligheder.html

  Ja, en smule surdej, kan fordærve hele dejen.
  Hvis der er nogen kristne, som ikke kan se tegnene, som Jesus selv har fortalt om, så er det nok fordi, de ikke læser i Bibelen, eller fordi de måske slet ikke ønsker at Jesus skal hente sin brud.
  Hvornår? Jeg ved det ikke, men det sker snart og jeg tror, at efterkrigstidens 1. generation incl. mig, kommer til at opleve det.

  Våg og bed, at I ikke skal falde i fristelse!

 25. René Vester Says:

  Der er forresten kommet svar fra arbejdsgruppen vedr. Paul Washer. Det kan ses her: http://sand.omvendelse.dk/opdatering-pa-paul-washer-sagen-1804.htm

 26. Tabitha Ajspur Says:

  Stakkels Anders Ova…..
  Truet med udsmidning og andet grimt…bare fordi han prædiker rent og ureligiøst.
  Jeg har også hørt de “famøse” prædikener i Pinsekirken NYT HÅB, og ikke en eneste gang har Anders nævnt et specifikt tidspunkt vedr. Jesu genkomst, men derimod nævnt tidspunkter for “tidens tegn”. Hvad galt er der i det?
  Mange af os længes efter mænd som Anders i kirkerne. Han gør op med religiøsitet og legalisme – og inspirerer til en helhjertet kærlighed til Jesus. Jeg takker ham for disse prædikener, som har ført MIG ind i et mere intimt forhold til Jesus og Helligånden.
  Tak Anders

 27. Viggo Vibe Grevsen Says:

  Jeg må sige efter at have læst de foregående indlæg ang. Anders Ova, var det helt befriende,at læse Tabitha Ajspur indlæg.
  Jeg er fuldkommen enig. Jeg har selv hørt den pågældende prædiken af Anders Ova og jeg var begejstret for den kærlighed han havde til Jesus, så stor er hans kærlighed, at han slet ikke kan vente på, at Jesus kommer tilbage. Det er rigtigt, vi ikke kan sætte årstal på Jesu genkomst og dog?
  Sætter vi ikke årstal på genoprettelsen af Israel ud fra de gamle profetier så hvorfor ikke Jesu genkomst?
  Er det ikke Helligånden, der vidner i vort indre om de ting, der må ske og at Jesus længes efter at hente sin brud hjem – ligesom bruden burde længes efter sin brudgom.
  Vær ikke tåbelig, som de fem brudejomfruer, der var fadet i søvn, fordi deres herre lod vente på sig.
  Vi trænger til flere forkyndere af Anders Ova´s slags, så lad os velsigne ham og ikke forbande ham.
  Jesus kommer snar! Ånden siger kom og bruden skal sige ´kom´, ja, kom snart Herre Jesus!
  Tak til dig Tabitha Ajspur og Anders Ova

 28. Viggo Vibe Grevsen Says:

  Lige en tilføjelse, gå ind på: http://www.udfordringen.dk/art.php?ID=16035, hvor der er et inteview med Anders Ova, der forklarer han meget godt, hvad han tror på og står for:

  ´Kan der opstå vækkelse uden bøn?
  – Nej. Ingen vækkelse uden bøn, så ville det være den første gang i historien. Det kan ikke lade sig gøre. Der kommer snart en nat, hvor vi ikke længere kan arbejde, siger Jesus. Og den nat nærmer sig med hasteskridt, derfor må vi bruge tid til bøn. Jeg vil faktisk opfordre kirkerne her i landet til i en periode at stille alle arrangementer og aktiviteter i bero og i stedet gå i gang med at bede. Det er det vigtigste, vi kan foretage os lige nu. Vi må bede om vækkelse i kirken, og vi må bede til, at kirken bliver ren.
  Hvad nytter det med lovsang og nådegaver, når så mange i kirken lever verdsligt og ligefrem i synd? Der må skabes trivsel for Helligånden i menighederne, og den opstår ikke alene ved undervisning og lovsang. Kirken må omvende sig fra synd og verdsliggørelse.´

  ´Nu har du i næsten et år været ude i landets kirker og prædiket Jesu genkomst. Hvordan reagerer folk, når de hører, at Messias snart kommer?
  – Der er rigtig mange kristne, der ligesom generationer af kristne før os lever i forventningens glæde om, at Jesus snart kommer tilbage til jorden. De er meget modtagelige for det, jeg forkynder, og lever i ”bortrykkelsens nærvær.” De siger som Jesu brud i Johannes Åbenbaring: Kom Herre Jesus, kom! og er klar til at gå ham i møde. Og så er der dem, der skubber Jesu genkomst foran sig. Som ikke er klar til, at han kommer, – i hvert fald ikke nu.´

 29. René Vester Says:

  Viggo det er simpelthen skørt at du kan skrive følgende:

  “Det er rigtigt, vi ikke kan sætte årstal på Jesu genkomst og dog?”

  Du modsiger dig selv. Og hvorfor? Fordi du ikke bryder dig om at gå imod “profetens ord”. Hvad er din autoritet, Anders Ovas udtalelser eller Guds ord? Desuden har Anders Ova jo også sidenhen erklæret at det var en fejl af ham at komme med den forudsigelse. Så hvis han kan nå frem til at det var en fejl, at påstå at han kendte årstallet for Jesu genkomst, så burde det ikke være svært for dig.
  Dette har intet at gøre med de kloge brudejomfruer, og det er misbrug af bibelen når du bruger Guds ord på den måde. De fem kloge brudejomfruer vidste jo heller ikke hvornår brudgommen kom, men de vidste at han kom og de valgte at være parat. Det skal vi også hvad enten tiden viser endetegnstid eller ej.

 30. Viggo Vibe Grevsen Says:

  Kære René, du har åbenbart ikke forstået mit sidste indlæg?

  Du skriver: “Vi skal være klar”, ´hvad enten tiden viser endetegnstid eller ej`; jamen, kære ven, du viser netop med dit indlæg, du ikke har forstået den adsvarsel Skriften selv kommed med. Kirken som helhed sover og det advarer Jesus os jo netop imod, ellers var der vel ingen grund til Hans mange advarsler for tiden før sit komme!

  Men nok om det, for mit vedkommende slutter det her. Guds fred.

Leave a Reply