I disse dage hvor Torben Søndergaard (TS) ifølge TV2 (og hans egne videoer) ser ud til at udøve kvaksalveri, så er der desværre stadig nogen tænker at det TS gør er helt bibelsk. Men nej, der er så mange ting i den måde Torben gør tingene på som er helt og aldeles ude af trit med bibelen. Lad os starte med at kigge på helbredelser. Jesus helbredte mennesker her på jorden dengang Han gik her. Men når Han havde gjort det, så bad han folk om at gå til præsten, og lade sig syne. Der var nemlig helt klare retningslinjer for hvad man skulle gøre hvis man eksempelvis var blevet helbredt for spedalskhed. Så skulle en præst vurdere en, for at finde ud af om man virkelig var helbredt, eller om det bare var noget der tydede på en helbredelse uden at være det. Præsterne dengang virkede som lægerne gør i dag. Så Jesus var ikke bange for at få sine helbredelser vurderet. Men det er der nogen andre der er bange for. TS anbefaler tilsyneladende ikke folk at få vurderet deres helbredelser af fagfolk. Tag eksemplet med den mand som fik amputeret sit ben, efter at Torben havde bedt for ham og erklæret han var helbredt. Det som Torben skulle gøre i det tilfælde var at sige til manden at han skulle gå til lægen for at få vurderet om han virkelig var helbredt. Hvis han så var det, så kunne han rejse sig op af kørestolen og bruge det ben som lægerne ellers havde sagt han ikke måtte gå på. Jeg har faktisk set en video med en af Torbens disciple som efter at have bedt for en med et brækket ben, bagefter tager gipsen af hans ben og erklærer ham helbredt. Den slags hedder ikke stor tro, men misforstået tro. Lad en fagmand vurdere først, før man konkluderer helbredelse. Og til jer som nu tror at jeg er imod helbredelser i vore dage, kan jeg fortælle at det er jeg ikke. Det er bibelsk at bede for syge, og jeg ved om folk der er blevet mirakuløst helbredt og har det dokumenteret. Men Torbens påståede helbredelser er overfladiske og udokumenterede. Med andre ord, de kan ikke tåle at blive efterprøvet af fagmænd.

Jeg har eksempler på at Torben ikke ønsker at få sinde påståede helbredelser vurderet af læger. Han har godt nok nogle påstande hvor han siger læger har dokumenteret det, men han har aldrig været i stand til at vise det og få det efterprøvet.

Frihed ved håndspålæggelse?
Men så er der også al den hype om at TS og hans disciple vha. håndspålæggelse kan udfri folk fra depression og sår fra seksuel misbrug o.l. Kan man virkelig sætte folk fri på den måde, og er det noget vi ser i bibelen?
Der er to svar her. For det første så ved jeg at der findes folk som er plagede af det ene og det andet, som mirakuløst bliver sat fri. Men det er sjovt nok ikke noget vi ser ske eksplicit i bibelen, og faktisk også noget der kun forekommer meget sjældent. Men Jesus taler jo om at vi kan blive sat fri, men måden hvorpå det sker er ikke via håndspålæggelse. Se her hvad Han siger til nogle jøder som var kommet til tro i Johannes-evangeliet 8.31-32.

”Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.”

Her står der altså intet om håndspålæggelse, overåndelige mirakler eller lignende. Nej, det er sandheden der skal gøre dem frie. Sandheden er vel at mærke Guds ord. Så Jesus siger vi har brug for at kende Hans ord, og grunde over Hans ord. At være fri, er ikke noget vi kan basere på en følelse vi får på et hypet møde med håndspålæggelser og folk der ryster, skriger og griner etc. Frihed får vi ved at finde ud af hvorfor vi er frie hvis vi tilhører Kristus. Når vi kender Guds ord, og forsøger at forstå Guds ord, og samtidig søger Gud og beder Ham om at vi må forstå Hans ord, ja så vil Hans sandhed sætte os fri. Og den frihed er baseret på sandhed, og ikke en følelse.

For resten så ved jeg at erfaringen fra dem som oplever en frihedsfølelse fra et hypet møde efter et stykke tid falder tilbage til det gamle. Så tror de ofte at det er fordi de ikke har tro nok, eller fordi prædikanten ikke bad kraftigt nok, eller noget helt tredje. Men det skyldes i virkeligheden bare at de ikke blev sat fri, men var en del af en stemning som ikke var baseret på sandhed, men på følelser.

Men igen hvis man har mentale problemer og får medicin for det, og så bliver bedt for, og/eller kan se at man er sat fri pga. sandheden som man har søgt i, så er det stadigvæk en fagmand som skal hjælpe en med at komme af med medicinen. Jeg har mødt så mange der har troet de ikke behøvede deres medicin mere, fordi de havde ”tro” til det. Hvor de så efter et stykke tid kom så langt ned i deres mentale kulkælder at de næsten ikke kunne komme til at fungere bare nogenlunde igen. Alt for mange tragiske skæbner har lagt under for en misforstået ”frihed i Kristus”, som de ikke kunne dokumentere, men kun føle. Og alt for mange har oplevet dette hos folk som Christian Hedegaard, Ruth Evensen og nu også Torben Søndergaard.

Share on Facebook

Leave a Reply