Nadver kan nemt bliver noget rituelt som bare skal overstås, og andre gange til noget rituelt som bliver overåndeliggjort. Måske skyldes det at vi kan have svært ved at forstå hvad nadver egentlig er. Det havde jeg selv svært ved som nyfrelst, da jeg pga dårlig undervisning vil jeg tro, ikke kunne se formålet med nadveren. Ikke andet end at den var indstiftet af Jesus, og så måtte vi følge Ham. Det er på en eller anden måde også bedre end at ignorere nadveren, bare fordi man ikke lige forstår den. Men er det ikke bedre at finde ud af hvorfor nadver er så vigtigt?

Hvad er Nadver?
Jesus indstifter nadveren i sit sidste påskemåltid sammen med sine disciple. Paulus skriver til Korinterne hvad Jesus sagde og hvad nadveren betyder, og lige præcis i det skriftsted finder vi nøglen til at forstå nadveren.

”For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!« Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: »Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!« For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer.” Første korinter 11.23-26.

Så Paulus skriver at når vi spiser brødet, som vi kalder Herrens legeme, og når vi drikker vinen af bægeret som vi kalder Herrens blod, så forkynder vi Jesu død. At forkynde at Jesus døde på korset i vores sted, og dermed også at Han opstod igen er altså noget Jesus vil have at vi gør når vi mødes som kristne. Herrens død og opstandelse er kernen i evangeliet. At Gud blev menneske og døde på et kors i vores sted og der sonede vores synd, og betalte vores straf, det er evangeliet og Jesus viser ved at Han siger vi skal holde nadver når vi mødes, at dette er såre centralt . Jeg ved at nogen ikke mener som jeg, at evangeliet skal være naturligt og centralt i forkyndelsen i kirken. Nogen mener at det kan handle om alt muligt andet. Som at vi skal være gode ved hinanden, eller hvordan vi skal være som familie, eller hvordan vi kan få det godt med os selv og acceptere hinandens fejl etc. Men Jesus viser at det ikke er det som det handler om når vi mødes til gudstjeneste. Når vi mødes til gudstjeneste så er det for at forkynde Herrens død! Ikke for at præsten kan stå og tale om det som han lige synes er spændende eller interessant. Jesus har fortalt os hvorfor vi skal mødes og det er for at forkynde Hans død, fordi det er kun p.g.a. Hans død at vi kan få liv. Og hvis ikke det er centralt og naturligt i forkyndelsen, så er det en tom forkyndelse som ikke bringer liv. Vil vi have liv, så lad os forkynde at Jesus døde på korset i vores sted, og lad os ikke blive træt af at forkynde det, for det er i den forkyndelse at vi finder det nye liv i Jesus Kristus!

Share on Facebook

One Response to “Hvorfor er nadver vigtigt?”

  1. Bo Nyegaard Says:

    Det glæder mig, med denne forståelse af evangeliet. I dag der der så meget der bliver lagt til, som en dame spurte mig forleden, hvad er sandehen og hvordan kender vi de falske profeter? En måde er, om dem der forkynder lægger mere til en dette at Kristus døde for vore synder, Dette er Guds offerlam for vore synd og derfor bryder vi brødet og deler vinen hver gang vi kommer sammen til ihukommelse af GUDS værk for os. Ap. G. 2: 42 har vi de 4 Bèr, Bibelen (Apostlenes lære) Brødrene (Fællesskabet) Brødsbrydelsen og Bønnerne. vers 43 “og der kom frygt over enhver sjæl, og der skete mange undere og tegn ved apostlene”. Måtte dette enkle og umiddelbare trosliv præge os !!!!

Leave a Reply