Sand kristendom er under angreb i dag. At den bliver angrebet udefra, har jeg ikke nogen problemer med. Men mange af angrebene i dag kommer indefra selve kirken. Bl.a. er mange forkyndere begyndt at sætte spørgsmålstegn ved, om nu også Jesus er Gud. Eftersom Jesu Guddom er en af de grundlæggende doktriner (læresætninger) i den kristne tro, er det meget farligt at sætte tvivl om lige netop dette.

‘I begyndelsen var Ordet, og Ordet var Gud’, står der i starten af Johannesevangeliet. Lidt senere står der, at ‘Ordet blev Kød, og tog bolig iblandt os’. Dette Ord, som var Gud, blev altså til menneske. Vi finder også flere andre steder i bibelen, hvor der ikke er nogen tvivl om, at Jesus er Gud som blev menneske. Jeg vil komme ind på flere af dem i senere indlæg.

Men hvorfor er det så vigtigt, at Jesus er Gud og ikke bare et menneske eller en engel, som nogen påstår? Lad os starte med at se på det ud fra et juridisk synspunkt.

Lad os antage, at jeg har begået en forbrydelse, og jeg er blevet idømt en bøde på en milliard kroner – et fuldstændigt uopnåeligt beløb. Jeg kommer i fængsel, hvis jeg ikke betaler bøden. Nu har jeg imidlertid en sød mor, som kommer mig til hjælp, men hun har kun 100 millioner, hvilket svarer til ti procent af min bøde. Vil det være nok til, at jeg bliver sat fri? Nej, selvfølgelig ikke, der mangler jo 900 millioner kr. Ikke engang hvis min rige onkel kom med en halv millard kroner, ville jeg blive sat fri. Men i det øjeblik der kommer en med en millard kroner, er jeg sat fri.

Vi står skyldige overfor Gud 

Sådan er det også med Gud. Fordi vi har brudt hans lov og derfor står strafskyldig overfor ham, skal vi betale vores straf. Straffen er ifølge bibelen, at vi skal tilbringe evigheden i Helvede. En af årsagerne til (tror jeg), at det er evigt, er at vi aldrig nogensinde i os selv, vil kunne betale Gud det, vi skylder Ham.

Hvordan kan det så være, at Jesus kunne betale al den gæld på så kort tid? Hvorfor skulle han ikke evigheden i Helvede for os?

Svaret er enkelt. For da han hang på det kors, var han mere værd end alle andre tilsammen. Spørg dig selv, hvem er mere værd end alle andre tilsammen? Der findes ikke noget andet svar end Gud selv.

Der er nogle, der vil påstå, at Jesus var en engel. Men engle er faktisk mindre værd end mennesker, (noget, der er bred enighed om blandt bibellærere, og som jeg ikke skal komme ind på her), så hvis Jesus var en engel, er det ensbetydende med, at vores gæld til Gud ikke er betalt. Det samme gælder, hvis Jesus kun var et menneske. For hvordan skulle et menneske kunne betale alle andres straf, også selvom dette menneske var skyldfri? Nej, kun hvis det er en, der er mere værd end alle os andre tilsammen, kan vores gæld til Gud betales.

Så hvis Jesus ikke er Gud, så er vores tro forgæves og kristendommen en stor løgn. Hvis vi betvivler Jesu Guddom, betvivler vi også Guds ord, og hvad har vi så tilbage af holdepunkter?

Tag dig i agt, når folk begynder at sætte tvivl om Jesu Guddom, for når de gør det, sætter de også tvivl om frelsen. Det er ikke sikkert, at de gør det tydeligt, ofte sker det på luskede måder, som Rob Bell (pastor i USA’s hurtigtsvoksende menighed), der sætter tvivl om treenigheden. Men også forkyndere i flere danske kirker er begyndt at sætte tvivl om dette. Deres undskyldning er, at kristendommen skal nydefineres eller nyfortolkes ind i en moderne verden. Men følgerne af deres forkyndelse er frafald og synd.

Prædik Guds ord som Guds ord er, for hvem er vi, at vi skulle have ret til at bøje Guds hellige ord?

Hvis du hat læst det her og ikke helt forstår det med synd og evig  dom. Så vil jeg anbefale dig at klikke på disse links:

Hvad er synd?
Findes der et Helvede? 

I løbet af denne uge vil der komme et podcast, hvor jeg forklarer hvorfor det er vigtigt at kende Guds vrede, for at kunne forstå Hans kærlighed. Den vil på nogle punkter være en fortsættelse af dette indlæg.

Share on Facebook

13 Responses to “Hvorfor er det vigtigt, at Jesus er Gud?”

 1. Thomas Willer Says:

  hm jeg forstår ikke helt… i dit forrige indlæg skrev du noget om at emerging church sætter spørgsmåltegn ved at Jesus er sandt menneske og sandt Gud, det mener jeg ikke man gør i den bevægelse, så det vil jeg gerne have uddybet hvorfor du mener dette…

 2. Carrie Says:

  GENIALT!

  Tusind tak. Jeg er taknemlig for at du fandt mit indlæg på JesusNet.

  Jeg er en af dem, som folk har prøvet at sættet tvivl i hovedet af. Men jeg holdt FAST. For jeg VIDSTE at Jesus er MIN GUD! (og din 😉 ) Jeg vidste det så langt ind i hjertet!!

  Og nu kan jeg sætte ord på min viden!!! 😀

  Tak Gud, at jeg ikke betvivlede dig Jesus MIN frelser.

  Kærligst Carrie

 3. René Vester Says:

  Hej Thomas
  Tak for spørgsmålet. For lige at undgå misforståelser så mener jeg ikke, at have skrevet at alle kirker indenfor emergent church sætter tvivl om Jesu Guddom ( ifald jeg har gjort det, er det en fejl). Men der er flere der gør det, og på en meget subtil måde så man er nødt til at analysere hvad det er de egentlig siger før man forstår det.
  Jeg kan se at Brian McLaren med hans underlige måde at bøje Guds ord har en tendens til det. Så hvad angår ham vil jeg gerne gemme det til et senere indlæg. Men Rob Bell (som vi jo før har diskuteret) er en af dem der sætter tvivl om Jesu Guddom.
  Det gør han bl.a. i hans bog ”Velvet Elvis”. I den sætter han tvivl om treenigheden. En af de mest grundlæggende kristne doktriner som kirken bygger sin lære på. Når man sætter tvivl om den, sætter man også tvivl om Jesu Guddom. For hvis ikke Jesus er en personificering af den treenige Gud, så er han blot et almindeligt menneske. Og så er der ingen frelse.
  Generelt mener jeg at emergent bevægelsen er særdeles farlig for kirken. Og forstå mig ret, jeg har ikke noget imod at vi fornyer kirken, får nye sange, og instrumenter, laver drama o.l. Men jeg har noget imod den at den igen og igen sætter tvivl om de kristne doktriner, og spørger skal vi forstå det her på en anden måde. Jeg er meget ked af, at vi lukker op for folk der sætter spørgsmålstegn ved Guds ord, som værende sande.
  Prøv bare at tage Tony Jones der mener at man sagtens kan finde sandheden i andre religioner, (jeg har optaget det fra en af hans prædikener). Den mand sætter tvivl om Guds ord, ligesom Rob Bell gør, og hvis vi gør det, hvad skal vi så tro på til sidst. For så har vi ikke nogen holdepunkter.
  Det undrer mig at kristne er så fascineret af Tony Jones og hans afslappede facon, specielt når han kan finde på at bande fra prædikestolen og så have det så godt med det, at han lægger det ud på sin hjemmeside.
  Men det beskriver også en anden del af emergent bevægelsen; De har ingen gudsfrygt, og respekterer ikke Guds bud, og det er noget jeg har set og hørt flere gange. Men Gudsfrygt er jo selvfølgelig heller ikke særlig moderne mere.

 4. Melanie Says:

  Hey ..
  Jeg er nu af en anden tro og jeg vil gerne forklare, i de hebræiske skrifter altså dem biblen er bygget på står gud på to forskellige båder, i foreksempel joh 1.1 står der direkte oversat fra herbræisk guddommelig og det andet hebræiske ord betyder der imod kun gud .. men i de sener oversættelser af biblen bliver begge ord bare til ordet gud hvilket derfor godt kan danne sig sådan et sp om hvem der er gud om det er jesus far eller om det er jesus ham selv..

  Men der er nu mangle flere grunde til at jesus ikk er gud men der imod søn af den almægtige ..

  Men jeg vil meget gerne havde en samtale i gang med folk som sætter sig ind i biblen om vi er enige eller ej nogle ting kan stadig snakkes igennem og finde nye og spænende vinkler på en så gammel bog ..
  Hvis lysten er der så skriv endelig
  Melanie@neider.dk

 5. René Vester Says:

  Hej Melanie
  Din argumentation undrer mig. For Johannesevangeliet er ikke skrevet på hebræisk, men på græsk. Derfor ser det ud til at du har fået din viden fra andre, uden at have undersøgt det selv. Dertil har dem du har fået det fra ikke undersøgt det tilstrækkeligt.
  Jeg bygger nu heller ikke argumentationen udfra ganske få vers, men udfra bibelen i helhed. Men jeg vil lade dig få en gennemgang af en stor del af disse på en mere behagelig måde end jeg kan gøre ved at nedskrive dem. Så her er en video som viser nogle andre steder som viser hvem Jesus er:

 6. Bibelen på hverdagsdansk; en inferiør bibeloversættelse Says:

  […] en Gud, kan ikke betale alle menneskers synder. Hvorfor det er vigtigt kan man læse mere om her: Hvorfor er det vigtigt, at Jesus er Gud? Når oversættere af bibelen vælger at putte ord ind som forvrænger hvem frelseren er, så har […]

 7. Kristoffer Kiel Nielsen Says:

  Kære René.

  Du starter med at sige det er angreb inde fra kirke der siger at Jesus ikke er Gud, Jahve. Jeg tror de havde et lignende problem i de menigheder apostlen Johannes skrev til. Der var det problem at der var nogle der var begyndt at påstå at Jesus er mere end et menneske, en ånd eller lignende der var kommet og skulle være messias. 1 Joh. 4 2-3
  2 Derpå kende I Guds Ånd: enhver Ånd, der bekender Jesus som Kristus, kommen i Kød, er af Gud.
  3 Og enhver Ånd, der ikke bekender Jesus, kommet i kød, er ikke af Gud; og dette er Antikrists Ånd, om hvilken I have hørt, at den kommer, og den er allerede nu i Verden.
  Jeg førstår Johannes´ ord som at han vil slå fast at Kristus (Den salvede Messias som verdenen venter på) er kommet som et menneske ( i kød) hverken mere eller mindre, hvilket for frelsen af mennesker er helt essentielt da Jesus er den anden Adam, den nye levende slægt. Gud oprejser et menneske, som et vidnesbyrd på at hvis vi er i ham, skal vi også oprejse fra de døde, som ham. Jeg tror Gud vil oprejse de kristne på den yderst dag, fordi vi har hørt vidnesbyrdet om at Jesus er blevet oprejst, og ikke Gud der er død, og blevet levende, for selvfølgelig ville Gud genopstå, hvis han i teorien kunne dø. Men kan Gud dø?

  Joh. 1. 1. I begyndelse var Ordet, hedder det i den danske oversættelse, som er en udmærket oversættelse. Men man skal vide at man har valgt skrive det med stort, hvilket er en fortolkning, da det orginalt er skrevet med småt. Ordet er en oversættelse af ordet logos. Logos (pronounced /ˈloʊɡɒs/ or /ˈlɒgɒs/; Greek λόγος logos) is an important term in philosophy, analytical psychology, rhetoric and religion. Originally a word meaning “word,” “speech,” “account,” or “reason,”[1] it became a technical term in philosophy, beginning with Heraclitus (ca. 535–475 BC), who used the term for the principle of order and knowledge.[2]

  Ordet/visdommen var hos Gud, og var Gud. Guds ord/visdom bliver kød, den visdom Gud havde fra begyndelsen bliver realiseret i tidens fylde, ved at han i dag, for ca. 2000 år siden har født en søn. sl 2, 7. Det var også det ord/visdom Gud skabte hele jorden med. I vores 92 oversættelse står der: Han var i begyndelsen hos Gud. Det kan også ovesættes sådan her: Dette var i begyndelse tæt/nærved/henimod Gud. (http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/NTpdf/joh1.pdf)

  Så begynder du med en juridisk gennemgang, som underminere Paulus´ undervisning: Rom v18 Altså: Ligesom en enkelts fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelts retfærdige gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. det kan være godt at læse hele stykket, vers 12-21.
  Og hvor forkynder Paulus evig pine til levende mennesker? Tværtimod, han siger: Syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv. Gud er den eneste der har uddødelighed.

  Jeg kunne godt tænke mig at du forklarede mig Joh. 17, 3, Mark. 12, 29 og treenigheden uden at bøje Guds hellige ord.

  Mvh. Kristoffer

 8. René Vester Says:

  Kristoffer din kommentar er så dum og viser at din forståelse af skriften er lig nul. Hvis man påstår som du at Jesus kun var menneske og ikke samtidig 100 procent Gud, så er man ikke kristen. Så enkelt er det. Det vil jeg ikke engang diskutere med dig, da jeg kan se udfra det vrøvl du kommer med at det blot vil blive en unødig diskussion, som bibelen siger vi skal afholde os fra. Case closed!

 9. Hans Vestergaard Says:

  Hejsa.

  Jeg er lidt i tvivl omkring følgende du skriver:
  Der er nogle, der vil påstå, at Jesus var en engel. Men engle er faktisk mindre værd end mennesker, (noget, der er bred enighed om blandt bibellærere, og som jeg ikke skal komme ind på her)

  Hvis man så læser mat 11:11 : “Sandelig siger jeg jer: Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Men den mindste i Himmeriget er større end han.”

  Står der ikke her at Johannes var den største blandt mennesker, men den mindste i himelen var større end ham? Hvordan hænger det sammen med påstanden om at englene er mindre en menneskerne?

  Jeg håber du kan hjælpe men en forklaring på dette.

 10. Joka Says:

  Engle er tjenere som os selv, og ikke mindre værd. Der er vel også forskel på vores betroede gerning, og hvor meget vi er værd. Der er ikke personsansele hos gud, vi ved bare nogle vil blive betroede mere end andre.

  Måske handlede det om at Johannes selv havde stået og forkyndt at Jesus døbte med hellig ånd og ild, og så senere kom i tvivl, da han spurgte om han virkeligt var den som skulle komme. For stor er de der profetere sandhed, men lille dem, hvem der tvivler på hvad de selv profetere. Der står jo også skrevet, at en hver skal stå fast på hans overbevisning!

  Jesus svarede faktisk på et spørgsmål, hvor der var nogen som anklagede ham for at spotte gud, ved at sige han var den han var.

  Men til det svarede Jesus, skriften sagde: en hver som har taget imod er guder!

 11. René Vester Says:

  Jeg ved ikke lige hvor du vil hen med det du skriver her.

 12. Dag Arneson Says:

  “Engler er tjenende ånder sendt ut for deres skyld som skal arve frelse. ” “Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett t il å bli Guds barn, de som tror på hans navn.”
  Det er forskjell på barn og tjenere. Gud sente Jesus til frelse for fallne mennesker, englene som falt er det ingen frelse for! Dette sier hvilken forskjell i verdi engler og mennesker har for Gud.
  At Jesus er Gud sier Bibelen klart for den som vil tro, og vi troende har den oppgave å forkynne Kristus slik at de som vil høre kan komme til tro. Tro avhenger av at Den hellige Ånd får overbevise et lengtende hjerte. Men vi har jo også religiøse mennesker som ser det som sin oppgave å bruke sin meget oppskrytte intelekt til å bryte troen ned hos mennesker. Disse to fraksjoner kan ikke møtes fordi Gud har gjort verdens visdom til dårskap.

 13. Ib glentvor Says:

  Hvem er Menneskesønnen? — Mt 16:13-17.
  Det var der ’delte’ meninger om i det første århundrede!
  Hvad mente Jesus da han sagde, at nogle af dem der står her ikke skal ikke smage døden før de ser ’menneskesønnen’ kommer i sit Rige, – alle de tilstedeværende var tilsyneladende døde før ordene blev opfyldt, – og senere tids kristne har opfattet det som en metafor. Mat 16: 27, 28
  Riget kan ikke kun være et abstrakt begreb, da Jesus nogle få dage senere blev ’forvandlet’ i et syn for øjnene af Peter, Jakob og Johannes siges der, at de var helt vågne da de så hans ’herlighed’, og der lød en stemme fra himmelen der sagde, dette er min søn den udvalgte, hør på ham, – Gud ville jo ikke erklære hør på ham, hvis de ikke havde befundet sig i en vågen tilstand. (Lukas 9: 32, 35)
  Da Jesus blev forhørt og taget i ed af det jødiske Sanhedrin, på spørgsmålet om han var Messias Guds søn, bekræftende han ypperstepræsten spørgsmål ved at sige, du har selv sagt det, og anvendte blandt andet ordene i (Sl. 110:1, 4) på sig selv: Dog siger jeg jer: Fra nu af skal I se Menneskesønnen sidde ved kraftens højre hånd og komme på himmelens skyer.“ Mat 26: 64.
  Hvis Jesus havde stillet det samme spørgsmål i dag, ville han måske have spurgt på denne måde: „Hvem siger teologerne jeg er?“ Hvilket resultat er de kommet til?
  De fleste afstår fra at kalde ham Messias Guds søn!
  Han bliver som regel afbilledet med langt tyndt hår og et sørgmodig udtryk i ansigtet, Jesus var ikke nasiræer, eller levede en asketisk tilværelse, det at han drak vin i selskab med andre taler for at han ikke var en glædesløs person, rent fysisk kan han ikke havde adskilt sig fra apostlene, siden det var nødvendigt for Judas at identificere ham med et Kys.
  Guds identitet er blevet et teologisk mysterium?
  Mange der tror på treenighedslæren, indrømmer at de ikke er i stand til at forklare den
  I Johannes 1:1 siges der ifølge den danske autoriserede oversættelse: „I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.“ – En der er „hos“ en anden, kan ikke være den samme som vedkommende
  Andre oversættelser gengiver ordene med „Ordet var en Gud“, „en gud var Ordet“ og „Ordet var guddommeligt“.
  Den interlineare ordrette gengivelse af den græske tekst i The Emphatic Diaglott lyder: „I en begyndelse var Ordet, og Ordet var hos Guden, og en gud var Ordet.“ Alle disse gengivelser beskriver en egenskab ved Ordet, ikke hans identitet
  Hvordan identificerede Johannes „Ordet“?
  „Så blev Ordet kød og boede iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed som den [ikke Gud, men] enestefødte søn har fra sin fader.“ – Ordet, som blev kød, levede altså på jorden som mennesket Jesus, og folk så ham.
  Men ifølge vers 18, har ingen nogen sinde set Gud, ordet kan ikke være den almægtige Gud Joh 1:14, 18
  Ordet var guddommelig ikke identisk med Gud

Leave a Reply