Mange har deres deres egen mening om hvordan Gud er. De siger for eksempel: For mig er Gud en der altid passer på mig; for mig er Gud en der altid tilgiver de forkerte ting jeg gør; for mig er Gud en der hjælper mig i min hverdag. Eller også siger de sådan her: Min Gud ville aldrig blive vred på mig; Min Gud kunne aldrig sende nogen til Helvede; min Gud kunne aldrig finde på at straffe nogen.

Men hvordan kan man egentlig finde ud af hvordan Gud er? Hvad siger Paulus i Apostlenes gerninger 17.22-27:

“Så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde: »Athenere! Jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse.  For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften: For en ukendt gud. Det, I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er Herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting; og af ét menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo – for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os.”

Paulus siger at vi kun kan famle os frem til Gud, hvis vi ikke kender Ham. Og at famle sig frem til noget er altid en dårlig løsning. Alligevel har mange valgt at stole på deres egen famlen, i stedet for at tro på Guds ord. Hvad siger bibelen egentlig om at vi selv danner os et billede af hvem Gud er. I det tredie af de ti bud står der:
 

“Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud.” Anden mosebog 20.4-5

Vi må altså ikke i egen kraft danne os et billede af Gud. Hvad enten det er en stenstøtte, eller en gud der er dannet af vores egne tanker om hvordan Gud skulle være. Vi er nødt til at finde en autoritet som kan fortælle os hvem Gud er. Ellers kan vi ikke vide hvem Han er.
Der findes kun en autoritet her. Det er bibelen. Hvis du ikke tror mig så følg med på bloggen fremover, for det vil jeg komme til at bruge noget tid på indimellem. Bibelen er Guds ord som er givet til mennesker. Det er Guds kærlighedsbrev til dig. I den står der hvem Gud er, og hvordan Han er, og hvad Han vil. Hvis du har dannet dig dit eget billede af Gud, vil du komme i store problemer. For den gud kan ikke hjælpe dig på dommens dag. Den gud kan ikke give dig evigt liv. Den gud kan ikke gøre andet, end at tilfredsstille dit behov for at have en gud der er tilpasset dig og dine behov.
Hvis du ønsker at vide hvem Gud virkelig er, så læs hele din bibel. Lad være med bare at læse brudstykker af den. Lad være med kun at høre på din pastor (men jeg vil anbefale dig at høre på ham alligevel). Men læs hele bibelen og find ud af hvem den sande Gud er.
Et lille råd: Hvis du ikke har læst den før, så start med det nye testamente. Det vil være den bedste start. Men læs det hele, lad være med at nøjes med det halve Guds ord, når du kan få det hele.

Share on Facebook

Leave a Reply