Dette er et uddrag af den analyse af kirkevækstbevægelsen som overlæge Poul Erik Haahr har skrevet i sin onlinebog “Kirkevæksbevægelsen og New Age. En ganske interessant analyse som jeg endnu ikke har læst i sin helhed må jeg indrømme. Men det jeg har læst er gennemarbejdet og godt undersøgt. Men vigtigst af alt, det bliver vurderet i bibelens lys. Hvis man vil læse den kan den downloades på dette link http://www.josafat.no/Tema_i_fokus/2006/Haahr_Poul_Erik_12_2006_Kirkeveakstbeveagelsen_og_New_Age.pdf 
Det der er skrevet i parantes, er mine kommentarer. Poul Erik Haahr hører så vidt jeg er orienteret til i de lutherske kredse i Danmark.  Dette er taget fra kapitel 10 på side 22. Jeg vil i et senere indlæg vise hvad og hvem CFR (Council of Foreign Relation)  er for noget. Dette er blot en intro til emnet

Verden lytter.
”De er af verden, derfor taler de ud af verden, og verden lytter til dem.” 1.Joh.4.5.

Rick Warren:
Leder af Saddleback kirken i Californien. Han hentede som (Bill) Hybels inspiration til opstarten af sin menighed ved et besøg hos Robert Schuller. Teologisk ligger Warren og Hybels fuldt på linie og de arbejder da også sammen i mange sammenhænge. (Dette er rigtig nok, selvom Rick Warren tit siger det modsatte, det er dog ikke svært at dokumentere at der er et samarbejde).
Rick Warren har opstartet sin såkaldte PEACE plan. Verdens problem er ´åndelig fattigdom`, ´korrupte ledere`, ´ekstrem fattigdom`, ´smitsomme sygdomme` og ´mangel på uddannelse` og løsningen er:

P = Plant ~ plantning en kirke eller indgå partnerskab med eksisterende kirke.
(Visionen er at ikke mindre end 1 milliard kristne skal arbejde for dette projekt, hvilket svarer til stort set alle kristne i hele verden – katolikker, mormoner, Jehovas Vidner, protestanter (incl. alle danskere), etc. Målet er, at samtlige kristne menigheder på denne jord skal arbejde for hans PEACE-plan.)
E = Equip ~ uddannelse af tjenende ledere;
A = Assist ~ støtte til de fattige;
C = Care ~ omsorg for den syge;
E = Education ~ uddannelse.

FN har en 8 punkts plan for verdensudviklingen, der passer til punkt og prikke med Rick Warrens plan. Rick Warren har da også været inviteret til at tale i FN og han er desuden medlem af ´Council of Foreign Relation` og ´Oxford Analytica`.
FN er et ´verdens forum` hvor alle religioner er ligestillede og ligeværdige. ´Diskrimination` accepteres ikke og kristendom er i sin natur ikke inkluderende, men ekskluderende, for der er kun én mellemmand: Jesus Kristus.

Alligevel accepteres og bydes Rick Warren velkommen i FN regi (der i øvrigt er stærkt diskriminerende af Israel med 322 resolutioner mod Israel – og ingen mod brud på menneskerettigheder i muslimske lande – og Israel er ligeledes forment adgang til FN’s kommission for menneskerettigheder – det samme gælder intet muslimsk land!)

Primo december 2006 afholdt Saddleback en lederkonference med 20.000 deltagere om AIDS/HIV med deltagelse af internationale organisationer i FN regi. På talerlisten var desuden demokraten, senator Barack Obama (nævnes som præsident-kandidat), der er en af USA’s varmeste fortalere for fri abort og for fuld ligestilling af homoseksuelles forhold. Mærkeligt valg til en sådan konference når bedste værn og beskyttelse mod HIV/AIDS netop er det kristne syn på samliv udført i praksis.
Rick Warren deltog også i G8 topmødet, der blev afholdt i Edinburgh 2005 (eksklusiv klub med deltagelse af de 8 mest indflydelsesrige økonomier i verden).

Rick Warren har den 12. – 13. november 2006 besøgt stormuftien og præsident Bashar Assad i Syrien og ifølge SANA (Syrian Arab News Agency) udtrykte Warren beundring for Syrien og den sameksistens (Coexistence) han så mellem muslimer og kristne og at han ville bringe dette indtryk med hjem. I en video fra besøget, fremlagt på You Tube, sagde han, at Damaskus ´ikke tillod nogen form for ekstremisme`, men da han blev konfronteret med indholdet af denne video blev den straks trukket tilbage. (Den kan dog stadig findes på youtube, da nogle har downloadet den sum dokumentation for hans påstande om Syrien). Warrens syn på Israel stemmer overens med det, der kommer til udtryk gennem FN og han ´overser` Syriens rolle som storleverandør til f.eks. Hisbollah i Libanon. Mødet i Syrien har medført en del kritik i USA og det seneste er at New Ageren, Marianne Williamson (se side 20 nederst) har taget Rick Warren i forsvar.

NordKorea, der udøver den værste kristendomsforfølgelse vi kender til i noget land, har inviteret Warren til at komme til landet for at tale i marts 2007. Gennem ´Åbne døre` opfordres kristne verden over til at bede for Warrens Korea besøg.

Warren modtages overalt i den verdslige verden med åbne arme. Hans evangelium støder ingen – hverken FN, senatorer, muslimer eller Nord Korea.
Warrens PEACE plan og FN’s tilsvarende går hånd i hånd for målet er det samme.
Global fred, global fordeling af ressourcer, global kamp mod uret, global kamp for enhed.
Kirken og verdenssamfundet står sammen.
Biblen lærer os at alt dette er forløberen for New Agernes Kristus (= Antikrist), der til sidst vi stå frem og sætte sig på toppen af det hele.

Share on Facebook

Leave a Reply