I sidste afsnit af Hvordan bliver man frelst? lovede jeg at skrive om, hvorfor vi ikke bare kan fortælle om Guds kærlighed uden at tage den anden side med, hvis folk skal frelses.  Det er åbenbart nødvendigt at komme ind på, fordi mange har en forkert opfattelse af dette. De mener vi blot skal fortælle at Gud elsker dem, og så vil Helligånden gøre resten. Men hvis vi siger det, siger vi samtidig at Jesus og Paulus prædikede forkert. For de talte meget om synd, dom og retfærdighed. Sagen er også den, at det er nødvendigt at tale om synd, dom og retfærdighed for at kunne forstå hvorfor vi har brug for frelsen.

Jeg har hørt smarte tiltalende prædikanter dokumentere ved hjælp af en dårlig bibelsk tilgang, at vi ikke skal tale om synd, slet ikke om Helvede, og for alt i verden aldrig om Guds vrede. De siger at det er Helligåndens opgave at gøre dette. Det er også sandt at det er en af Helligåndens vigtigste opgaver. Jesus siger om Helligånden i Johannes 16.8:

“og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.”

Men vi er nødt til at se på, hvordan Helligånden virker for at kunne få en ordentlig forståelse af dette skriftsted. Jesus siger til nogle vrede jøder i Johannes 5.31-32:

“Er det kun mig selv, som vidner om mig, er mit vidnesbyrd ikke gyldigt. Der er en anden, som vidner om mig, og jeg ved, at det vidnesbyrd, han aflægger om mig, er gyldigt.”

Hvad Jesus siger her er at der skal være to vidner. Det er et element som bibelen omtaler flere gange. Hvis nogen skal anklages for noget skal der være mindst to vidner siger moseloven. Hvis nogen anklager en leder for noget skal det ikke kun være på en mands udsagn, men på mindst to. Når vi læser Jesu ord herovenfor ser vi, at når det gælder forkyndelsen er det også afgørende at der er to vidner. Forkynderen og Helligånden. Jesus siger i dette skrifsted at når Han taler, så virker Helligånden samtidig. For at folk kan mærke og forstå at det Han siger er fra Gud, og det Han talte om var bl.a. synd, dom og retfærdighed.

Det gælder også for os i dag. Det galdt for de gamle vækkelsesprædikanter, og det galdt under vækkelser, og der er ikke noget nyt under solen, der gør at vi i dag ikke længere har brug for at tale om synd, dom og retfærdighed. Hvad er det der sker når vi taler Guds ord som Guds ord er. Ja ifølge Jesus sker der det, at Helligånden virker og vidner sammen med vores ord om, at det vi siger er fra Gud. Folk har ingen undskyldning for at sige at de ikke vil pmvende sig og tro på Gud, hvis vi prædiker ordet sådan. Det kan godt være at de ikke vil indrømme det. Men det er deres eget problem.

En anden fordel for dem der prædiker Guds ord sådan, er at det kan medvirke til at de holder sig ydmyge overfor Gud. Fordi det så ikke er deres eget ord de taler, men Guds ord. Og så kan de ikke selv tage æren for det. Men hvis det ikke er Guds ord man forkynder, så kan man jo godt tage æren for det, men det vil ikke hjælpe en, når det skal uddeles løn i himmelen.

Share on Facebook

Leave a Reply