At blive frelst kan kun ske ved at Gud føder en på ny. Man kan ikke gøre det selv. Det er der desværre mange misforståelser omkring. Mange tror man bliver født på ny ved at blive døbt, bede en bøn, eller tage en beslutning. Men sandheden er at ingen af disse isoleret set vil betyde at man bliver født på ny. Er man ikke født på ny, kan man slet ikke komme ind i Guds rige. Herom er bibelen ganske klar. Ikke engang omvendelsen er noget som man kan udføre i egen kraft. Det betyder ikke at vi skal undlade at forkynde det. Tværtimod skal vi forkynde omvendelse for at mennesker må forstå nødvendigheden heraf. Men det er Gud der giver gaven. Læs her hvad menigheden i Jerusalem sagde da de hørte at hedningene også var begyndt at omvende sig:

“Så har Gud da også givet hedningerne omvendelsen til livet” Apostlenes gerninger 11.18

Det var altså Gud der havde givet dem omvendelsen til livet. Det var dermed ikke i egen kraft at det var sket. Hvilket også er i overenstemmelse med Johannes 6.44:

“Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag.”

Der er ikke nogen der kommer til Gud fordi de vil det gode, fordi de har noget godt i sig, eller fordi de bare søger sandheden. Jeg har ellers hørt mange sige at det var derfor de blev kristne, når de gav deres vidnesbyrd. Men dermed viser de også en mangel på forståelse for de kristne doktriner. Doktrinen om menneskets elendighed. Vi er fjender af Gud, og vil hellere vort eget, end vi vil Gud. Jeg har selv engang troet på, at det var fordi jeg søgte sandheden at jeg blev frelst dengang for snart tyve år siden. Men da jeg tænkte nærmere over sagen kunne jeg godt se, at jeg diskuterede ret meget med Gud om at Han da måtte acceptere mig som jeg var istedet. Jeg prøvede med andre ord at få Gud til at ændre holdning, og dermed forsøgte jeg at skabe en gud i mit eget billede. Men Gud viste mig at det var forkert. Det var Ham der søgte mig, ikke mig der søgte Ham.

Dette er med til at forklare at den forhenværende ateist Anthony Flew ikke er kommet til erkendelse af at bibelens Gud er den sande Gud. Anthony Flew er i en sen alder nået frem til at der må findes en Gud. Det baserer han på det design der er i skabelsen. Han mener at det er helt utroværdigt at det skulle være opstået af sig selv. Han er dog ikke blevet kristen. Han siger at han er i gang med at finde ud af hvem den Gud er. Rent rationelt burde han jo kunne komme frem til at det er bibelens Gud. Men det er ikke sket. Hvorfor mon det? Jo for ingen kommer til Jesus uden at Faderen drager på ham. Det er simpelthen ikke muligt. Frelsen, omvendelsen, søgningen alt det kommer fra den samme Gud. Han søgte os, da vi forsøgte at komme væk fra Ham. Hvilken fantastisk Gud vi har. Han søgte os der ikke ville Ham, selvom Han kunne have ladet os forblive i vore synder og ende i Helvedes flammer i evigheden. Men Han valgte at søge os, og give os mulighed for at vende om, hvis vi tager imod tilbuddet fra Ham.

Share on Facebook

Leave a Reply