I sidste afsnit i denne serie, skrev jeg om at det ikke er nok at lade Helligånden vise folk deres synd. Gud har nemlig valgt at Hans Helligånd virker sammen med vores vidnesbyrd om Ham. Alt for mange tror at vi bare skal prædike om Guds kærlighed uden at forkynde om en Hellig og retfærdig Gud som er vred over menneskenes synder. Men det er ikke en bibelsk tilgang til forkyndelsen af omvendelsesbudskabet. Paulus skriver til Romerne i kapitel 10.14:

“Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker?”

Paulus viser altså at vi ikke forstår det, hvis vi ikke får det forkyndt. Når vi ser på hvordan Paulus prædikede, så ser vi også en mand der turde tale om synd som det var, også selvom det havde konsekvenser. På et tidspunkt hvor han er sat i fængsel og får lov til at komme op og fortælle statholderen Felix om hans tro, fordi Felix var nysgerrig, vælger Paulus jo at tale om retfærdighed og afholdenhed og den kommende dom. Til det sagde Felix: “Nu er det nok, du kan gå! Når jeg får tid, vil jeg sende bud efter dig.”

Paulus havde en fuld forståelse for at Felix ikke ville blive frelst, hvis han ikke hørte det fulde evangelium. Ikke et sorteret evangelium, men et evangelium der klart viste at uden omvendelse ville Gud ikke føde os på ny. Selvom han godt vidste det var et upopulært budskab talte han det alligevel.

Her er der en vigtig sandhed. Os der forkynder evangeliet har et kæmpeansvar. Et ansvar der er så stort, at mange forkyndere burde have tænkt sig om en ekstra gang inden de gik ind i forkyndertjenesten. De har et ansvar for at forkynde det evangelium der er en kraft til frelse. Ikke at forkynde et halvt billede af Gud. Ikke kun at forkynde om den flinke Jesus som hjalp de svage og fattige, men også om den Jesus der kaldte til omvendelse, for at vi måtte undgå den kommende dom.

Derfor hvis du virkelig ønsker at dine bekendte skal fatte evangeliet om Jesus, så er du også nødt til at prædike det fulde evangelium. Her ved jeg godt at det kan være en svær overvindelse for mange, men det er et ansvar vi har som kristne. Hvis du er i tvivl om hvordan du kan gøre dette, så se den video som jeg har lagt i det næste indlæg her på bloggen. Jeg tror den kan være til stor hjælp for rigtig mange kristne.

Share on Facebook

Leave a Reply